Dobili ste zabranu upravljanja motornim vozilom: Ima li se smisla žaliti?!

Zaštitna mjera ne smije se izreći ako nije u razmjeru s težinom počinjenog prekršaja i prekršaja koji se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti

Nije novčana kazna ona kazna koja najviše boli. Kada su prometni prekršaji u pitanju, ako izuzmemo kaznu zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom nekako ljudima najteže pada. Možda je to zbog subjektivnih razloga jer se osjećaju sputano, no vrlo često su objektivni životni razlozi u pitanju. Treba automobilom ići na posao i nema druge opcije, treba voziti djecu u vrtić, liječniku na slobodne aktivnosti, možda treba voziti stare i bolesne, možda ste bez automobila odsječeni od svijeta i lišeni mogućnosti da obavljate svoje redovne obveze.

Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine sud može izreći počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Zabrana se izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila.

Kada vam bude izrečena takva mjera, uvijek se postavlja pitanje vrijedi li se žaliti? Ukoliko se i nakanite žaliti na što se pozvati, točnije što napisati? Ima li od toga ikakve koristi. Kako sudovi po pitanju žalbi i žalbenih razloga dišu? Što vam reći, svatko je kovač svoje sreće. Treba znati da i te kako postoje primjeri u kojima je izrečena zaštitna mjera povodom žalbe ukinuta.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u predmetu Pž-11375/11 donio je presudu od 2. listopada 2013. kojom se povodom podnesene žalbe preinačuje pobijana prvostupanjska presuda u odluci o zaštitnoj mjeri na način da se primijenjena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije ukida.

Što je Visoki prekršajni sud točno naveo u odnosnoj presudi vezano uz ukidanje zaštitne mjere povodom žalbe? „Razmatrajući odluku o primijenjenoj zaštitnoj mjeri, ovaj sud smatra da u konkretnom slučaju primjena iste nije osnovana. Naime, prema podacima u spisu, okrivljenik je neosuđivana osoba, nema podataka da bi protiv njega bio u tijeku neki drugi prekršajni postupak te se radi o osobi visoke životne dobi, a počinjenim prekršajem nije nastala velika materijalna šteta. Stoga, navedene okolnosti ličnosti okrivljenika kao i činjenica da inkriminirano ponašanje okrivljenika ne predstavlja teži oblik kršenja prometnih propisa, ni takvo ugrožavanje ostalih sudionika u prometu koje bi upućivalo na opasnost da će okrivljenik upravljajući motornim vozilom ponovno počiniti takav prekršaj, po stanovištu ovog suda, ne upućuju na potrebu i nužnost primjene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, pa je pobijanu presudu trebalo preinačiti na način da se navedena zaštitna mjera ukida, kako je to i navedeno u izreci ove presude“.

Što to konkretno znači za vas? Znači da i te kako ima šanse da uspijete sa žalbom i da vam izrečena zaštitna mjera bude ukinuta ukoliko možete osnovano navesti i dokazati da ste u naravi neporočna osoba, ne činite učestalo prekršajna djela, neosuđivani ste, a počinjenim prekršajem niti ste uzrokovali veliku materijalnu štetu niti je riječ o težem obliku kršenja prometnih propisa. Ne izriče se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom tek tako, eto ne sviđate se sutkinji ili sucu pa vam oni izricanjem zaštitne mjere onemoguće da se tijekom određenog vremenskog razdoblja pojavljujete u ulozi vozača. Razlozi za izricanje zaštitne mjere propisani su zakonom i može vam biti izrečena samo ako su ispunjene pretpostavke. Ukoliko nisu, posegnite za žalbom i navedite to kao žalbene razloge.

Naime, Prekršajni zakon propisuje koja je svrha zaštitnih mjera: svrha je da se njihovom primjenom otklanjaju uvjeti koji omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog prekršaja. Osim toga jedno od zakonskih načela kad su zaštitne mjere u pitanju je načelno razmjernosti. Naime, zaštitna mjera ne smije se izreći ako nije u razmjeru s težinom počinjenog prekršaja i prekršaja koji se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti.

Sumirajmo! Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine sud može izreći počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Zabrana se izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila. Ukoliko vam je vozačka dozvola egzistencijalno bitna, ukoliko niste skloni činjenju teških prometnih prekršaja, ukoliko zapravo iz svih činjenica proizlazi kako ne postoji opasnost da ćete upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa ponovno, žalite se! Pozovite se na zakonom definiranju svrhu zaštitnih mjera ali i načelo razmjernosti, možete i na ranije stavove suda zauzete u sudskoj praksi. Najbolje bi, međutim, bilo da ni ne dođete u poziciju da vam oduzmu vozačku dozvolu. Vozite po propisima!