Kviz pitanje: Znate li u kojem su gradu pješački semafori koji imaju i žuto svjetlo?

Unatoč njemačkim zakonima, u Düsseldorfu su iskorisili mogućnost da svoje semafore predstave kao testne uređaje

Crveno-zeleni semafori za pješake su standard u cijelom svijetu, pa na svakom dijelu zemaljske kugle možemo razumjeti što se od nas traži na pješačkim prijelazima. Osim onih koji jurišaju po prijelazima i kad im je crveno pa ugrožavaju vlastite živote.

Znate li za jedan pješački semafor koji ima tri boje, kao i onaj za vozila, crvenu, žutu i zelenu? Nalazi se u Düsseldorfu u Njemačkoj i, vjerovali ili ne, u testnoj je fazi još od 1953. godine. Njemački zakoni jasno propisuju da su pješački semafori u dvije boje, crvenoj i zelenoj. U Düsseldorfu su iskorisili mogućnost da svoje semafore predstave kao testne uređaje i to traje već 68 godina te su ti uređaji postali svojevrsna atrakacija. Žuto svjetlo izvedno je kao vodoravna crta.