Planirate se žaliti na prometni prekršaj: Platite li novačnu kaznu, gubite pravo…

Gubite pravo podnošenja prigovora protiv izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ako platite izrečenu novčanu kaznu koja vam je odrezana prekršajnim nalogom

Nije sve u novcu ima nešto i u pokretninama! Točnije ima nešto i u voznom parku! Kada zgriješite kakav prometni prekršaj, zna se što slijedi. Prekršajni nalog, već vidite kako vam se piše! Ukoliko se ne izvučete samo s opomenom, novčana kazna i još nešto „pride“.  Neki negativni prekršajni bodovi idu uz novčanu kaznu kao prst i nokat kad je riječ o pojedinim prekršajima! Međutim, ni to nije sve uz neke ide i zabrana upravljanja motornim vozilom određeno vrijeme. Zaštitna mjera!  To, to je ono što vozače najviše boli i peče! Novac će se nekako namaknuti, ali kako živjeti bez vozačke tih mjeseci? Treba na posao, treba na put, treba razvoziti stare i nemoćne, treba voziti djecu,  što ako nema javnog prijevoza ili rijetko vozi!

I što ćemo sad! Novac će se za kaznu već nekako namaknuti, ali što s periodom u kojem ne smijete voziti! Novac, osobito ako se uzme odredba manje plati, onaj koji odmah  tj. u propisanom roku plati ne predstavlja  takav problem iako novca nikad previše! Ako kanite uložiti maksimalni napor da spasite vozačku, obratite pozornost na detalje! Ukoliko ste odlučili činiti sve što je u vašoj moći da nekako „pobijete“ tu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom,  odnosno da se kajete, plačete i uvjerite nadležne  kako  vam vozačka život znači, pazite dobro!  Nema mjesta brzopletosti! Dobro pazite! Nemojte se odmah za novčanik hvatati i plaćati! Onog trena kad platite novčanu kaznu, vi ste gotovi s prigovaranjem i osporavanjem! Kad ste platili, pristali ste na sve!

Gubite pravo podnošenja prigovora protiv izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ako platite izrečenu novčanu kaznu koja vam je odrezana prekršajnim nalogom! Nema natrag! Ukoliko ste platili novčanu kaznu ne možete osporavati tj. prigovarati izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrana upravljanja motornim vozilom, sadržanoj u prekršajnom nalogu!

To vaše shvaćanje kako vi pristajte na novčanu kaznu i kako ne mislite novčanu kaznu osporavati, niti prigovarati protiv nje, već ćete osporavati, prigovarati  samo „zabrani upravljanja motornim vozilom“, pa ćete zato platiti novčanu kaznu, ne drži vodu. Prekršajni zakon posve jasno propisuje u čl. 235. st. 5. kako se „plaćanje novčane kazne prije podnošenja prigovora ili nakon što je prigovor podnesen smatra  okrivljenikovim odricanjem od prava na podnošenje prigovora odnosno odustajanjem od već podnesenog prigovora protiv prekršajnog naloga pod uvjetom da je u uputi o pravu na prigovor na to upozoren“.

Uvijek je od suhoparne zakonske norme slikovitiji primjer iz stvarnog života.  Konkretna osoba, konkretni vozač od krvi i mesa kojem je izdan prekršajni nalog PU splitsko-dalmatinske zbog prometnog prekršaja i kojem je  u tom nalogu izrečena novčana kazna, ali i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, uredno je platio izrečenu novčanu kaznu. Zašto ju je platio? Zato jer  on uopće ne osporava ni visinu ni osnovanost te novčane kazne. Međutim, prigovor podnosi jedino i isključivo zbog izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Taj njegov prigovor je odbačen kao nedopušten s obrazloženjem da je platio izrečenu novčanu kaznu i da se plaćanje novčane kazne smatra odricanjem od prava na podnošenje prigovora. Čovjek ludi! Što će sad? On protiv tog rješenja podnosi žalbu i uredno u njoj navodi da je posve točno da je on novčanu kaznu platio i on tu kaznu ne osporava, već prigovara samo zbog zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.   Međutim, to ne prolazi! Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u rješenju Ppž-8699/2021 od 18. 8. 2021. odbija njegovu žalbu kao neosnovanu! Sud je izvršio uvid u spis, utvrdio da je on zaista platio novčanu kaznu i da je u uputi o pravu na prigovor upozoren da se plaćanje novčane kazne prije podnošenja prigovora ili nakon što je prigovor podnesen smatra okrivljenikovim odricanjem od prava na podnošenje prigovora protiv prekršajnog naloga.

Posebno Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske  pri tom u obrazloženju  sudskog rješenja ističe kako za donošenje pravilnog i zakonitog rješenja o odbačaju prigovora nije od značaja osnova pobijanja prekršajnog naloga, već da li je novčana kazna plaćena i da li je okrivljenik u uputi o pravu na prigovor upozoren da se plaćanje novčane kazne prije podnošenja prigovora ili nakon što je prigovor podnesen smatra okrivljenikovim odricanjem od prava na podnošenje prigovora, odnosno odustajanjem od već podnesenog prigovora protiv prekršajnog naloga.

Sad je sve jasno, zar ne? Kanite li ići u „pravnu bitku“ zbog izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ne plaćajte novčanu kaznu za prekršaj zbog kojeg vam je izrečena zaštitna mjera, u protivnom ništa od toga! Čim platite smatrate da ste se odrekli tj. odustali od prava na prigovor tj. od već podnesenog prigovora!