Predatori povećavaju prometnu sigurnost: Tamo gdje ima više vukova manje je nesreća s krupnom divljači!

Vukovi obično slijede umjetnu infrastrukturu kada love jelene i preferiraju trčati uz ceste i cjevovode do mjesta gdje se skuplja njihov plijen

Nesreće s krupnom divljači iznimno su opasne, ai skupe zbog troškova osiguranja. Natjerlo je to organizaciju poznatu pod nazivom Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) na proučavanje navika vukova. PNAS je u istraživanju otkrio jedinstveni trend pada broja sudara jelena i vozila na terenima na kojima je mnogo vukova. Ova se studija usredotočila na državu Wisconsin, ali bi mogla imati dalekosežne implikacije diljem svijeta.

Povećana populacija vukova smanjila je nesreće s krupnom jelenskom divljači za 24%, što je dalo ekonomsku korist koja je 63 puta veća od troškova vukova nakon napada na stoku. Ova golema korist za gospodarstvo također može spasiti živote vozača. Nesreće se ne smanjuju zbog najočitijeg razloga koji vam pada na pamet – prorjeđivanja jelenske populacije zbog napada vukova. Ne, to je povezano s načinom na koji vukovi love jelene. Vukovi obično slijede umjetnu infrastrukturu kada love jelene i preferiraju trčati uz ceste i cjevovode do mjesta gdje se skuplja njihov plijen. Jeleni razumiju ovu naviku vukova i zato se drže podalje od cesta kako bi izbjegli vukove.