Prometne kazne: Važno je kako će vam uručiti prekršajni nalog!

Kako ćete vi prigovarati protiv prekršajnog naloga, ako vas nema? Kako, ako ste na službenom putu i niste preuzeli pismeno!

Iznenađenja su svakom draga, osim ako nisu neugodna, dakako! Takvo neugodno iznenađenje može vas zaskočiti kada na šalteru do kojeg ste stigli u nakani da registrirate vozilo ili produžite vozačku dozvolu, ljubaznim glasom budete informirani, kako imate neplaćenih kazni za prometne prekršaje. Registar neplaćenih kazni, nezgodno, stvarno nezgodno! Plati pa registriraj ili produžuj!

Mnogi se ni uz ekstremni mentalni napor ne mogu prisjetiti da im je bilo kakva kazna stigla. Ne sjećaju se da su i o čemu takvom obaviješteni, ma koliko se naprezali blage veze nemaju da su ikada ikakav papir na tu temu zaprimili. Rekao je svojedobno netko mudar kako se zaboravom rješava sve ono što se ne može objasniti, emocionalno nadvladati i riječima pobijediti. Međutim, moguće je da nije riječ o zaboravu, već o kardinalnoj grešci u koracima pri dostavi!

Možda je netko od ukućana zaprimio pa vam zaboravio reći? Možda je gurnuto tek onako u poštanski sandučić, pa se zametnulo? Možda se kakav kreativni dostavljač, dosjetio jadu pa vas potpisao da se riješi brige, falsificirao vaš potpis?  Sve je moguću kažu ljudi, osim drvene peći. Međutim, kad je riječ o dostavama presuda i drugih odluka protiv kojih se u određenom roku može izjaviti kakav pravni lijek, nema tu mjesta za improvizaciju kod dostave! Gurni u ruke prvom koji naiđe i posao obavljen? Neće ići i ne može ići!

Ne mogu se vama presude kao ni druge odluke koje su vezane uz „rokove“ tj. od dana čije dostave teče rok za pravni lijek kao što je prigovor ili žalba, dostavljati kako se tko sjeti ili kako kome odgovara! Ne, nema tu ubacivanja u poštanski sandučić, ostavljanja na pragu ili davanja u ruke prvoj osobi koja otvori vrata vašeg stana ili kuće! Znate ono, ide dostavljač, vas nema pa se on snalazi kako zna i umije, ugura kuvertu prvom susjedu kojeg sretne u ulazu, na ulici ili čak sam naškraba kakav potpis i gurne kuvertu! To što neki misle da je uručenje vašoj supruzi, ocu ili majci s kojima živite uredno obavljena misija dostave, pogrešno misle, grdno se varaju!

Dostava se mora odvijati po proceduri! Korak po korak, kao kad je u igri recept za kakvu slastičarsku deliciju!

Prekršajni zakon u čl. 146. st. 2. kristalno jasno propisuje kako se okrivljeniku fizičkoj osobi osobno,  osobno dostavlja poziv za prvo ispitivanje s optužnim prijedlogom, ali također se osobno dostavlja i presuda i druge odluke od čije dostave teče rok za pravni lijek ako nema branitelja u postupku. Osobno dostavlja, osobno! Što to znači? Pojašnjenje se daje u stavku 4. istog članka. Poziv i te odluke osobno se dostavljaju tako što mu se predaju neposredno! Pažnja, neposredno! Ukoliko se vi kao okrivljenik ne zateknete tamo gdje se ima obaviti dostava, dostavljač će se izvijestiti kada i na kojem mjestu vas može zateći i ostaviti vam pisanu obavijest da radi primanja dopisa budete u određeni dan i sat u svom stanu ili svom radnom mjestu. Kojoj osobi se može ostaviti ta pisana obavijest  kojom vas se izvješćuje da „u buduće u određeno vrijeme“ budete pripravni za preuzimanje kuverte! Primatelj te obavijesti  može biti neki punoljetni član domaćinstva, ako ni njih nema ta obavijest može biti predana nadstojniku ili susjedu ali samo ako oni na to pristanu. Kad se dostava obavlja kod vas na poslu onda će biti riječ o osobi ovlaštenoj za primanje pismena, odnosno osobi zaposlena na istom mjestu ukoliko pristane.

Znači ako prvi pokušaj neposredne dostave „propadne jer vas nema“ ostavlja se obavijest, pa tek  i ako nakon toga ne budete zatečeni na mjestu dostave, e tek onda u obzir dolazi da se poziv, presuda i druga odluka od čije dostave teče rok za pravni lijek ostavi punoljetnom članu domaćinstva koji mora preuzeti, nadstojnik ili susjed ako na to pristanu, odnosno osobama na poslu kao što je navedeno. Tim se činom smatra da je dostava poziva ili odluke dostavljena. Neposredno dostavljena.

Samo da se zna, isto vrijedi ako prekršajni nalog za neki prometni prekršaj dostavljaju policijski službenici, a ne dostavljač ili poštar primjerice. Znaju ukućanima koljena zadrhtati kad ugledaju uniformu, odnosno kada se gospoda koja dostavljaju kuvertu predstave kao policajci. Uzimaju od njih i pokorno potpisuju ne dižući pogled, ipak su to organi reda! Valja se odnositi prema policijskim službenicima s dužnim uvažavanjem, međutim Prekršajni zakon vrijedi i za njih. Na njihovo postupanje također se primjenjuju gore navedene odredbe o neposrednoj dostavi. Znači pokušaj neposredne dostave ako je neuspješan u prvom pokušaju ima za posljedicu ostavljanje obavijesti, a tek onda ide dostava.

To trebate znati vi ali to trebaju znati i vaši ukućani! Nema ga, nije tu, ne mogu preuzeti iz „prvog pokušaja“ ali mogu uzeti pisanu obavijest!

Kako ćete vi prigovarati protiv prekršajnog naloga, ako vas nema? Kako, ako ste na službenom putu i niste preuzeli pismeno! Kako ćete izjavljivati žalbu protiv presude ako nije izvršena neposredna dostava?

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske  u predmetu Ppž-4052/2021 od 15. srpnja 2021.  uredno je prihvatio žalbe okrivljenika o odbačaju prigovora kao nepravodobnog. Okrivljenik u konkretnom slučaju u trenutku kad su policijski službenici pokucali na njegova vrata u namjeri da mu uruče prekršajni nalog, nije bio kod kuće već na terenu. Prekršajni nalog nije bio bezazlen, a ni minoran, njime mu je izrečena novčana kazna od 10.000,00 kn, ali i zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i još je bio dužan nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 500,00 kn.

Policijski službenici budući ga nisu zatekli kod kuće, lijepo su taj prekršajni nalog predali njegovoj supruzi. Nisu dakle poštivali odredbe Prekršajnog zakona o osobnoj dostavi, neposredno! Čovjek je po povratku s terena uložio pravni lijek, istaknuo kako on osobno nije primio prekršajni nalog već njegova supruga. Općinski sud odbacuje njegov prigovor kao nepravodoban,  međutim i protiv tog rješenja okrivljenik podnosi pravni lijek i ponovno ukazuje na evidentno, nisam osobno, neposredno primio prekršajni nalog. Policijski službenici nisu postupali po odredbama Prekršajnog naloga kad su ga pri prvoj dostavi predali supruzi. Visoki prekršajni sud, uvažio je navode o neadekvatnoj dostavi, kako i ne bi kad u Prekršajnom zakonu sve piše posve jasno, korak po korak je pojašnjeno što, kome i kako treba činiti kod dostave!

Obratite stoga pozornost kako vam se pozivi i odluke dostavljaju i tko vam ih preuzima. Neugodna iznenađenja uvijek je dobro preduhitriti, a to doista nije teško kad je zakon na vašoj strani.