Koronavirus: Koja su sve prometna ograničenja u Hrvatskoj, susjednim i ostalim europskim državama?!

Donosimo vam sve aktualne zabrane i ograničenja u Hrvatskoj i susjednim državama te ćemo ih obnavljati s novim podacima koje ćemo dobivati tijekom narednih sati i dana...

HRVATSKA

NOVO

Donijeta je odluka o privremenoj zabran ulaska u Republiku Hrvatsku osobama koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocvane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea, Mozambika i Hong Konga. Odluka stupa je na snazi do 15. prosinca. 2021. godine, a donijeta je zbog pojave novog soja virusa SARS-CoV-2 (B 1.1.529).

Ulazak u Hrvatsku zabranjuje se osobama koje dolaze iz navedenih država ili su u njima boravile u posljednjih 14 dana. Iznimke su državljani RH i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište u zemljama EU ili u Hrvatskoj. Za te se osobe uvodi obavezna karantena u trajanju od 14 dana od dana ulaska u RH i obavezno testiranje na virus SARS-CoV-2 posljednjeg dana karantene. Putnici iz Brazila obvezno moraju predočiti negativan nalaz brisa nazofarinksa (nosnog dijela ždrijela).

Svim putnicima koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica  EU/EGP

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Ako su navedene osobe prilikom putovanja do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita.

EU digitalna COVID potvrda je potvrda koja se izdaje sukladno Uredbi (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Iznimno, putnicima koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza su:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • učenici, studenti i stažisti;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).
Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

Navedeno osobe mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web stranice UZG-COVID ili na samom graničnom prijelazu.

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, prethodno navedenim putnicima koji još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici;
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

Državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;
 7. pomorci; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson);
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza;
 • U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana).

8. Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

9. Osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske – ovisno o tome u kojoj je kategoriji država – obvezni su:

 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana ili
 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili negativan nalaz brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati, neovisno o cjepnom statusu i preboljenu.

Navedeno se odnosi i na države i/ili regije članice schengenskog prostora i države pridružene schengenskom prostoru, a koje su na crvenoj ili tamno crvenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ako ih je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uvrstio na popis država na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere.Osobe koje dolaze iz država za koje je obvezna karantena mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najmanje sedmi dan samoizolacije, o vlastitom trošku, obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovu ovlaštenoj za testiranje te ako je nalaz negativan.

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno važećim izmjenama Priloga I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja u Republiku Hrvatsku mogu putovati bez potrebe dokazivanja opravdanog razloga putovanja,  ali uz ispunjavanje prethodno navedenih epidemioloških uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku koji su propisani za državljane trećih zemalja.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar osam mjeseci od pojave bolesti cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće odo obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa – BAT* ili karantene produžava se do isteka devet mjeseci od dana od cijepljenja.

Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom – BAT* testu, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

Opće napomene:

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Ako je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT* na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

*Brzi antigenski test – BAT naveden je na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija. Pored testova sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije priznaje se i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT kineskog proizvođača SHENZEN ULTRA  – DIAGNOSTIC BIOTEC Co., koji nije na listi odobrenih BAT testova Europske komisije. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT:

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT (NE priznaju se serološki testovi).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad dvanaest (12) mjeseci te se unutar 8 mjeseci od pojave bolesti cijepila barem jednom dozom cjepiva izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.

Osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT* napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mapa s prosjekom zaraženosti u EU: Prikaz država i regija po bojama (ovisno o broju zaraženih)

 

Vozačke dozvole

Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa najdulje 30 dana od kraja trajanja epidemije ne moraju se podnositi zahtjevi za izdavanjem nove vozačke dozvole. Stara bi se vozačka dozvola smatrala valjanom 30 dana od kraja prestanka epidemije, a isto vrijedi i za osobne iskaznice. Predlaže se da se omogući građanima da odjavu vozila, preuzimanje izrađene vozačke dozvole te obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda, mogu obaviti najdulje 30 dana od kraja posebnih mjera zbog epidemije.

Slovenija

Za ulazak putnika u Sloveniju bez karantene kao dokaz vrijedi europska digitalna potvrda o cijepljenju ili digitalna potvrda trećih država, a kriterij za ulazak je dokaz da je osoba preboljela covid-19, da je cijepljena ili da se testirala i da je rezultat testa negativan. Isti uvjetni vrijedvrijede za tranzit. Izuzetak od tog pravila vrijedi za strance koji u Sloveniji imaju zemlju ili nekretninu  i za djecu mlađu od 15 godina ako su u pratnji roditelja ili skrbnika – za njih se neće određivati karantena. Dnevnim migrantima-radnicima potvrda nije potrebna ako žive do deset kilometara od granice sa Slovenijom i za njih je ulaz slobodan.

Bosna i Hercegovina 

Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Crna Gora

Crna Gora otvorila je granice

Mađarska

U Mađarsku je slobodan uazak s europskom digitalnom potvrdom o cijepljenju

Mađarski državljani smiju ući u Mađarsku (nema potrebe za ulaznom dozvolom ili PCR testom) bez obzira na svrhu boravka, ali moraju ići u izolaciju 10 dana ili dok ne podnesu dva negativna PCR testa provedena u razmaku od dva dana.

Državljani koji nisu mađarski državljani mogu ući u Mađarsku samo u iznimnim slučajevima ovisno o svrsi boravka.

 • Trenutačno nije dopušten ulazak putnika koji nisu državljani Mađarske i koji nisu obuhvaćeni općim kategorijama izuzeća (vidjeti prethodno navedeno) ili kategorijama osnovne i posebne namjene(navedene u nastavku). Turizam se smatra nebitnom svrhom ulaska.
 • Putnicima koji nisu mađarski državljani i čija je svrha ulaska navedena u nastavku dopušten je ulazak u Mađarsku ako imaju dozvolu ulaska koju je izdala mađarska policija. Nije potreban prethodni PCR test. Nositelji dozvole moraju ići u izolaciju 10 dana, što se može skratiti provođenjem 2x PCR testova u Mađarskoj. To su:
  • sudjelovanje na sudskoj raspravi;
  • liječenje;
  • ispunjavanje obveza u pogledu studija ili ispita (koje je certificirala obrazovna ustanova);
  • radne aktivnosti povezane s prijevozom;
  • sudjelovanje na obiteljskom događaju (vjenčanju, pogrebu);
  • skrb za člana obitelji;
  • ili bilo koji drugi, propisno opravdani slučaj koji se može odobriti na osnovi vlasničkog kapitala.

Dozvola za ulazak može se dobiti podnošenjem internetskog zahtjeva na internetskim stranicama mađarske policije: https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa/.

Državljani susjednih država i mađarski državljani koji tamo žive mogu ući na državno područje na udaljenosti od 30 kilometara od državne granice najviše 24 sata, ali ne smiju napustiti tu traku. Mađari koji žive u toj traci od 30 kilometara mogu ući i ako su boravili u traci od 30 kilometara od granice susjedne države manje od 24 sata.

Posebne povlastice dodjeljuju se građanima i rezidentima određenih zemalja koji dolaze iz zemlje državljanstva u Mađarsku u svrhu poslovnih ili dohodovnih aktivnosti.

Italija

Putnici koji ulaze u Italiju moraju se testirati, antigenski test ne smije biti stariji od 24 sata, a PCR test na smije biti stariji od 48 sati

Svi putnici koji ulaze u Italiju s bilo koje strane lokacije moraju ispuniti EU-ov digitalni obrazac za lociranje putnika.

Osim toga, svi putnici koji su boravili ili prošli kroz EU ili zemlje pridružene Schengenu 14 dana prije ulaska u Italiju moraju dostaviti dokaz o cijepljenju ili oporavku od bolesti COVID-19, kao i negativan rezultat testa. Pojedinosti u odjeljcima u nastavku.

Napomena: za putnike koji su boravili u jednoj od zemalja s Popisa E ili su prošli kroz nju primjenjuju se različiti uvjeti 14 dana prije ulaska u Italiju.

Djeca mlađa od 6 godina izuzeta su od zahtjeva za testiranje prije odlaska. Izuzeti su i od samoizolacije ako roditelj koji putuje s njima posjeduje „digitalni certifikat EU-a protiv bolesti COVID-19” (EUDCC) s dokazom o potpunom cijepljenju ili oporavku.

Djeca u dobi od 6 ili više godina moraju predočiti test prije odlaska. Izuzeti su od samoizolacije ako roditelj koji putuje s njima posjeduje EUDCC s dokazom o potpunom cijepljenju ili oporavku.

Austrija

Koja su pravila za ulazak u ovu zemlju iz države članice EU-a ili zemlje pridružene Schengenu?
1. Dokaz o potpunom cijepljenju (pojedinosti u odjeljku ispod) koji vrijedi 270 dana ili,
2. Potvrda o oporavku koja vrijedi 180 dana ili,
3. Negativan rezultat testa, bilo PCR (maksimalno 72 sata) ili test na antigen (maksimalno 24 sata).
Putnici bez navedenoga moraju ispuniti obrazac za odobrenje prije putovanja, samoizolirati se na 10 dana ili se podvrgnuti PCR testu i samoizolirati dok ne dobiju negativan rezultat testa.
Djeca mlađa od 12 godina koja putuju s odraslom osobom općenito su izuzeta od zahtjeva za pružanjem dokaza o cijepljenju, oporavku ili rezultata testa. Učenici mogu koristiti Holiday Ninja Pass za ulazak u Austriju.

Ulazak u ovu zemlju s EU digitalnim COVID certifikatom
Putnicima s EU digitalnim COVID certifikatom (EUDCC) odobren je ulazak ako uključuje jedno od sljedećeg:
– Dokaz o potpunom cijepljenju. Cjepiva s dvostrukom ili jednostrukom dozom vrijede 270 dana. Prihvaćena su sva cjepiva odobrena od strane Europske agencije za lijekove (EMA) i Svjetske zdravstvene organizacije. Cjepiva odobrena od WHO-a i jedna doza Janssen cjepiva prihvatljivi su za ulazak u Austriju, ali se ne mogu koristiti za pristup zatvorenim objektima.
– Potvrda o oporavku vrijedi 180 dana.
– Negativan rezultat testa, bilo PCR (maksimalno 72 sata) ili antigen (maksimalno 24 sata).

Srbija

Srbija priznaje COVID potvrde. S potvrdom možete ući bez daljnjih uvjeta.

Strani državljani pri ulasku u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Građani Srbije pri ulasku u Srbiju neće morati imati test.

Ukrajina

Svi strani državljani, osim djece mlađe od 12 godina, za ulazak u Ukrajinu moraju posjedovati jedan od sljedećih dokumenata: negativan nalaz PCR test na koronavirus ne stariji od 72 sata od dolaska u ukrajinsku granicu (na ukrajinskom ili engleskom jeziku), negativan nalaz brzog antigenskog test na koronavirus ne stariji od 72 sata od dolaska u ukrajinsku granicu (na ukrajinskom ili engleskom jeziku), potvrda o primitku dvije doze cjepiva protiv koronavirusa odobrenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije ili potvrda o primitku jedne doze cjepiva za ona cjepiva koja se primaju samo u jednoj dozi (na ukrajinskom ili engleskom jeziku).

Za ulazak u Ukrajinu potrebno je i putno zdravstveno osiguranje koje pokriva trošak liječenja u Ukrajini od bolesti COVID-19, a koje treba biti kupljeno od strane osiguravajuće kuće koja posluje u Ukrajini. Putno zdravstveno osiguranje potrebno je i za djecu mlađu od 12 godina. Više informacija o mogućnostima kupovine takvog putnog zdravstvenog osiguranja dostupno je na web stranici: https://visitukraine.today/, na kojoj se nalaze i ostale pojedinosti o uvjetima ulaska u Ukrajinu.

Švicarska

Svi putnici koji ulaze u Švicarsku, uključujući cijepljene i oporavljene osobe, moraju ispuniti obrazac za prijavu prije polaska. Moraju dostaviti rezultate negativnog PCR-a ili testa na antigen prije polaska. Osobe starije od 16 godina, koje nisu u potpunosti cijepljene ili oporavljene, moraju napraviti drugi test (PCR ili antigen) između četvrtog i sedmog dana ulaska i rezultate dostaviti nadležnom kantonalnom tijelu.
Trenutačno na popisu obvezne karantene nema zemalja koje izazivaju zabrinutost. Međutim, putnike se podsjeća da pregledaju popise koje vode Savezni ured za javno zdravstvo i Državno tajništvo za migracije kako bi provjerili svoj nacionalni status za ulazak.

Slovačka

Slovačka priznaje COVID potvrde.

Svi necijepljeni ulazak u Slovačku moraju ući u obveznu samoizolaciju i provesti RT-PCR test (najraniji 5. dan samoizolacije) bez obzira na zemlju u kojoj su boravili posljednjih 14 dana.

Postupak prelaska granice:

 • obvezna registracija u sustavu eHranica;
 • obvezna desetodnevna karantena;
 • putnik ima mogućnost provesti RT-PCR testnajranije petog dana karantene. U slučaju negativnog rezultata osoba može napustiti karantenu čim primi izvješće o negativnom rezultatu RT-PCR-a.
Češka

Češka prihvaća Covid potvrde.

Nositelji „digitalnih certifikata EU-a protiv bolesti COVID-19” (EUDCC) mogu ući u Češku bez dodatnih ograničenja ako njihov certifikat sadržava:

 • Dokaz o cijepljenju 14 dana nakon druge doze (isto se pravilo primjenjuje na cjepiva s jednom dozom).
 • Dokaz o oporavku od bolesti COVID-19 vrijedi 180 dana.
 • Negativan rezultat testa. PCR (72 sata) i Rapid Antigen testovi (48 sati) su valjani.

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od zahtjeva za testiranje i karantenu.

Priznaju se nacionalne potvrde o cijepljenju i oporavku (iz zemalja EU+) i pisana potvrda o provedenoj samoizolaciji (od liječnika iz EU+).

Poljska

Poljska priznaje COVID potvrde

U nedostatku valjanog „digitalnog certifikata EU-a o bolesti COVID-19”, prihvaćaju se drugi službeni dokumenti na poljskom ili engleskom jeziku, u elektroničkom ili papirnatom obliku, ako potvrđuju jedno od sljedećeg:

Putnici koji ne posjeduju nijednu od tih isprava podliježu 10-dnevnoj karanteni pri ulasku, bez obzira na korištena prijevozna sredstva (kolektivno, pojedinačno ili pri prelasku granice pješice).

Desetodnevna karantena može se skratiti negativnim rezultatom testa na COVID-19 (PCR ili antigen) provedenog u laboratoriju – o vlastitom trošku – u roku od 48 sati nakon prelaska granice.

Danska

Danska priznaje COVID potvrde.

Ostali putnici iz EU/Schengen država, pa tako i iz Hrvatske (necijepljeni ili koji nisu preboljeli COVID-19) trebaju se testirati na COVID-19 prije ulaska u Dansku ili u roku od 24 sata po ulasku. Brzi antigenski test ne smije biti stariji od 48 h, a PCR više od 72 h.

Rusija

Rusija omogućuje ulazak u državu diplomatima i njihovim obiteljima, delegacijama i komisijama iz inozemstva, rođacima preminule osobe (uz predočenje dokaza o obiteljskim vezama), strancima koji dolaze zbog liječničkog tretmana, strancima koji studiraju u Rusiji, stranicima koji imaju poslovne ponude i profesionalcima koji se vode kao visokokvalificirani specijalisti.

Svi koji ulaze u Rusiju moraju pokazati negativan test na koronavirus koji nije stariji od tri dana. Ako nemaju test, morat će se testirati u Rusiji, najkasnije 72 sata od ulaska u zemlju.

Osobe koje žele ući u Rusiju moraju predočiti dokumentaciju izdanu na engleskom ili ruskom jeziku koja pokazuje negativan rezultat za COVID-19 izdanu najviše 72 sata prije polaska pomoću testa PCR. Uz to, sve osobe, neovisno o svrsi, moraju imati dokaz o zdravstvenom osiguranju valjanom za upotrebu u Rusiji tijekom cijelog trajanja njihovog namjeravanog boravka i podliježu dodatnom testiranju na COVID-19 po dolasku u Rusiju. Osobe koje putuju u Rusiju radi zaposlenja moraju po dolasku proći 14-dnevnu karantenu. Obrasci za registraciju dostupni su na https://www.gosuslugi.ru/

Njemačka

Njemačka priznaje COVID potvrde.

Za one bez povrda – na internetskoj stranici Instituta Robert Koch (RKI) prikazana je zemlja i kategorija kojoj pripada.

Svi putnici koji ulaze u Njemačku moraju dostaviti negativan rezultat testa ili dokaz o potpunom cijepljenju ili dokaz o oporavku, neovisno o tome gdje dolaze.

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od zahtjeva za testiranje. Pojedinosti o priznavanju testova pruža Institut Robert Koch.

Dokumentacija se mora dostaviti na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku.

Informacije o pravilima ulaska za Njemačku dostupne su na: Auswaertiges-amt.de

Iz područja visoke incidencije:

Putnici koji su u posljednjih 10 dana boravili u području visokih incidencija moraju se samostalno izolirati dok se ne prijave na digitalnu registraciju pri ulasku:

 • dokaz o cijepljenju prihvaćenih cjepiva protiv bolesti COVID-19: svi oni koji su navedeni na internetskoj stranici Paul-Ehrlich-Instituta. Mora proći najmanje 14 dana od druge doze cjepiva (ili jednokratne doze za Johnson&Johnson);
 • dokaz o oporavku od bolesti COVID-19, potvrđen pozitivnim rezultatom PCR testa provedenog najmanje 28 dana prije, a ne stariji od šest mjeseci;
 • PCR test prije odlaska, uzet unutar 72 sata prije dolaska (ili brzi test na antigene koji je proveden unutar 48 sati prije dolaska). U tom slučaju desetodnevno razdoblje karantene može se završiti na temelju negativnog testa provedenog najranije pet dana nakon ulaska. Za djecu mlađu od 12 godina samoizolacija završava automatski nakon 5 dana.

Dokaz se mora čuvati prije ulaska u zemlju, a bez takvog dokaza prijevoz nije moguć.

Izuzeća se primjenjuju, posebno na osobe koje su prešle kroz područje s visokom incidencijom bez zaustavljanja ili one koje prolaze kroz Njemačku najbržim dostupnim putem.

Područja koja izazivaju zabinutost

Putnici koji su u posljednjih 10 dana boravili u području koje izaziva zabrinutost podliježu negativnom PCR testu prije odlaska koji je proveden u roku od 72 sata prije dolaska (ili brzom testu na antigene u roku od 24 sata prije dolaska) i moraju se samostalno izolirati 14 dana nakon dolaska.

U područjima koja izazivaju zabrinutost nije moguće skratiti razdoblje karantene, a zabrana prijevoza primjenjuje se na prijevoz osoba iz tih zemalja u Njemačku željeznicom, autobusom, brodom ili zrakoplovom.

Belgija

Belgija priznaje COVID potvrde.

Belgija prihvaća digitalni certifikat EU-a protiv bolesti COVID-19 (EUDCC).

Putnici koji dolaze iz „zelenih” ili „narančastih” zona, sa ili bez EUDCC-a, ne podliježu zahtjevima u pogledu testiranja ili karantene.

Putnici koji dolaze iz „crvene” zone i imaju EUDCC izuzeti su od daljnjih zahtjeva u pogledu testiranja i karantene samo ako njihov EUDCC sadržava:

 • potvrda o potpunom cijepljenju. Smatra se da je cijepljenje završeno 14 dana nakon uzimanja druge doze (ili 14 dana nakon jednokratne doze cjepiva za koje je potrebna samo jedna doza). Za osobe koje su prethodno bile zaražene virusom SARS-CoV-2 smatra se da je cijepljenje završeno i nakon jednokratne doze cjepiva za koje su potrebne 2 doze.
 • certifikat o oporavku od bolesti COVID-19 koji vrijedi između 11 i 180 dana od datuma pozitivnog PCR testa
 • PCR test prije odlaska koji je proveden najranije 72 sata prije dolaska. Osobe s boravištem u Belgiji i osobe belgijskog državljanstva mogu testom PCR prije odlaska zamijeniti testom PCR koji se provodi u roku od 48 sati od dolaska, tako da ostanu u samoizolaciji dok čekaju rezultat testa.
Nizozemska

Priznaju se COVID potvrde.

Putnici mogu pristupiti bez potvrde ako posjeduju jedan od sljedećih dokumenata:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju, završen najmanje 14 dana nakon cijepljenja (28 dana za Janssen) na putu. Prihvaćena cjepiva: Moderna, BioNTech/Pfizer ili AstraZeneca, Johnson & Johnson.
 • Dokaz o oporavku od bolesti COVID-19. Valjanost: je li test pozitivan na Corona prije najmanje 11 dana i ne duže od 180 dana.
 • Negativan rezultat molekularnog ili antigenskog testa. Valjanost: ne više od 48 sati prije odlaska u stranoj zemlji. Za brzi rezultat testa test mora biti brzi test koji se provodi do 24 sata prije polaska. Obično je to antigen test, ali to također može biti NAAT (PCR) test.

Ako primite treću dozu, to neće utjecati na valjanost dokaza o cijepljenju. Dokaz o cijepljenju koji pokazuje da ste primili dvije doze (ili jednu dozu u slučaju cjepiva Janssen) i dalje će vrijediti. Međutim, možete izraditi dokaz o cijepljenju putem CoronaCheck-a koji pokazuje da ste primili treću dozu. Tada ćete dobiti dodatni međunarodni QR kod koji to pokazuje.

Francuska

Francuska prihvaća COVID potvrde.

Njemačka, Austrija, Belgija, Bugarska, Estonija, Grčka, Mađarska, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska, Češka, Rumunjska, Hrvatska, Slovenija i Slovačka stavljene su pod nadzor, pri čemu se za ulazak u Francusku iz te zemlje zahtijeva test kraći od 24 sata za necijepljene osobe. Ta se obveza ne odnosi na putovanja stručnjaka u cestovnom prijevozu u obavljanju njihovih djelatnosti i na sljedeće kopneno putovanje: Putovanje koje traje manje od 24 sata unutar područja određenog polumjerom od 30 kilometara oko mjesta prebivališta; Poslovna putovanja čija hitnost ili učestalost nisu u skladu s provođenjem probira ili pregleda.

Putnici stariji od 12 godina iz zelenih zemalja[1] (prema francuskoj klasifikaciji ne podliježu sustavu uvjerljivih razloga i moraju predočiti:

 • Dokaz o primanju svih doza propisanih za jedno od cjepiva koje je odobrila Europska agencija za lijekove (cjeloviti raspored cijepljenja)
 • Negativan rezultat PCR testa ili antigenskog testa provedenog manje od 72 sata prije odlaska.
 • Potvrda o oporabi s datumom duljim od jedanaest dana i kraćim od šest mjeseci (ova se isprava izdaje osobi koja je zaražena bolešću COVID-19 nakon predočenja pozitivnog rezultata PCR-a ili antigenskog testa).
Irska

Irska priznaje COVID potvrde.

Svi putnici koji ulaze u ovu zemlju moraju ispuniti obrazac za lociranje putnika. To je zahtjev prije ukrcaja.

Putnici iz država članica EU-a i EGP-a mogu ući u tu zemlju ako njihov digitalni certifikat EU-a za COVID-19 (EUDCC) sadržava jedno od sljedećeg:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju. Prihvaćena cjepiva: Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, Coronavac (Sinovac) i Sinopharm BIBP.
 • Dokaz o oporavku od bolesti COVID-19. Vrijedi između 11 i 180 dana od PCR testa.
 • Negativan rezultat PCR testa uzet unutar 72 sata od dolaska ili pozitivan rezultat PCR testa najmanje 11 dana prije dolaska (i ne više od 180 dana). Rezultati antigenskih testova nisu prihvaćeni.

Putnicima koji ne mogu predočiti nikakve dokaze o imunitetu ili nedavnom rezultatu testa PCR može se uskratiti ukrcaj. Ako u Irsku stignu bez dokaza o cijepljenju, dokaza o oporavku ili valjanog rezultata PCR testa, morat će provesti test u roku od 36 sati od dolaska.

Finska

Finska priznaje Covid potvrde.

Finska omogućuje putnicima koji mogu dokazati da su primili prvu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19 najmanje 14 dana prije dolaska u zemlju.

Putnici iz visokorizičnih zemalja koji ne posjeduju dokaz o cijepljenju, oporavku ili negativnom testiranju (prve doze) moraju se testirati po dolasku. Ako u zračnoj luci ili graničnoj kontrolnoj točki ne postoji objekt za testiranje, putnici se usmjeravaju na odlazak u najbliži ispitni objekt u roku od 24 sata.

Drugi test potreban je u roku od 3 do 5 dana nakon dolaska. Putnici moraju ostati u karanteni dok se ne sazna rezultat drugog testa. Ako je rezultat negativan, karantena završava.

Djeca rođena u ili nakon 2006. godine nisu obvezna ići na testiranje.

Rumunjska

Rumunjska priznaje COVID potvrde.

Za putnike iz zelenih zemalja (prema klasifikaciji Rumunjske) ne postoje ograničenja.

Putnici iz žutih zemalja (prema klasifikaciji Rumunjske) mogu ući u Rumunjsku ako mogu dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju, završen najmanje 10 dana prije putovanja.
 • Negativan rezultat testa. Valjanost: 72 sata.

Ako putnici iz žutih zemalja ne mogu dostaviti nijedan od tih dokumenata, uvodi se 14-dnevna karantena. Iznimke: imperativ razlozi, tranzit, prekogranični radnici.

Putnici iz crvenih zemalja (prema klasifikaciji Rumunjske) mogu ući u Rumunjsku ako mogu dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju, završen najmanje 10 dana prije putovanja.
 • Vrijedi samo za djecu u dobi od 12 do 16 godina: negativan rezultat molekularnog testa. Valjanost: 72 sata.

Ako putnici iz crvenih zemalja ne mogu dostaviti nijedan od tih dokumenata, uvodi se 14-dnevna karantena. Karantena može završiti 10. dana ako se dobije negativan rezultat testa 8 dana nakon dolaska. Iznimke: kratki boravci (manji od 72 sata i negativni molekularni testovi provedeni u prethodna 72 sata), imperativ razlozi, tranzit, prekogranični radnici.

Bugarska

Priznaju se COVID potvrde

Za one koji ih nemaju – putnici iz zelenih i narančastih zemalja (prema nacionalnoj klasifikaciji Bugarske) mogu ući u Bugarsku bez dodatnih ograničenja ako mogu dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju, vrijedi 14 dana nakon posljednje planirane doze. Također je prihvaćena kombinacija jedne doze cjepiva Vaxzevria (AstraZeneca) s jednom dozom lijeka Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Dokument mora sadržavati: imena nositelja i datum rođenja, datum, trgovačko ime i broj serije relevantnih doza cjepiva, ime proizvođača/nositelja odobrenja za stavljanje u promet, zemlju u kojoj je primijenjeno.
 • Dokaz o oporavku od bolesti COVID-19. Valjanost: između 11 i 180 dana nakon pozitivnog rezultata testa na COVID-19). Dokument mora sadržavati ime nositelja, podatke za kontakt zdravstvene ustanove koja je obavila ispit, datum testiranja i pozitivan rezultat.
 • Negativan rezultat testa na COVID-19. Prihvaćaju se i
  molekularni (PCR) i Rapid Antigen testovi (RAT).
  Valjanost: 72 sata prije dolaska za PCR testove, 48 sati prije dolaska za antigen testove.

Ako putnici iz zelenih i narančastih zemalja ne mogu dostaviti nijedan od tih dokumenata, uvodi se desetodnevna karantena. Putnici mogu skratiti karantenu ako podnesu negativan test (molekularni ili antigen) proveden u roku od 24 sata od ulaska u zemlju.

Osim toga, putnici iz narančastih zemalja:

 • Mogu biti podvrgnuti nasumičnim brzim antigenskim testovima po dolasku.
 • Obveza karantene primjenjuje se i na bugarske državljane i osobe s dugotrajnim boravištem.

Putnici iz crvenih zemalja (prema nacionalnoj klasifikaciji Bugarske) mogu ući u Bugarsku bez dodatnih ograničenja ako posjeduju jedan od sljedećih dokumenata s istim zahtjevima koji su navedeni za zelene i narančaste zemlje:

 • Dokaz o potpunom cijepljenju.
 • Dokaz o oporavku od bolesti COVID-19.

Osim toga, putnici iz crvenih zemalja moraju provesti i negativni molekularni test (PCR) koji se provodi u roku od 72 sata prije putovanja. Ta se obveza primjenjuje i na djecu u dobi od 12 do 18 godina.

Sljedeće mjere karantene primjenjuju se na putnike iz crvenih zemalja koji ne mogu dostaviti te dokumente:

 • Bugarski državljani, osobe s dugotrajnim boravištem ili osobe s dugotrajnim boravištem(uključujući članove njihovih obitelji) koji dostave samo jedan od tih dokumenata prihvaćaju se u zemlju i moraju biti u karanteni 10 dana. Mogu skratiti karantenu ako podnesu negativan rezultat molekularnog testa obavljenog u roku od 24 sata od ulaska u zemlju.
 • Bugarski državljani, osobe s dugotrajnim boravištem ili osobe s dugotrajnim boravištem (uključujući članove njihovih obitelji) koji ne dostave nijedan od tih dokumenata prihvaćaju se u zemlju i moraju biti u karanteni 10 dana.
 • Ostali državljani EU-a, EGP-a i Švicarske, osobe sa stalnim ili dugotrajnim boravištem (uključujući članove njihovih obitelji), koji daju negativan PCR test proveden u roku od 72 sata prije dolaska, primljeni su u zemlju i moraju proći 10-dnevnu karantenu.
 • Djeca u dobi od 12 do 18 godina koja ne daju negativan molekularni test proveden u roku od 72 sata prije putovanja primljena su u zemlju i moraju biti u karanteni 10 dana. Karantena se može ukinuti za djecu bugarskog državljanstva ili za djecu sa stalnim ili dugotrajnim boravištem u Bugarskoj nakon podnošenja dokumenta koji pokazuje negativan PCR test uzet u roku od 24 sata od ulaska u zemlju.
Velika Britanija

Svaki putnik koji dolazi u Veliku Britaniju morat će imati negativan Covid test prije odlaska kako bi ušao u zemlju. Ova mjera vrijedi od utorka 7. 12.  Također će morati napraviti PCR test prije kraja svog drugog dana u Ujedinjenom Kraljevstvu i morat će samoizolirati do negativnog rezultata. PCR test morate rezervirati prije putovanja i kupiti ga s popisa pružatelja usluga koje je odobrila vlada.

Švedska

Građani u dobi od 18 i više godina koji putuju iz bilo koje države članice EU-a ili zemlje pridružene Schengenu (iznimka za nordijske zemlje: Dansku, Finsku, Island i Norvešku) moraju imati:

  • „Digitalni certifikat EU-a protiv bolesti COVID-19” (EUDCC)
  • Negativan test na COVID-19 star najviše 72 sata ili potvrda o oporavku.
  • Certifikat o bolesti COVID-19 pokazuje da je osoba bila negativna, da je cijepljena protiv bolesti COVID-19 ili da je oporavljena od bolesti COVID-19.
  • Primjenjivat će se do 30. studenoga 2021.

Iznimka: Putnici koji dolaze izravno iz nordijskih zemalja (Danska, Finska, Island i Norveška) izuzeti su od svake zabrane ulaska ili od općih pravila koja se primjenjuju na druge države članice EU-a ili zemlje pridružene Schengenu.

Svi putnici potiču se na testiranje na COVID-19 što je prije moguće nakon ulaska u Švedsku, po mogućnosti istog dana. To se odnosi i na cijepljene i na necijepljene osobe, čak i ako su u posljednjih šest mjeseci doživjele COVID-19. To vrijedi i za one koji su pokazali negativan test u vezi s unosom. Djeca mlađa od predškolske dobi su izuzeta.

Putnicima se savjetuje da pregledaju postojeće mjere na https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Čišćenje vozila

Kako očistiti unutrašnjost automobila, odnosno dezinficirati ga? Jedna opcija je alkohol, ali on bi mogao oštetiti osjetljivije materijale poput kože. S njim možete očistiti ručke ili retrovizor. Za ostale površine u unutrašnjosti dovoljno je koristiti običan sapun pomiješan s vodom koji možete pomoću krpice dobro utrljati u sjedala ili očistiti plastične površine u interijeru. Nakon apliciranja sredstava za čišćenje, dobro operite čistom vlažnom krpicom sve površine. Nemojte ostavljati sapun, alkohol ili specijalizirana sredstva za čišćenje na površinama u unutrašnjosti automobila. U unutrašnjosti automobila brišite sve: upravljač, mjenjač, prekidače, ekran infotainmenta, sjedala, plastične armature, retrovizor… Sve bi ove metode trebale dezinficirati vozila, ali morate biti svjesni činjenice da pravu dezinfekciju od virusa mogu provesti tek službe koje čiste vozila hitnih službi i drugih medicinskih vozila.