Prometni prekršaji: Kada možete tvrditi da niste osuđivani?!

Protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju počinitelj prekršaja smatra se neosuđivanim po odluci o prekršaju

Bitno je biti na papiru čist! To bi mnogima otprilike bilo najbitnije kod prometnih prekršaja! Sve je lakše  kad si papirnato čist, odnosno nekažnjavan, neosuđivan! A kakav ste vozač? Fascinantno je koliki broj osoba za sebe misli da su fantastični vozači, a na našim cestama se svakodnevno susrećemo sa scenama koje takva rezultni stav demantiraju. Stav o sebi kao genijalnom vozaču, potkrijepljen osobnom procjenom te izjavama bližnjih neće puno pomoći ni pred prekršajnim ni kaznenim sudom kad su u pitanju djela koja se tiču sigurnosti prometa na cestama. Žaliti se na izrečenu kaznu za prometni prekršaj možete, ako ste nekažnjavani, a sud u dovoljnoj mjeri nije u obzir uzeo tu okolnost.

Naime, ne samo kod prometnih nesreća, već i kod prekršaja koje na sreću nisu pogubni završili ni po lim ni po ljudsko zdravlje i život, promatrat će vas se isključivo kroz prizmu vašeg dosadašnjeg životopisa u prometu. Jeste li skloni kršenju prometnih propisa ili vam se omakne pokoji prekršaj tu i tamo ili ste nekažnjavani ili naprotiv teški ponavljač najtežih djela? To su pitanja na koja se odgovor traži.

Zorni primjer za to su propisima predviđeni slučajevi u kojima se možete izvući „samo s opomenom“! Što se traži, što je na cijeni? Prošlost!  Jako je bitno da ranije niste činili prekršaje, takva djela! Neosuđivanosti, nekažnjavanost! Kad se traži blaža kazna, što je bitno, što je ključno? Niste skloni činjenu prometnih prekršaja!

I što ćete vi sada? Jeste li nekažnjavani? Jeste li neosuđivani? Pa da, pa ne, pa ne znam, pa bilo je tu nečeg svojedobno! Temeljno pitanje je koliko dugo vi na morate nositi „grijehe“, preciznije kazne iz prošlosti. Koliko se to dugo uzima u obzir. Napravili ste nešto prije 9 ili 15  godina, jeste li proglašeni krivim za to, jeste li kažnjeni ste za to? Jeste li onda osuđivani ili niste?  Ukupnim vozačkim stažem gledajući, naravno da jeste! S druge strane, ne može se teret iz prošlosti vući čitav život!

Mora postojati nešto, neki mehanizam, trenutak u vremenu kada se grijesi iz prošlosti zaboravljaju, brišu, nestaju! Postoji doista. Zove se rehabilitacija! Genijalno, reći ćete, ali od kada točno mogu policijskom službeniku i sudu reći da sam neosuđivan iako sam u davnoj prošlosti počinio kakav prometni prekršaj i da, izrečena mi je svojedobna  kazna.

Nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora odnosno maloljetničkog zatvora, osuđenik ima sva prava utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisom i može stjecati sva prava osim onih koja su mu ograničena zaštitnom mjerom, a jednako se to odnosi i na počinitelja prekršaja kojem je primijenjena mjera upozorenja ili je odlukom o prekršaju oslobođen kazne.

Što ako niste baš završili u zatvoru, već samo na savjesti imati novčanu kaznu zbog prometnog prekršaja svojedobno počinjenog? Tri godine! To je taj magični vremenski period kad svakom možete tvrditi da ste neosuđivani!

Protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju počinitelj prekršaja smatra se neosuđivanim po toj odluci o prekršaju i svaka uporaba tih podataka o njemu kao počinitelju prekršaja zabranjena je i nema nikakav pravni učinak. Ukoliko vam se sad u računanju ovog trogodišnjeg perioda, malo zamutilo zbog termina pravomoćnost. Treba i njega pojasniti. Rješenje postaje pravomoćno kad se više ne može pobijati žalbom ili kada žalba nije dopuštena. Presuda postaje pravomoćna danom proteka žalbenog roka ako žalba nije podnesena ili je žalba podnesena nakon isteka tog roka, ili kad žalba nije dopuštena, odnosno postaje pravomoćna danom odricanja od prava na žalbu, odustanka od podnesene žalbe ili odbijanja podnesene žalbe.

Kako to biva kad se utvrdi da je u odnosu na sve ranije počinjene prometne prekršaje  nastupila rehabilitacija razvidno je iz presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u presudi Pž-30/2020  od 26. studenoga 2021. U tom predmetu  povodom žalbe okrivljenika kojom je traženo samo ukidanje izrečene zaštitne mjere upravljanja  motornim vozilom „B“ kategorije (svima je smrt biti koji mjesec „bez, Visoki prekršajni sud zauzeo je stav kako u konkretnom slučaju nije nužno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja! A imajući na umu sve okolnosti počinjenog prekršaja i ličnost okrivljenika i uvažavajući navode iz žalbe, da inkriminiranim ponašanjem okrivljenika nisu nastale veće štetne posljedice, te da je iz podataka u spisu vidljivo da je u odnosu na sve pravomoćne odluke o prekršajima u odnosu na okrivljenika nastupila rehabilitacija jer je od pravomoćnosti proteklo više od tri godine, pa se u skladu s zakonskom odredbom iz članka 77. stavka 2. Prekršajnog zakona, počinitelj prekršaja, okrivljenik smatra neosuđivanom osobom.