Propustili se sudski poziv: Kada će, nakon prometnog prekršaja, po vas doći policijski službenici?!

Policijski službenici samo izvršavaju dvedbeni nalog koji izdaje sud

Nikako oku nije drag prizor u kojem još sneni u hladno zimsko jutro, prije svanuća otvarate vrata zbog neugodne zvonjave i pred njima ugledate policijske službenike. Možda ste uvijek pribrani i hladnokrvni, ali policijski službenici rijetko donose dobre vijesti.  Nakon što ih ugledate posve sigurno ćete se razbuditi u tili čas i iznenaditi što vam, nakon što im potvrdite svoj identitet priopćavaju kako imaju dovedbeni nalog koji glasi na vaše ime. Nježno će vam u ruke biti predan papir na kojem će doista pisati da se radi o dovedbenom nalogu uz koje stoji vaše ime ali i neki članak iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i naziv prekršaja. Policijski službenici zamolit će vas da se spremite i pođete s njima te obavijestite osobe koje mislite da treba obavijestiti o tome, vama na volju hoće li to biti suprug, supruga, prijatelj, kum ili netko peti.  Što vam je za činiti? Ništa, ništa posebno postupite po pozivu policijskih službenika. Oni će vas u konačnici dovesti na sud, osigurati vašu nazočnost u postupku, a za ostale „detalje“ nadležan je sud!

Pa zar zbog prometnog prekršaj takvo postupanje, takva predstava za znatiželjno susjedstvo? Policijsko vozilo pred kućom, vaš izlazak u pratnji policijskih službenika! Dvojbe nema, izazvat će ta scena provirivanje iza zavjesa, zastajkivanje slučajnih šetača pasa i značajno dizanje obrva onih koji su baš u taj tren imali potrebu primjerice iznijeti plastiku u odgovarajući kontejner!

Nekima je ulazak u policijsko vozilo prije svitanja, u cik zore neugodno i stresno iskustvo no ima i populacije kojoj je to baš referenca za stvaranje slike o sebi kao momku s kojim se nije za šaliti.

Ukoliko vam je iz bilo kojeg razloga poželjno da vas vide kako vas policija nekuda odvodi valja znati kako za to ne treba nikakav poseban napor ulagati. Naprotiv, traži se pasivnost. Ne činite ništa, apsolutno ništa, primjerice ne odazivajte se na poziv suda i želja vam se može se ostvariti. To je bar tako s prekršajima, a popis prekršajnih djela u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama je zaista podugačak. Kao počinitelju prekršajnog djela iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vas se može izdati dovedbeni nalog. Sud je za to ovlašten, pod određenim pretpostavkama utvrđenim Prekršajnim zakonom.

Sud će izdati dovedbeni nalog ako uredno pozvani okrivljenik ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, ili ako se nije mogla obaviti uredna dostava poziva a iz okolnosti očito proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv ili odazvati se na uredno primljeni poziv. Ako sud ocijeni da postoje uvjeti za vođenje postupka i donošenje presude i bez ispitivanja okrivljenika, dovedbeni nalog se ne mora izdati. Dovedbeni nalog izvršava policija, a izdaje se u pisanom obliku i sadrži: ime i prezime okrivljenika kojeg treba dovesti te druge potrebne podatke koji su poznati, prekršaj koji mu se stavlja na teret uz navođenje odredaba propisa o prekršaju, razlog zbog kojeg se nalaže dovođenje, službeni pečat i potpis suca koji izdaje nalog. Osoba kojoj je povjereno izvršenje naloga predaje nalog okrivljeniku i poziva ga da pođe s njom. Ako okrivljenik to odbije, dovest će se prisilno.

Detalji o tome, kako se to točno „odigrava“, definirani su drugim propisima, onim koji sadrže odredbe o policijskim ovlastima odnosno načinu postupanja policijskih službenika. Njima je propisano kako policijski službenik dovodi osobu na temelju pisane zapovijedi nadređenog ili naloga nadležnog tijela izdanog na temelju zakona. Osoba se dovodi u službene prostorije policije ili drugog nadležnog tijela, odnosno u drugo mjesto određeno u zapovijedi ili nalogu. Policijski službenik osobi koju treba dovesti prije dovođenja uručuje zapovijed ili nalog. Međutim, neće uručiti zapovijed ili nalog osobi za koju postoji sumnja da će pružiti otpor. Osoba se dovodi u vremenu od 06.00 do 22.00 sata. Iznimke uvijek postoje, dakako! Kad je dovođenje nužno radi poduzimanja policijskih poslova koji ne trpe odgodu, osobu se može dovesti i izvan navedenog vremenskog perioda. Dovođenje može trajati najdulje šest sati ako se obavlja unutar županije u kojoj je osoba zatečena. Kad se dovođenje obavlja izvan županije u kojoj je osoba zatečena, dovođenje može trajati najdulje dvanaest sati. Zakašnjenje u dovođenju se mora posebno obrazložiti. Bude li presuda osuđujuća u prekršajnom postupku troškove dovođenja snosite vi, naravno! Niste mislili valjda da su buđenje i prijevoz besplatni! Koliko to može primjerice iznositi? Tek orijentacije radi recimo iz Presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (Ppž-1567/2021 od 17. 2. 2021.) razvidno je  da su u odnosnom predmetu određeni u iznosu od 169,00 kn

Moguće je da vas „dovedu“, a da nije baš trebalo biti tako! Moguće je da vam je upravo zbog izostanka razloga da vas se dovodi to dovođenje iznimno teško palo. Ušli te u žižu interesa i u susjedstvu i na poslu, govorkanja, ogovaranja, priča koja buja i raste sve po sistemu gdje ima dima ima i vatre, nisu oni bezrazložno po njega došli, tko zna kakva je to kriminalna zvjerka. Je li moguće da je sud pogriješio? Moguće je, ali kako „začepiti“ usta što vas blate, kako i gdje potražiti zadovoljštinu.

Ima i tu lijeka! Osim toga ne biste bili prvi. Tražiti naknadu od Republike Hrvatske, budući ona odgovara za nezakonit ili nepravilan rad suda, a sve zbog naknade štete zbog povrede uglede časti i dostojanstva i povrede prava na privatnosti privatnog osobnog i obiteljskog života. To vam se čini kao neostvarivo, gdje ćete vi mali čovjek protiv države?  Bilo je još malih ljudi koji su izvojevali takve bitke.

Županijski sud u Osijeku (Gž-328/2019-212 od 27. veljače 2019.) potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je naloženo Republici Hrvatskoj platiti iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom  osobi koja je bila okrivljenik u prekršajnom postupku zbog počinjenog prekršaja prekoračenje brzine od 25 km/h s tim da je u prigovoru na prekršajni nalog naveo kako nema saznanja tko je spornog dana upravljao njegovim automobilom. Bio je višekratno pozivan na prekršajni sud, ali se pošiljka uvijek vraćala s naznakom „obaviješten nije tražio“,što se ne smatra urednom dostavom. Okrivljenik je istodobno tvrdio da on uopće nema nikakva saznanja o zakazanim raspravama.

I što je dalje bilo. Okrivljenik doveden dan uoči glavne rasprave u Jedinicu za zadržavaje gdje je prenoćio u sobi s više osoba i bez osobnih stvari a sljedećeg je dana doveden na glavnu raspravu pred nadležni prekršajni sud. O spornom događaju saznanja su imali susjedi a i saznalo se o njemu u njegovoj radnoj sredini. Čovjek je zbog takvog dovođenja tužio Republiku Hrvatsku odgovornu za rad suda i tražio naknadu štete u novcu, dakako! Istakao je kako nije bilo osnove za izdavanje dovedbenog naloga! Sud je u tom postupku za naknadu štete doista utvrdio da dovođenje okrivljenika putem policijskih službenika u konkretnom slučaju nije bilo nužno za dovršetak prekršajnog spora, jer mu pozivi za ročište nisu bili uredno uručeni, niti je s obzirom na karakter njegova posla proizlazilo da on izbjegava pozive. Bio je cjelonoćno zadržan o čemu je mnogo ljudi imalo saznanja i zbog nepravilnog rada suda nastala mu je šteta u vidu povrede uglede časti i dostojanstva i povrede prava na privatnosti privatnog osobnog i obiteljskog života. Dosuđeni iznos od 7.500,00 kn možda nije impresivan, ali satisfakcija je tu! Presudom se dokazao čist obraz i „zatvorila usta“ zlobnicima.

Ljudski je griješiti, greške nisu rezervirane samo za ljude, dešava se to i sustavu i sudovima. Međutim, važno je znati što vas čeka ili može čekati ako se pasivizirate i oglušite o pozive na sud, što se može dogoditi i  kakav je scenarij ako u neka rana doba začujete zvono na vratima i ugledati policijske službenike. Dovedbeni nalog oni samo izvršavaju, izdaje ga sud! Nemojte jad i bijes usmjeriti u pogrešnom pravcu.