Nuklearne bojeve glave: U američkim i ruskim arsenalima uskladištene su tisuće, a Kina ih ima sve više!

Broj bojevih glava pada, ali u Kini, Indiji, Pakistanu i Sjevernoj Koreji arsenali rastu...

Prema posljednjim podacima neovisnog izvora Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira objavljenim u godišnjaku za 2020, u ukupnom broju nuklearnih bojevih glava očekivano se i dalje natječu Rusija (6255) i SAD (5500). Za razliku od ovog apsolutnog broja, SAD ima 1800 raspoređenih bojnih glava, a Rusija 1625. Zanimljivo da sve ostale države koje posjeduju nuklearno naoružanje zajedno nemaju onoliko bojevih glava (oko 1320) koliko ih svaka od ovih nuklearnih supersila ima raspoređenih.

A takvih, raspoređenih, danas na kugli zemaljskoj imaju još samo dvije države: Francuska (290 uz 10 u rezervi) i Velika Britanija (225 plus 105 u rezervi). Ostale nuklearne sile nemaju raspoređene bojeve glave, ali ih posjeduju i to redom: Kina 350, Pakistan 165, Indija 156, Izrael 90 i Sjeverna Koreja 40-50. U Kini (2020. godine – 320 bojevih glava), Indiji, Pakistanu i Sjevernoj Koreji raste broj bojevih glava, dok Amerikanci i Rusi smanjuju arsenale. Ukupno je u svijetu negdje oko 13.080 bojevih glava. Dakle, zbirno sasvim dovoljno za uništenje planeta – više puta.