Autocesta s tri trake u istom smjeru: Kako voziti i koje trake koristiti?!

Za vozače kamiona posebna su ograničenja i oni ne smiju koristiti krajnju lijevu traku

Autoceste s tri prometne trake rijetke su Hrvatskoj, ali takvih dionica ima mnogo u, na primjer, Njemačkoj. Kako je to riješeno u Njemačkoj? Morate voziti krajnjom desnom trakom koliko god je to moguće. Kada pretječete možete u srednju traku ili kada pretječete vozilo u srednjoj traci morate u krajnju lijevu traku (ona se koristi samo za pretjecanje). Iz srednje trake treba se vratiti u desnu kada je to moguće. Ako je u desnoj traci sporija kolona vozila, možete pričekati s povratkom i voziti u srednjoj traci. Ako je desna traka prazna, a vi vozite u srednjoj ili krajnjoj lijevoj te pritom zadržavate ostale vozače – riskirate kaznu do 80 eura.

Što kaže hrvatski zakon? Slično je kao i u Njemačkoj. Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Ako se ponašate suprotno ovoj odredbi kazna je 260 eura. Ako ste brži od vozila koje planirate pretjecati to možete činiti samo sigurnim prelaskom na sljedeću lijevu traku.

Na autocesti s tri prometne trake ili više traka namijenjenih prometu u istom smjeru vozači teretnih vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg i skupova vozila čija duljina premašuje sedam metara smiju koristiti samo dvije prometne trake koje se nalaze uz rub kolnika. Dakle, ne mogu ići u krajnju lijevu traku ako cesta ima tri trake. Kazna za nepridržavanje ove odredbe je 30 eura.