Automatski mjenjač: Treba li, kada stanete, povući i ručnu kočnicu?!

Najbolji savjet je - da biste bili potpuno sigurni koristite ručnu kočnicu

Vozači automobila s automatskim mjenjačima pri pri prestanku vožnje vrate mjenjač u položaj P i potom ugase vozilo. Je li to dovoljno? Nije, odnosno pogotovo ako ste na uzbrdici ili nizbrdici trebali biste uključiti i ručnu kočnicu.

Položaj P omogućuje da se klin za zaključavanje mehanički uključuje u zupčanik mjenjača, pa vozilo drže pogonski kotači. No, on može popustiti pod opterećenjima, kao u slučaju da je automobil parkiran na nizbrdici.

Ako ste na nizbrdici, dok držite nogu na kočnici, prebacite mjenjač na položaj N i potom povucite parkirnu kočnicu. Na električnim parkirnim kočnicama obično se čuje zvuk zatezanja. Otpustite nogu s kočnice i opet pritisnite – tako će sva masa vozila biti na parkirnoj kočnici. Nakon toga prebacite mjenjač u položaj P i isključite vozilo.

Inače, bez obzira na konfiguraciju parkirnog mjesta, povucite ručnu kočnicu. Ne košta vas ništa…