Naknada štete od tuče za automobile: Ima li nade za one bez kasko police?

Postoji naime i druga opcija naplate štete. Proglašenje elementarne nepogode za određeno područje

Prirodne nepogode! Potresi su iza nas, nadamo se na duže vrijeme, ali tuča? Tuča svako malo u pojedinim dijelovima zemlje.  Stradavaju poljoprivredne kulture, stambeni i gospodarski objekti ali i automobili. Što i kako kad vam vozilo strada od tuče? Ako imate samo policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, tj. nemate kasko, ništa! Jedna riječ, kasko! Puni kasko, štetu od tuče svakako bi trebao pokrivati. Međutim, postoji mogućnost ugovaranja i djelomičnog kaska, koji pokriva tuču. Kako ste ugovorili, tako vam jest! Ako vam kasko polica pokriva štetu od tuče, stvar bi trebala biti ne odveć komplicirana, popunite obrazac prijave štete, priložite potrebne dokumente, procjene vam štetu, obrade je, čekate obavijest i isplatu tj. plaćanje popravka. Dakle, kasko! Zar samo ta jedna riječ? Zar samo kasko može spasiti stvar? Postoji li kakva druga opcija ili tek naznaka mogućnosti da bi se šteta mogla na vozilu nadoknaditi i onima koji kasko police nemaju.

Ukoliko  nemate kasko, možda nije sve izgubljeno. Nemojte dići ruke od svega, slijegati nemoćno ramenima, ne činiti ništa pomireni sa sudbinom kletom i štetom na automobilu uzrokovanom tučom. Opća pasivnost nikada nije donijela nikome ništa dobra. Bar se ne pamti. Ima li ili ne imali kasko policu, prionite osiguranju dokaza. Fotografirajte oštećenja, temeljito, sa što više kutova, sa što više fotografija, ne štedite truda ni angažmana. Prikupite izjave svjedoka, policijski zapisnik uvijek je više nego dragocjen. Sad ćete pitati čemu, ako kasko police nemate?

Postoji naime i druga opcija. Proglašenje elementarne nepogode! Naravno za određeno područje. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica štete od prirodnih nepogoda, detaljno regulira postupak! Informirajte se, raspitajte se, ali primarno osigurajte dokaze iz kojih na jasan i nedvojben način proizlazi da vam je na vozilu nastala šteta. Odmah! Znate da iz zakašnjele reakcije može proizaći samo plakanje za prolivenim mlijekom.  Zovite, provjerite je li za područje na kojem vam se nalazilo tučom oštećeno vozilo proglašena elementarna nepogoda. Pratite javni poziv za prijavu štete, pravodobno popunite papire, skupite dokumentaciju i predajte nadležnima.  Ponavljamo pripremite se za dokazivanje nastale štete pravodobno i po sistemu za svaki slučaj, čak i ako u pozivu za prijavu štete nije navedeno da će se nadoknaditi štete od tuče-prirodne nepogode na vozilima. Zašto? Zato jer to možda može biti navedeno u dopuni javnog poziva. Ne, nije to priča na dugom štapu ni mazanje očiju. Primjera radi,  tako je recimo postupio Grad Varaždin! Pozvao je, nakon konzultacija s Ministarstvom financija na prijavu šteta i vozilima i produžio rok za podnošenje prijava. Znači, moguće je! Proglasi se prirodna nepogoda za određeno područje, a zatim se objavljuje javni poziv kojim se pozivaju oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode. U konkretnom slučaju od tuče. Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, morate ga popuniti, potpisati i obavezno priložiti u javnom pozivu navedenu dokumentaciju. Kada je riječ o prijavi štete na osobnim automobilima to će biti policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da se određeni automobil doista nalazio na području koje je zahvatila elementarna nepogoda i upravo u vrijeme kada se olujno nevrijeme i tuča dogodila, uslijed čega je uostalom i proglašena elementarna nepogoda.  Vidite i sami, izvješće policijsko „zlata vrijedi“ a fotodokumentacija također!  Pazite na rokove! Promašite li rok, piši kući, propalo, nema ništa.  Dakle župan, gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Vlada RH proglasi elementarnu nepogodu – tuču za određeno područje, a onda slijedi javni poziv za prijavu šteta (gradovi, općine). Nemojte biti lijeni, bacite oko tko je sve i za koje područje proglasio elementarnu nepogodu i djelujte. Ništa neće samo od sebe!

Naravno, postoji uvijek i jedno veliko ali! Treba uvijek imati u vidu to – ali! Prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica štete od prirodnih nepogoda sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se, pažnja ne dodjeljuju se za štete u slučajevima utvrđenim zakonom i to – u slučaju šteta na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60% vrijednosti imovine i dr. Prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.  Pored toga Grad Varaždin je primjerice, u svom javnom pozivu, odmah dao na znanje i ravnanje svima još jednu važnu informaciju. Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH izvijestilo je da sukladno meritornom Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području RH i nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći i za štete nastale na osobnim automobilima jer je postupak prijava šteta tek započeo i ne raspolaže se potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda.

Tuče su se dešavale i dešavat će se, zato vi budite spremni na promptno djelovanje u takvom slučaju. Spašavajte što se spasiti dade i unaprijed poduzimajte korake koji vam mogu pomoći u naknadi štete. Kasko, da, optimalan izbor, samo pazite kakvu policu kasko osiguranja uzimate. Dobro pogledajte jesu li vam njome pokrivene štete od tuče. Taj pogled valja „baciti“ u trenutku sklapanja police, naknadna pamet „trebao sam, zašto nisam, mogao sam“ ništa ne vrijedi, osim što može uzrokovati gastritis zbog izjedanja samog sebe uslijed učinjenog propusta. Ne kaže se uzalud da škrt dva puta plati. Dajte si vremena kada ugovarate policu kasko osiguranja, pitajte, tražite pojašnjenja, znajte što vam je pokriveno a što nije, razmislite što vam treba, što bi dobro moglo doći. Ne srljajte i nemojte se polakomiti na jeftinu policu.