Kupnja automobila bez isplate u gotovini: Leasing je u potpunosti izgurao kredite!

Većina njemačkih kupaca vozi automobile u operativnom leasingu, ali kod nas je ipak popularniji financijski leasing, nakon kojeg ćemo otkupiti automobil

Odlučili ste kupiti automobil jer vam je, bez obzira na nikad veće cijena goriva i financijsku neizvjesnost, jednostavno potreban. Ako imate dovoljno gotovine, u pravilu vam se najviše isplati kupiti automobil za keš, jer nećete plaćati kamate, iako i tu ima iznimaka, primjerice, kod poduzetnika kojima se u pravilu više isplati leasing jer im ulazi u troškove poslovanja.
No rijetki imaju dovoljno gotovine za kupnju novog automobila ili novijeg rabljenog automobila. Stoga je za većinu neizostavno rješenje neki od oblika financiranja, autokredit ili gotovinski kredit, financijski ili operativni leasing.

Kome se što više isplati, pokušat ćemo objasniti u ovom tekstu. Autokrediti su do velike svjetske financijske krize 2008. godine bili u ekspanziji, pogotovo kod građana, odnosno fizičkih osoba. Motorizirao se tih 2000-ih godina hrvatski vozni park novim automobilima i vrhunac je bio 2008. s do danas rekordnih 88.265 registriranih novih automobila. Već godinu kasnije se uslijed krize prodaja doslovno prepolovila.

Leasing je kao financiranje za kupnju automobila u to vrijeme bio isplativ isključivo pravnim osobama, tvrtkama i obrtnicima. Za privatne kupce u Hrvatskoj je postao popularniji tek 2010. godine, kad se izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ukinulo plaćanje PDV-a na kamate. Do tada je PDV na kamate leasing kod fizičkih osoba činio neisplativim u odnosu na klasičan autokredit. Leasing je do 2010. bio privlačan pravnim osobama, obrtnicima i osobama koje se bave slobodnim zanimanjima ako su bile u sustavu PDV-a, jer su one PDV na kamatu odbijale kao pretporez, a tad su u ravnopravni položaj došli svi građani. Do tada su autokrediti bili najčešći u financiranju kupnje novih automobila kod fizičkih osoba, a to se polako počelo mijenjati otkad je ukinut PDV na kamate kod leasinga.
Danas je leasing popularnije financiranje za kupnju automobila od autokredita, pa mnoge banke uopće više nemaju u ponudi posebne autokredite, nego u slučaju da korisnici ne žele financiranje putem leasinga, nude nenamjenske kredite. Pojam leasing dolazi od engleskog pojma to lease, što znači iznajmiti. Kod leasing financiranja korisnik rabi objekt leasinga i za to plaća određenu naknadu leasing društvu. Nakon otplate ugovorenih naknada, ovisno o vrsti leasinga, možete steći i vlasništvo nad objektom leasinga. Glavna prednost leasinga u odnosu na kredite jest fleksibilnost, odnosno prilagodljivost.

Dakle, dva su osnovna tipa leasinga, financijski i operativni, a svaki ima svoje specifičnosti i prema tome prednosti za primatelje leasinga. U Hrvatskoj je financijski leasing popularan, kako kod građana, tako i kod tvrtki. Zbog čega je to tako, za razliku od zapadnih država EU-a, gdje je obrnuto? Čini se da je to zbog toga što Hrvati vole vlasništvo na pokretninama, ali i nekretninama. Sjetite se samo da je više naših vlada željelo uvesti porez na nekretnine, ali su i lijevi i desni na kraju od toga odustali zbog pritiska javnosti jer Hrvati naprosto vole biti vlasnici nekretnina. A slično je i s automobilima, iako se na automobile plaća porez, doduše samo na one stare do deset godina.
Kod Nijemaca je, primjerice, drugačije. Tamo se uzima leasing na pet ili još češće na tri ili čak dvije godine, nakon proteka tog vremena leasinga korisnik vraća automobil leasing društvu koje ga potom prodaje ili ponovno daje u leasing, a korisnik leasinga opet u leasing uzima novi automobil. Pritom mu jamčevina koju je dao za prvotni automobil u leasingu najčešće ostaje kao učešće za novi automobil. Tako vozači stalno praktično voze nove automobile koje nemaju u vlasništvu, nego ih zapravo imaju u najmu i za to plaćaju mjesečne rate. Automobili koji su vraćeni u leasing idu u prodaju ili se ponovno nude u leasing.

Financijski leasing je pogodan za one klijente koji po isteku ugovora, a nakon otplate ugovornih obveza, žele postati vlasnici objekta leasinga. Kod financijskog leasinga moguće je ugovoriti viši ostatak vrijednosti koji je kao zadnja otkupna rata u obavezi otplate primatelja leasinga, čime postaju i pravni vlasnici nad objektom leasinga. Posebno je pogodan za klijente koji u sustavu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza, kao i onima koji ostvaruju pravo na povrat kapitalnih ulaganja ili poticaja.

S druge strane, operativni leasing u prvi plan stavlja korištenje, a ne vlasništvo nad objektom leasinga. Ovisno o vrsti i modelu objekta leasinga, operativni leasing je moguće ugovoriti uz više ostatke vrijednosti koji nisu u obavezi primatelja leasinga te se ne otplaćuje tijekom trajanja ugovora, a time im se omogućuje otplata uz niže mjesečne obroke. Kod redovnog isteka operativnog leasinga, primatelj leasinga može vratiti objekt leasinga i ugovoriti nabavku novog modela ili ga može kupiti po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti. Kod ovog tipa leasinga moguće je prema želji klijenta u iznos financiranja uključiti dodatne troškove i usluge vezane za korištenje objekta leasinga. Posebno je pogodan za poduzetnike koji nabavljaju službena vozila u korištenju 0-24 sata zato što se iznos primitka u naravi za korištenje vozila obračunava u visini 20% od mjesečnog leasing obroka. Za usporedbu, kod kupovine vozila za gotovinu ili na kredit obračunava se 1% od novonabavne vrijednosti vozila. 

HANFA kao nadzorna institucija i regulator leasing poslovanja u Hrvatskoj prikuplja podatke o realizaciji novoga posla i portfelja leasing društava te kvartalno objavljuje statističke izvještaje na svojoj internetskoj stranici koji su javno dostupni. Prema metodologiji izvještavanja HANFA-e, u ukupnoj financiranoj vrijednosti novozaključenih ugovora na dan 31. 12. 2021., udio od 84% zauzima financijski leasing, dok operativni leasing zauzima preostalih 16% udjela.

Pritom ne postoje statistički izvještaji realizacije leasinga po vrsti osobe primatelja leasinga, koliko je fizičkih, a koliko pravnih osoba.
Zbog čega u Hrvatskoj nije toliko popularan operativni leasing upitali smo Erste&Steiermärkische Bank.
– U zapadnim zemljama je operativni leasing najzastupljeniji tip financiranja vozila, kako kod fizičkih osoba, tako i kod poduzetnika, koji u prvi plan stavlja korištenje (dugoročni najam), a ne vlasništvo. U Hrvatskoj se u prvi plan i dalje stavlja vlasništvo nad vozilom te iz tog razloga fizičke osobe preferiraju financiranje vozila putem financijskog leasinga. I kod financijskog i kod operativnog leasinga moguće je ugovoriti više ostatke vrijednosti, ovisno o modelu i tipu vozila, kao i o roku otplate.  Kod financijskog leasinga ostatak vrijednosti je u obavezi plaćanja primatelja leasinga, čime postaju i pravni vlasnici vozila, dok kod operativnog leasinga ostatak vrijednosti je u obavezi leasing društva. Ugovaranjem viših ostataka vrijednosti, primateljima leasinga smanjuju se mjesečne obaveze plaćanja rata ili obroka te tako imaju mogućnost modelirati otplatu prema svojim mogućnostima – kažu iz Erste banke.

Erste banka uopće nema u ponudi klasičan autokredit, nego se za kupnju auta može koristiti gotovinski kredit koji je nenamjenski. Iz primjera financiranja automobila nabavne vrijednosti 150.000 kuna mogu se vidjeti prednosti financijskog i operativnog leasinga, kao i neisplativost kupnje vozila na nenamjenski kredit. No pod uvjetom da imate 20% učešća, koliko se obično traži za ugovaranje financijskog leasinga, koji je od operativnog mnogo sličniji kreditu.

Za primjer usporedbe financijskog i operativnog leasinga uzeli smo vozilo nabavne cijene 150.000 kuna. Kamatna stopa i kod financijskog i kod operativnog leasinga u Erste leasingu jest 4,50%, a za trajanje leasinga smo za primjer uzeli 60 mjeseci.

Kod financijskog leasinga traži se minimalno učešće od 20%, odnosno 30.000 kuna, dok se kod operativnog leasinga traži akontacija od minimalno 10 posto nabavne cijene automobila, odnosno 15.000 kuna. Akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade za leasing koja se razgraničava tijekom perioda financiranja u proporcionalnom iznosu. O dospijeću svakog leasing obroka dio akontacije evidentira se kao trošak kod primatelja leasinga. Za razliku od akontacije koja se po isteku leasinga ne vraća, ako se ugovaranjem leasinga plati jamčevina od, primjerice, 20% nabavne vrijednosti automobila, koliko se obično traži, istekom leasinga vraća se primatelju leasinga.
Treba naglasiti da se iznosi učešća, jamčevina i akontacija mogu ugovoriti i u manjem postotku. Za učešće se uobičajeno traži najmanje 10 posto, a akontacije u operativnom leasingu ne mora ni biti. No jasno, onda će i rate biti veće. Ostatak vrijednosti u našem primjeru kod financijskog leasinga nam je 5% (u obavezi plaćanja primatelja leasinga), dok je kod operativnog leasinga 40% i plaća ga leasing društvo.
Prema takvim parametrima, kod financijskog leasinga bi mjesečna rata leasinga iznosila 2125,46 kuna, a kod operativnog leasinga 1623,23 kune. Nakon proteka 60 mjeseci primatelj financijskog leasinga mora platiti ugovorenih 5% ostatka vrijednosti, što u našem primjeru iznosi 7500 kuna, pa će sveukupno za naknadu za leasing platiti 165.027,60 kuna. I automobil će prijeći u njegovo vlasništvo.
Kod operativnog leasinga u našem primjeru ukupna naknada za leasing za 60 mjeseci iznosit će 112.393,80 kuna. Pa što vam se više isplati, isplatiti 165.027,60 kuna i nakon pet godina steći vlasništvo nad automobilom ili isplatiti 52.635 kuna manje koristeći automobil temeljem operativnog leasinga. Ako samo želite svakih pet godina voziti novi automobil i ne zamarati se s eventualnom prodajom automobila koji ste imali u leasingu nakon pet godina korištenja, onda vam je jednostavnije i kao građaninu ugovoriti operativni leasing u kojem ćete imati manje mjesečne rate i nećete imati toliki financijski pritisak tijekom trajanja leasinga.
Ako, pak, iz bilo kojeg razloga želite nakon isteka leasinga postati vlasnik vozila i ako ga možete financirati, financijski leasing se isplati više. Jer uz pretpostavku da nakon 60 mjeseci sve bude u redu i da automobil ima do 100.000 prijeđenih kilometara, jer je kod leasinga uobičajeno da se ugovara vožnja do 20.000 km godišnje, većina automobila starih pet godina koji su u trenutku kupnje imali cijenu od 150.000 kuna će najvjerojatnije vrijediti na tržištu više od 52.635 kuna, koliko bi u konkretnom primjeru platili više u financijskom leasingu.

Klasičan autokredit više ne nudi mnogo banaka, nego za kupnju automobila nude gotovinske kredite. No kod nekih se još nađe i poseban autokredit. Primjerice, Podravska banka nudi kredit za kupnju motornih vozila uz najmanju efektivnu kamatnu stopu od 5,34% za kredit u eurima ili 5,85% za kredit u kunama. Mjesečni anuitet je za 150.000 kuna kredita u kunama 2889,46 kuna odnosno 173.367 kuna za pet godina. Slično je i kod gotovinskog kredita u Erste banci uz efektivnu kamatnu stopu od 6,26%, mjesečni anuitet iznosi 2906,20 kuna, a ukupan iznos koji klijent plaća nakon 60 mjeseci jest 174.372,11 kuna.

Prednost kredita u odnosu na financijski leasing jest da se ne treba plaćati učešće od najmanje 20 posto, ali su zbog toga mjesečne rate otplate veće. Posljednjih godina je vrlo popularan financijski leasing na dva ili tri rate jednake rate. To je pogodno za sve one koji u godinu dana mogu uštedjeti za pola ili trećinu vrijednosti vozila, primjerice, ljude koji se bave sezonskom turističkom djelatnošću i nakon sezone im nije problem isplatiti, recimo, 50.000 kuna, iz našeg primjera za automobil vrijednosti 150.000 kuna. Primjerice, putem leasinga 33/33/33, prvu ratu bismo platili prije isporuke automobila, drugu nakon jedne godine i treću nakon dvije godine.