Prometne nesreće: Što odlučuje sud kada se ne može utvrditi tko je prošao raskrižje pri crvenom svjetlu na semaforu?

Ukratko, ako nema dokaza, nema i naplate štete, a to su i drugi problemi, pogotovo s tužbama i troškovima postupka

Prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu ulazi u kategoriju najtežih prekršaja. Riječ je o brutalnom kršenju prometnih propisa, takve su i kazne osobito ako na znak crvenog svjetla ne samo da ne stanete, već uopće ne smanjujete brzinu, odnosno povećavate je ili se ne zaustavite na dva ili više crvena svjetla. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji, na mjestu na kojem se promet upravlja uređajem za davanje znakova prometnim svjetlima, ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji na mjestu na kojem se prometom upravlja semaforima ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila ili povećava brzinu kretanja vozila ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla. Nemojte dvojiti da zakon ne predviđa i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom i „nešto“ negativnih bodova ukoliko vozač bude pravomoćnom odlukom proglašen krivim za te prekršaje.  Nije stvar u zaustavljanju, već u posljedicama nezaustavljanja na crveno! Prolazak kroz crveno gotovo da jamči prometnu nesreću! Onaj tko je prošao na crveno, kriv je! Jednostavno zar ne?  Pa baš i ne. Nikada stvari nisu jednostavne.

Što ćemo i kako ćemo s prekršajnim postupkom kad se ne može utvrditi tko je prošao na crveno? Što ćemo i kako ćemo s naknadom štete kad se ne zna tko je ignorirao crveno svjetlo na semaforu?

Netko je morao proći na crveno ali tko? Reći ćete da je nemoguće da se ne može utvrditi tko? Danas u 21. stoljeću kad kamere vrebaju sa svakog stupa i prozora? Varate se! I te kako je moguće, zapravo je vrlo često. Kažete da su kamere povuda, vjerujte na riječ kad je situacija delikatna, kada nema pouzdanih svjedoka, kao nekim čudom ni kamere nigdje na vidiku a i ako ih ima ili ne rade ili krivi kut ili slika nije doba.

Kada pitate vozače koji su sudjelovali u takvoj prometnoj nesreći izazvanoj prolaskom kroz crveno, svaki od njih tvrdi da je nevin kao mlada rosa! Nisam ja, on je! Ovaj drugi se također kune u  majku, djecu i sve sveto u životu da nije ni on, da se njemu zelenilo sve u šesnaest! Nije ljudima za zamjeriti, ljudski je braniti se na sve dopuštene načine, a kad je vaša vlastita koža u pitanju, nitko vam neće zamjeriti sitne laži. Pored toga svima negdje u podsvijesti zvoni kako je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno, pa neka onda dokazuju.

Suputnici u automobilu koji je sudjelovao u prometnoj nesreći kao svjedoci? Dozvoljavamo ali malo vjerojatno da će oni baš protiv svog vozača svjedočiti. On je, on je prošao kroz crveno! Lojalnost i odanost ovdje je na cijeni a i svaka ptica svome jatu leti i svom vozaču svjedoči u prilog. Osim toga zaborav, stanje šoka sve to može utjecati na činjenicu da suputnik ni uz najbolju volju ne može sa stopostotnom sigurnošću reći bilo što, a osobito ne ono što bi na štetu njegovog vozača bilo.  Vještaci? Nisu ni oni čudotvorci! Ne mogu ni oni uvijek pomoći u utvrđenju ključne činjenice! One koja se tiče pitanja „tko je ušao na zeleno“, a „tko na crveno svjetlo u raskrižje“! Možda su oba vozila „ušla na crveno“! O da i to je moguće! Primjerice u predmetu P-5062/11 Trgovačkog suda u Zagrebu „dopisom tvrtke S. prima d.o.o. dan je opis rada semafora te je navedeno da tijekom 1s zaštitnog vremena rada semafora u svim njegovim smjerovima gori crveno svjetlo, te se ne može isključiti mogućnost da su oba vozila u raskrižje ušla na crveno svjetlo ali takva mogućnost nije dokaziva“ ! Iz prometnog vještačenja po vještaku prometne struke proizlazi da tehničkim putem nije moguće utvrditi koje je svjetlo bilo na semaforu u odnosu na oba vozila, moguće je da su oba vozila ušla u raskrižje na crveno svjetlo!

Učestalija je dakako situacija u kojoj je u trenutku prometne nesreće na raskrižju na kojem je promet reguliran semaforima, svjetlosna signalizacija uredno radila i nije postojala nikakva mogućnost da oba sudionika u nesreći uđu u raskrije na čisto zeleno ili čisto crveno svjetlo. U postupku pred prekršajnim sudom ukoliko se ne dokaže da je vozač počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret tj. prolazak kroz crveno, vozač će biti oslobođen!  Što je s naknadom štete u slučaju kada prometno tehnički vještak zaključi da analizom svjetlosne signalizacije nije moguće egzaktno odrediti tko je ušao na zeleno, a tko na crveno svjetlo u raskrižju, te s obzirom da  nisu zabilježeni konačni položaji vozila nakon nezgode nije moguće ni matematičkim putem egzaktno dobiti brzinu kretanja sudionika?  Situacija u kojoj pomoći od vještaka nema, a vozači iskazuju dijametralno suprotno. Svaki u svoju korist, dakako. Uostalom i kako bi drugačije? Netko je u raskrižje sigurno ušao u trenutku dok je za njegov pravac kretanja bilo upaljeno crveno, ali tko?

Ako ste Vi jedan od vozača u takvoj situaciji i tvrdite da je druga strana ušla na crveno, a ne vi, a druga strana tvrdi suprotno, te nije moguće egzaktno vještačenjem odrediti tko je ušao na zeleno a tko na crveno, primjenjuju se pravila o teretu dokazivanja. Preciznije ako ne dokažete ono što tvrdite, ništa od naknade štete! Tužbeni zahtjev bit će odbijen, a na vas će pasti i troškovi parničnog postupka! Pazite stoga kad se upuštate u takve bitke. Tako je to bilo i u predmetu Gž 64/2019-3 Županijskog suda u Varaždinu – Stalna služba u Koprivnici. Vozačica jednog od vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći nije dokazala uzročnu vezu između štetne radnje i štete, a u konkretnom slučaju to bi bio ulazak drugog vozača u raskrižje kada je za pravac njegovog kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, čime bi oduzeo prednost vozačici, a što vozačica prometno tehničkim vještačenjem nije uspjela dokazati. Samo svojim tvrdnjama bez da su iste potkrijepljene drugim relevantnim dokazima sud nije mogao zaključiti da je dokazala postojanje navedene uzročne veze, zbog čega je pravilno odbio tužbeni zahtjev pozivom na pravila o teretu dokazivanja. Treba napomenuti da je i protiv vozača jednog vozila i protiv vozačice drugog vođen prekršajni postupak zbog iste prometne nezgode, ali su i jedan i drugi oslobođeni optužbe jer nije dokazano da su počinili prekršaj za koji ih se tereti.