Policijski službenici rade po pravilima: Gdje se (ne) smije nadzirati brzina vozila?

Prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila neće se utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine...

Nadzor brzine vozila, jedna od uobičajenih policijskih aktivnosti koja se tiče sigurnosti cestovnog prometa. Uobičajena za policijske službenike, očekivana za vozače. Može li se brzina nadzirati bilo gdje i bilo kada?  Mogu li, na primjer, stajati dva metra od znaka kojim se ograničava brzina i uredno vam naplaćivati kazne prije nego ste stigli nogu maknuti s gasa uslijed uočavanja tog prometnog znaka?

Promet na cestama i njegova regulacija odveć je važan segment, da bi se tu tolerirala apsolutna sloboda postupanja. Za sve postoje pravila, tako i za policijsko postupanje. Što, kada i gdje smije policijski službenik činiti u obavljanju poslova nadzora i upravljanju prometom na cestama regulirano je Pravilnikom. Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama. Slobodnim strijelcima u njemu nema mjesta!

Mjesta i dionice ceste na kojima će se obavljati nadzor, određuju se planom rada policijske uprave odnosno policijske postaje ili dnevnim rasporedom rada policijske postaje, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti, pri tome vodeći računa da to ne bude uvijek na istim mjestima.

Prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila neće se utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine. Iznimno, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine ili prometnog znaka opasnosti djeca na cesti.

Nadzor prometa na cestama obavljaju policijski službenici kretanjem i zadržavanjem na najugroženijim mjestima na cesti kako bi svojom nazočnošću, upozorenjima, zapovijedima, uputama i savjetima te primjenom tehničkih sredstava utjecali na pravilno i zakonito ponašanje sudionika u prometu i na poštivanje prometnih pravila.

Kada u nadzoru prometa na cestama policijski službenici zaustavljaju sudionika u prometu, dužni su zaustavljanje obavljati na dijelu ceste uz desni rub kolnika u pravcu kretanja tako da ostali sudionici u prometu mogu pravovremeno uočiti zaustavljena vozila, vodeći pri tome računa da ne ometaju promet ili ugrožavaju vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu. Iznimno, ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti, zaustavljanje se može obaviti i sa suprotne strane ceste. Zaustavljanje vozila, obavlja se u pravilu na mjestima gdje se vozilo cijelom svojom površinom može ukloniti s kolnika. Ako se nadzor vozila obavlja na kolniku, na policijskom vozilu mora biti upaljeno plavo rotacijsko svjetlo, a policijsko vozilo mora se nalaziti iza vozila koje je zaustavljeno.

Zaustavljanje vozila na autocesti obavlja se na za to prikladnom mjestu (izgrađeno ugibalište, odmorište, pokraj naplatne kućice, na benzinskoj postaji i sličnim mjestima). Iznimno, u osobito opravdanim slučajevima, a vodeći računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, zaustavljanje vozila na autocesti može se obaviti i na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila u nuždi ili se promet može preusmjeravati u jednu prometnu traku, uz prethodno postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije te na taj način obaviti zaustavljanje vozila. U tom slučaju, na policijskom vozilu moraju biti uključeni svjetlosni znakovi, a policijsko vozilo mora se nalaziti iza vozila koje je zaustavljeno.

O svakoj izmjerenoj i prekoračenoj brzini kretanja vozila, koja je utvrđena uređajem za mjerenje brzine, u slučajevima kada je obavljeno zaustavljanje vozača, sastavlja se Zapisnik o izmjerenoj brzini kretanja vozila, osim u slučaju kada je prekoračenje brzine utvrđeno uređajem s foto ili video-foto zapisom, kada vozač plati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja ili kada mu je izdana mjera upozorenja.

Za vrijeme obavljanja nadzora uređajem bez video-fotozapisa, prekršitelj se obavezno zaustavlja. Kada vozač ne plati kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, o izmjerenoj brzini kretanja vozila sastavlja se Zapisnik. Zapisnik sastavlja policijski službenik koji je utvrdio prekoračenje brzine kretanja vozila, koji je osposobljen za nadzor i kojem je izdano uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tih poslova.

Zaustavljanje vozila i postupanje po utvrđenom prekršaju može obaviti i drugi policijski službenik koji nije neposredno utvrdio prekoračenje brzine. Za vrijeme obavljanja nadzora uređajem bez video-fotozapisa, kada se prekršitelj na znak policijskog službenika ne zaustavi, o izmjerenoj brzini kretanja vozila sastavlja se zapisnik. Uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje mjernim uređajem i Certifikat o umjerenosti uređaja pohranjuju se u policijskoj postaji.