Dobro je znati: Pozicija na kojoj je postavljena dopunska zelena strelica čini bitnu razliku!

Je li zelena strelica sa strane prometnog svjetla u visini u kojoj se nalazi zeleno svjetlo ili je postavljena kao zasebno prometno svjetlo. Prvo to uočite! Nakon toga je lako!

Crveno svjetlo zabrana prolaska. Zeleno svjetlo slobodan prolazak. Problemi se za vozače već javljaju kod žutog svjetla. Naime, tu su moguće tri situacije. Naravno povećanje broja situacija, rezultira i povećanjem upita o njihovom značaju. Žestoke se rasprave vode oko značaja čistog žutog svjetla. Što se tada smije, a što ne?  Zakon jasno kaže žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.

Žuto treptavo svjetlo obvezuje sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez, dok žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom!

Taman kad se pohvataju temeljne boje semafora s varijantama na temu žute, kreću pravi problemi koje izazivaju dopunska svjetla! Dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svjetleće strelice! Čim je nešto dopunsko, ne miriši vam na dobro. To one traume još  iz osnovnoškolskog obrazovanja izlaze na površinu! Nije se blagonaklono gledalo na one koji su pohađali dopunsku nastavu. Ona je bila organizirana u čast onih koji su imali poteškoća u svladavanju gradiva ili su izostajali iz škole zbog duže bolesti. Čim govorimo o onima koji nisu baš svladali gradivo, teško da je riječ o odlikaškoj, hvale vrijednoj skupini.

Tako je i s ovom materijom koja se tiče dopunske zelene strelice na semaforu! Dopunska! Znači istodobno je na semaforu i crveno svjetlo, ali i upaljena zelena svjetleća strelica. Što ćemo sada? Stati ili krenuti? Proći ili ne?

Uvijek postoje mali trikovi za brzo savladavanje gradiva. Primarno gledajte poziciju, položaj, lokaciju na kojoj se nalazi dopunska zelena strelica. Nije šala! Već prečica za pojašnjenje!

Pazite tu postoje dvije opcije. Primarno gledajte na kojoj se visini nalazi dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svjetleće strelice! Odnosno obratite pozornost je li dopunska zelena strelica postavljena kao zasebno prometno svjetlo. Uređaju za davanje znakova trobojnim prometnim svjetlima može se dodati dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svjetleće strelice ili više takvih znakova.

Pravilo je sljedeće:  dopunska svjetla smještaju se s odgovarajuće strane prometnog svjetla i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. Pažnja, sad obratite pozornost na iznimku, tu je zamka! Iznimka postoji, izuzetno je bitno da uočite razliku od pravila u odnosu na iznimku. Dakle, iznimno dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svjetleće strelice za skretanje ulijevo može biti postavljeno kao zasebno prometno svjetlo za izlazak iz raskrižja. Skretanje u lijevo, zelena svjetleća strelica!  Izlazak iz raskrižja! Izlazak! Kad je riječ o iznimci ona se odnosi samo na izlazak iz raskrižja!

Ponoviti valja! Oprez, oprez! Kada zakon govori o iznimci, tj o dopunskoj zelenoj svjetlećoj strelici za skretanje ulijevo, on naglašava kako može biti postavljeno kao zasebno prometno svjetlo. I za što točno? Pazite izraz, nema dvojbe, u tom slučaju je zakon kaže to je zasebno prometno svjetlo za izlazak iz raskrižja. Izlazak!

Pozicija na kojoj je postavljena dopunska zelena strelica tj. njezin smještaj čini bitnu razliku između te dvije strelice! Je li ona postavljena iznimno kao zasebno prometno svjetlo za izlazak iz raskrižja ili je kao opcija broj dva, koja je u stvari pravilo, smještena s odgovarajuće strane prometnog svjetla i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo (na glavnoj slici).

Razlikujte te dvije pozicije! U tome je kvaka 22 koja vam može spasiti glavu! Je li sa strane prometnog svjetla u visini u kojoj se nalazi zeleno svjetlo ili je postavljena kao zasebno prometno svjetlo. Prvo to uočite! Nakon toga je lako!

Ukoliko je dopunska zelena strelica na semaforu smještena s odgovarajuće strane prometnog svjetla i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo – nema problema. Zakon je tu jasan kao dan. Izrijekom propisuje vaša prava i obveze. Doslovno je utvrđeno: ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika. Zakon izričito propisuje mogućnost prolaska i kretanja i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo uz naravno stanovitu ogradu. Morate propustiti dakako pješake koji prelaze te vozila na cesti na koju ulazite. Znači u ovoj situaciji možete vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom! Proći i krenuti!

Uočite razliku u odnosu na termin „izaći“. Njega zakon rabi za onu ranije spominjanu drugu situaciju, situaciju „kad je zelena svjetleća strelica za ulijevo postavljena kao zasebno prometno svjetlo“! Ponoviti valja još jednom.  iznimno dopunsko prometno svjetlo u obliku zelene svjetleće strelice za skretanje ulijevo može biti postavljeno kao zasebno prometno svjetlo za izlazak iz raskrižja. Izlazak!

Kod dopunske zelene strelice, prvo uočite i osvijestite gdje se nalazi. Ovisno o toj spoznaji, znat ćete što vam je za činiti i kako se ponašati!