Kviz pitanje: Znate li gdje je izgrađena prva autocesta na svijetu? Njemačka, SAD ili…

Cijela je dionica autoceste dugačka 49 kilometara puštena u promet 1924. godine

Možda su vam prve asocijacije države koje smo naveli u naslovu, ali ne radi se o SAD-u ili Njemačkoj. Prva prava autocesta na svijetu, Autostrada dei Laghi, izgrađena je u Italiji 1924. godine, te je povezivala gradove Milano i Varese. Većina rute i danas je aktivna, premda je integrirana u autoceste A-8 i A-9.

Inženjer Piero Puricelli, grof od Lomnaga, zamislio je autocestu kao “cestu samo za automobile”, odnosno rezerviranu za brzi promet (bez kolica, kočija, bicikala i pješaka) i uz plaćanje cestarine za pokrivanje troškova izgradnje i upravljanja. Zaista futuristička ideja, jer je u to vrijeme na cestama bilo malo automobila. Piero Puricelli, poduzetnik za cestovne i industrijske konstrukcije, osnovao je 1921. godine Società Anonima Autostrade te dobio ovlasti da se neki njegovi projekti proglase općekorisnima, odnosno da ih se može realizirati. Unatoč birokratskim i pravnim odugovlačenjima (potrebnih izvlaštenja bilo je više od tri tisuće) dovršio je prvi primjer moderne autoceste u samo 15 mjeseci, a cijela je dionica dugačka 49 kilometara puštena u promet 1924. godine.