Parkirališna mjesta i sve veći automobili: Kako se određuju njihove dimenzije i hoće li biti promjena?!

Parkirališna mjesta u novijim garažama kojima upravlja podružnica Zagrebparking odgovaraju dimenzijama propisanim u spomenutom Pravilniku dok su u garažama starijeg datuma gradnje parkirališna mjesta odgovarajuća pravilnicima koji su bili važeći u godinama gradnje

Nekad su parkirališna mjesta bila mjerena po starom pravilniku iz bivše države, kada su automobili bili puno manji. U međuvremenu, automobili su posta(ja)li sve širi i duži pa se postavlja pitanje koliko su usklađene dimenzije mjesta na kojima se parkiraju automobili. U članku 64. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama iz 2019. godine (NN 92/2019.) propisane su minimalne dimenzije parkirališnih mjesta za slučaj uzdužnog parkiranja, okomitog parkiranja te za slučaj kosog parkiranja. Rješenja o označavanju parkirališnih mjesta u Zagrebu donosi Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dok novonastala parkirališna mjesta, temeljem spomenutog rješenja označava podružnica Zagrebačke ceste.

Za slučaj uzdužnog parkiranja za osobna vozila su definirane minimalne dimenzije od 5,50 metara dužine i 2,20 metara širine, za okomito parkiranje dužina je 5,00 metara a širina 2,50 metara. Ukoliko se koristi koso parkiranje tada dužina parkirališnog mjesta ovisi o kutu parkiranja: za kut od 30 stupnjeva dužina je 4,30 metara (širina 2,30 metara), za kut od 45 stupnjeva dužina je 5,00 metara (širina 2,50 metara) dok je za kut od 60 stupnjeva propisana dužina od 5,30 metara i širina od 2,50 metara.

Pravilnikom su definirane i minimalne dimenzije širine prilaza parkirališnom mjestu od 3,50 metara kod uzdužnog parkiranja osobnog vozila, 5,40 metara kod okomitog parkiranja dok je pri kosom parkiranju širina prilaza definirana kutom parkiranja: 2,80 metara za kut od 30 stupnjeva, 3,00 metara za kut od 45 stupnjeva te 4,70 metara za kut od 60 stupnjeva.

Propisane su minimalne dimenzije za parkiranje motocikla i bicikla te se pri uzdužnom parkiranju oba prijevozna sredstva parkiraju na dužini od 2,00 metara, a širina se razlikuje: 1,00 metar za motocikl te 0,50 metara za bicikl. Za bicikle nije predviđeno okomito parkiranje, ali za motocikle su definirana 2,00 metra dužine i 1,00 metar širine. Kod kosog parkiranja minimalne dimenzije za motocikl i bicikl su iste: 1,80 metara dužina i 0,50 metara širina.

Razlikuje li se širina i dužina parking mjesta na javnim vanjskim pozicijama u odnosu na javne garaže? Propisana širina i dužina parkirališnih mjesta javnih parkirališta i parkirališta u javnim garažama ne razlikuju se. Parkirališna mjesta u novijim garažama kojima upravlja podružnica Zagrebparking odgovaraju dimenzijama propisanim u spomenutom Pravilniku dok su u garažama starijeg datuma gradnje parkirališna mjesta odgovarajuća pravilnicima koji su bili važeći u godinama gradnje.

U Zagrebu je podružnica Zagrebparkinga u dugoročni plan poslovanja uvrstila predimenzioniranje postojećih parkirališnih mjesta, sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, saznajemo iz Zagrebačkog holdinga, ali nije poznat datum kada bi se to moglo dogoditi.

Provjerili smo kolike su dimenzije u zagrebačkom trgovačkom centru Avenue Mall: širina njihovih parkirališnih mjesta za osobne automobile je 2,50 metara, uz dužinu od 4,90 m, a za sada ne planiraju povećavati dimenzije mjesta za parkiranje.