Zastara prekršajnog progona: Tri ili četiri godine – o čemu to ovisi?!

Danas je gotovo nemoguće dotjerati prekršjani nalog u zastaru zbog produženih rokova. Bolje je paziti da do prekršaja - ne dođe!

Ljekoviti, spasonosni  učinci vremena, odnosno proteka vremena! Drugo ime za zastaru. Jednostavna riječ do čijeg nastupa i nije tako lako doći. To da vrijeme liječi sve ili gotovo sve rane, znaju mnogi, a da može i te kako pomoći  kod prekršajnih i kod kaznenih djela te u građanskom pravu poznato je u pravilu, samo onima, čije se kože to osobno ticalo. Zastara! Zastara progona u prekršajnom postupku. Mnogi se s čežnjom sjećaju onih prošlih „zlatnih“ vremena u kojima su zastarni rokovi za prekršajni progon bili kratki. Vremena u kojima je postojala relativna i apsolutna zastara te u kojima se uz malo sreće i nešto umijeća zavlačenja,  predmet mogao bez odveć napora „otjerati“ u zastaru.

Pročulo se među vozačima kako dužina zastare prekršajnog progona ovisi o stanovitom novčanom iznosu! Javili su se stoga i upiti o kojem se to iznosu radi, sada kad smo prešli na euro. Samo da se odmah razumijemo, da ne bi bilo zabune i zablude! Je li zastarni rok za prekršajni progon tri ili četiri godine?

Prvo, osnovno i temeljno, zastara prekršajnog progona počinje teći danom kad je prekršaj počinjen! Danom kada ste se u prometu doista ogriješili o propis ili vas se tereti da ste to učinili. Ne danom kad vam prva obavijest o počinjenom prekršaju stigne u ruke. Bitno je kad je prekršaj počinjen, to je dan od kada počinje trka s vremenom u smjeru zastare. No, znate i sami kad vam treba vrijeme teče užasno sporo a nadležna tijela kao iz inata rade iznimno brzo, rješavaju vaš predmet, procesuiraju kao da im život ovisi o tome!

Prekršajni progon zastarijeva nakon 3 (slovima: tri) godine isključivo za prekršaje za koje je  ovlašteni tužitelj obavezan izdati prekršajni nalog. Ovlašteni tužitelji kako propisuje Prekršajni zakon, prije pokretanja prekršajnog postupka protiv počinitelja prekršaja obvezno će izdati prekršajni nalog (obavezni prekršajni nalog) za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ali i za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 663,61 eura za fizičku osobu, do 1327,23 eura za počinitelja prekršaja fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, do 1990,84 eura za pravnu osobu i do 663,61 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Sigurno vas je emocionalno ganula ova cifra, osobito u dijelu koji se tiče 61 centa, za fizičku osobu. Tako je kako je! Za sve prekršaje za koje je uz novčanu kaznu predviđena i  mogućnost izricanja kazne zatvora, zastara prekršajnog progona nastupa u roku 4 godine od dana počinjenja prekršaja. Za sve prekršaje za koje je propisana  novčana kazna za fizičku osobu u iznosu većem od 663,61 euro, zastarni rok za prekršajni progon  je 4 godine.

Pravilo je za zastarni rok za prekršajni progon 4 godine, iznimka 3 godine! Tri godine u slučaju kada se radi o prekršaju za koje je tužitelj obavezan izdati prekršajni nalog.  Jednostavno zar ne? Magična granica izražena u eurima iznosi 663,61 euro (za fizičku osobu), 3 godine ako je za djelo u zakonu propisana samo novčana kazna i to do tog iznosa.

Dakle, nije bitno kolika novčana kazna je vama „odrezana“, odnosno izrečena za konkretni prometni prekršaj, već kolika je propisana u zakonu upravo za taj prekršaj! Znači, za odgovor na pitanje primjenjuje li se u vašem konkretnom slučaju zastarni rok za prekršajni progon od 3 godine, nije dovoljno znati kolika vam je kazna izrečena. Treba znati kolika kazna je za taj prometni prekršaj u zakonu propisana. Zaviriti u Zakon o sigurnosti prometa na cestama, odnosno po potrebi u drugi zakon kojim je prekršaj propisan.  Ukoliko vidite da je za taj vaš konkretni prekršaj predviđena i mogućnost izricanja kazne zatvora, zaboravite na 3 godine! Zastarni rok za prekršajni progon je  tada u vašem slučaju četiri godine. Isto tako ukoliko vidite da je propisana samo novčana kazna veća od  663,61 euro za fizičku osobu, a vi ste upravo ta fizička osoba, također zaboravite na trogodišnji zastarni rok. Četiri godine. Četiri duge godine.

To što je vama nadležno tijelo, sud izrekao samo novčanu kaznu u iznosu manjem od 663,61 eura iako je mogao i u većem iznosu, odnosno što vam nije izrekao kaznu zatvora iako je imao tu opciju, za zastarni rok ne znači ništa. Bitno je što je zakonom propisano, nebitno je u kojem je iznosu kazna izrečena.

Osim vas, po službenoj dužnosti povodom žalbe sud pazi i utvrđuje je li ili nije nastupila zastara!

Uvijek kada vi izjavite žalbu u prekršajnom postupku drugostupanjski sud će po službenoj dužnosti utvrđivati jesu li pobijanom presudom počinjene bitne odredbe prekršajnog postupka iz čl. 195. st.1. točaka 6., 7., 9., i 10. Prekršajnog zakona, jesu li povrijeđene odredbe materijalnog prekršajnog prava na štetu okrivljenika te u konačnici je li u postupku nastupila zastara prekršajnog progona.  Dakle, ima tko će brinuti o vama i vašim pravima  o gore navedenim  pitanjima čak i ako niste upoznati s njima i ako na njih ne upirete u žalbi. Bilo zbog neukosti, bilo zbog previda ili nekog posve petog razloga. Žalbeni sud pazi po službenoj dužnosti, što se toga tiče možete mirno spavati.

Kako to izgleda u konkretnom slučaju? Kad se u glavi „koplja lome“ između izrečene i propisane novčane kazne a u kontekstu dileme je li zastarni rok 3 ili 4 godine,  najbolje je vidjeti na primjeru iz sudske prakse. Predmet Visokog prekršajnog suda Ppž-10523/2021 (presuda od 27. 1. 2022.). Donedavno, prije nego nam je euro postao službena valuta ovlašteni tužitelj bio je obavezan izdati prekršajni nalog za prekršaj  koji je propisan zakonom za fizičku osobu a za njega utvrđena samo novčana kazna do 5.000,00.   U odnosnom predmetu počinitelj prekršaja kojem je bila izrečena novčana kazna od 4.500 kn žalio se na presudu  suda nižeg stupanja od 9. rujna 2021.ističući,  između ostalog da je nastupila zastara prekršajnog progona. Prekršaj je  naime, počinio 7. travnja 2018. i bio je siguran da je protekom 3 godine, tj. u travnju 2021. godine nastupila zastara. Međutim, nije prošlo!  Visoki prekršajni sud odlučujući o toj žalbi jasno je naveo kako  je prigovor zastare neosnovan, budući je za počinjeni prekršaj tada bila propisana novčana kazna u rasponu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana, pa budući da od vremena počinjenja djela do donošenja drugostupanjske presude nisu protekle četiri godine prigovor zastare je neosnovan. Okolnost što je prvostupanjski sud uzimajući u obzir olakotne okolnosti kaznu odmjerio ispod zakonom minimalno propisanog iznosa (ispod granice od 5.000,00) pa izrekao kaznu od 4.500,00 kn nije od utjecaja na rok za zastaru prekršajnog progona, primjenjuje se dakle, zastarni rok od 4 godine.