Dnevna parkirališna karta: Koliki je zastarni rok? Nije uvijek pet godina – može biti i kraći!

Pitanje svih pitanja glasi, na koga je registrirano vozilo u pogledu kojeg niste platitili parking? 

Zna se što slijedi ako ste se parkirali, a niste platili kartu za korištenje parkirališta tijekom određenog vremenskog perioda recimo, jednog sata tj. ako nemate valjanu parkirališnu kartu ili je ne istaknete na odgovarajući način. Organizator parkiranja naložit će plaćanje dnevne parkirne karte. Točnije bit će vam  na vozilu ostavljena dnevna  karta s nalogom za plaćanje i dužni ste je platiti u određenom roku.

Ukoliko to jednostavno odlučite ignorirati i ne platiti u navedenom roku ili možda i taj iznos zaboravite platiti, organizator parkiranja po svoj će prilici protiv vas pokrenuti postupak za naplatu pred nadležnim tijelom.

Tu dolazimo do ključnog pitanja koje vas zanima, koji je zastarni rok za tražbina s osnove dnevne parkirne karte?

Načelno će vam svi odgovoriti kako se nemate čemu nadati, jer ćete teško to u „zastaru“ otjerati budući ta  tražbina  zastarijeva u općem zastarnom roku od 5 godina.  Može se i citirati i sudska praksa. Županijski sud u Varaždinu, Gž-699/15-2  u obrazloženju odluke od 16. rujna 2015. naveo je: „Samo kratko valja navesti da u konkretnom slučaju nije nastupila zastara potraživanja tužitelja s obzirom da je tražbina dospjela 13. lipnja 2012. godine, a  prijedlog za ovrhu je podnijeti 03. listopada 2013. godine, a u konkretnom slučaju ne radi se o potraživanju koje bi sukladno čl.232. Zakona o obveznim odnosima zastarijevalo za 1 godinu već ova tražbina zastarijeva u općem zastarnom roku od 5 godina (čl.225. Zakona o obveznom odnosu).“

Međutim, može to biti i drugačije!  Može to biti i povoljnije za vas! Recimo da zastarni rok može biti i 3 godine!

Pitanje svih pitanja glasi, na koga je registrirano vozilo u pogledu kojeg niste platitili parking? Na vas osobno kao fizičku osobu ili na pravnu osobu npr. na trgovačko društvo? Vole ljudi registrirati automobil „na firmu“ zbog raznoraznih razloga i motiva, a vole i voziti auto „od firme“. Nema auta do „službenog“ auta!

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirališne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva, unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila. Znate i sami da vlasnik vozila može biti i pravna osoba!

Zakon o sigurnosti prometa na cestama lijepo je propisao kako nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju pravne osobe koje odrede jedinice lokalne samouprave.

Te pravne osobe nazivaju se još i organizatori parkiranja u pravilu  je riječ o društvu s ograničenom odgovornošću. Zakon o trgovačkim društvima propisuje kako je trgovačko društvo trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost.

Znači dnevnu parkirnu kartu izdao vam je organizator parkiranja koji je registriran kao trgovačko društvo npr. d.o.o.  Recimo da je vaš automobil za koji je izdana dnevna parkirališna karta registriran „na firmu“ točnije i preciznije na trgovačko društvo, naprimjer  na  d.d. ili d.o.o. tj. dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću kojih je kod nas „pravo more“ i svatko tko iole drži do sebe ima d.o.o., tada se situacija u pogledu zastarnog roka za isplatu dnevne parkirališne karte bitno modificira. Mijenja u vašu korist! Zastarni rok je 3 godine, ne 5. Tri godine je zastarni rok, da ponovimo!

Ukoliko su obje strane trgovačka društva, slijedi zaključak da je riječ o trgovačkom ugovoru pa se primjenjuje odredba čl. 228. st. 1. kojom je jasno propisano da međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga zastarijevaju za tri godine. Takav stav iznio je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u svojoj presudi Pž-7079/2018-2 od 2 rujna 2019.  Naime u konkretnom slučaju tražbina je dospjela 20. 12. 2013., odnosno 27. 12. 2013., a prijedlog za ovrhu je podnesen 20. ožujka 2018. te je po ocjena tog  suda prigovor zastare osnovan jer su i tužitelj i tuženik trgovačka društva.