Alkoholizirani i neosvijetljeni biciklisti noću: Bitno je uvijek biti na oprezu…

Očekujte kršenje zakona od drugih, budite spremni na alkoholizirane, na neosvijetljene, budite spremni!

Očekujte u prometu da se drugi sudionici u prometu ne pridržavaju prometnih propisa! To je posve sigurno najbolja uputa. Noć je za takve naročito plodno tlo! Pod okriljem noći događa se svašta. Veselje, opijanje, opuštanje, razuzdanost. Alkoholiziranih i sklonih temeljitom kršenju najrazličitijih prometnih pravila i zabrana u gluha doba daleko je više nego u sred’ bijela dana. Tu je i problem s uočavanjem. O tome u kojoj je mjeri nužno  pravodobno uočiti  drugo vozilo, pješaka, prepreku na cesti, udarnu rupu, stvarno ne treba trošiti riječi, a mrkli mrak uočavanju ne pridonosi. Ni najmanje.

Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu i osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani, a na zaprežnom vozilu najmanje jedno svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani, ili samo jedna svjetiljka koja je izrađena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo, a sa stražnje strane vozila crveno svjetlo. Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji sudjeluju u prometu dužni su noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.

Postoje li oni koji se toga ne pridržavaju? Postoje! Jeste li svjesni toga? Jeste! Fino. Onda očekujte da se pojave neosvijetljeni, praktički nevidljivi! Tu su, samo ih ne vidite do trenutka kada je već prekasno!

Ključno je pitanje što je uopće moguće uočiti, a što nije i na kojoj udaljenosti. Nije to stvar nagađanja! Egzaktni podaci eksperata jasno ukazuju na ekstremnu razliku u mogućnosti uočavanja osvjetljenih i neosvijetljenih sudionika u prometu. Tu ni sud ni policija nemaju ništa za dodati kad takve podatke u sudskim postupcima iznose sudski vještaci. Je li se ili se nije moglo nekoga uočiti te kada ga se moglo uočiti s kratkim ili dugim svjetlima, nije stvar subjektivne ocjene i procjene, tu su sluša što sudski vještaci imaju za reći.

Pravilno osvijetljen bicikl, sa uključenim prednjim svjetlom, je vidljiv s udaljenosti od najmanje oko 200 metara. Prema publiciranim podacima osoba koja nosi odjeću s reflektirajućom materijom (reflektirajući prsluk ili reflektirajuća  odjeća) je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva na udaljenosti oko 136 metara.  Neosvijetljeni bicikl i osoba bez odjeće s reflektirajućim svojstvima u noćnim uvjetima vožnje predstavlja neosvijetljenu zapreku na kolniku koja je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva sa udaljenosti oko 35 m, a za vožnju s uključenim dugim svjetlima sa udaljenosti od najmanje oko 100 m. Precizni podaci izneseni u postupku Kmp-7/2021-25 koji se vodio pred Općinskim sudom u Osijeku.

Još kada se neosvijetljenost udruži s alkoholom, tu sreće ne može biti. Redovito se govori o alkoholiziranim vozačima automobila, kamiona. Biciklisti se u tom kontekstu spomenu se tek kad u redovitoj kontroli „napušu“ do neke impresivne vrijednosti. Nerijetko je alkohola u krivi toliko, da ako ćemo malo karikirati, medicinska literatura za tu vrijednost predviđa smrt. Odatle valjda onaj izraz: „mrtav pijan“! Kakva smrt, prekaljeni konzumenti uz te impresivne brojke ne samo da su živi, već su i u pokretu. Pedaliraju! Doduše, uglavnom teškom mukom, održavaju ravnotežu O tome koliko su i za što sposobni sudski vještaci daju odgovor. Tako je u istom gore navedenom sudskom postupku navedeno: „kako su kod koncentracije od 1,79 g/kg alkohola u krvi svi sudionici u prometu pa tako i vozači bicikla apsolutno nesposobni za sigurno upravljanje odnosno sigurno sudjelovanje u prometu. Glavna karakteristika takve alkoholiziranosti je da im se smanjuje vidno polje i oštrina vida. Bitno je narušena procjena udaljenosti između dva predmeta a  također je bitno narušena kako fina tako i gruba koordinacija Bicikliste poglavito karakterizira krivudava i “cik cak vožnja”, te nepredviđene reakcije upravljača. Dakle, koncentraciju alkohola od 1,79 karakterizira apsolutna nesposobnost svih sudionika u prometu za sigurno sudjelovanje odnosno prometovanje svojim prometalima. 100 % sudionika je apsolutno nesposobno“.

Dakle, je li zabranjeno biciklirati pod utjecajem alkohola tj.  ako se u krvi ima iznad „nula pet“? Jest! Je li vam poznato da ima po cestama takvih biciklista „pod žešćim gasom“? Je! Onda se nemojte čuditi kad se, nažalosti, ukažu na prometnici kojom vozite baš vi.

Što ćete kao vozač automobila kada vam takav krivudav i nestabilan izroni iz mraka? Najbolje bi bilo stati, ukopati se i nadati da se neće saplesti sam o sebe i pasti na vaše vozilo. Nakon toga ga ne bi zgoreg  otpremiti na sigurno, da spasite i njega i nekog trećeg od sigurne nesreće. No za bi trebalo imati vremena. Treba pravodobno uočiti i pravodobno reagirati, a kako ćete kad je neosvijetljen i zapravo nevidljiv.

I što ćemo onda? Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno kaže da je vozač dužan brzinu prilagoditi uvjetima na cesti i to tako da može vozilo pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju može predvidjeti. Biciklist koji vozi u suprotnom smjeru, noću, neosvijetljen, krivuda pod utjecajem alkohola nekontrolirano po cesti, nepredviđeno skreće na vaše vozilo, je li on zapreka u pogledu koje se od vas traži da je predvidite. Hoćete li biti kažnjeni ako se pred njim ne zaustavite pravodobno? U već spominjanom predmetu, u  presudi Općinskog suda u Osijeku. Kmp-7/2021-25 od 10. svibnja 2023. izneseno je stajalište kako se u konkretnom slučaju: „neosvijetljeni biciklist koji vozi u suprotnom smjeru, po noći, neosvijetljen i k tome još krivuda nekontrolirano po cesti, nikako nije zapreka koju je okrivljenik mogao predvidjeti a onda i izbjeći“.

Neovisno o stajalištu suda u konkretnom predmetu, imajte na umu kao vozač motornog vozila da postoje sudionici u prometu koji se ne pridržavaju obveza koje im zakon nameće. Budite spremni na alkoholizirane, na neosvijetljene, na one koji luduju prometnicama, na nepridržavanje propisa o pravu prvenstva, na one koji će se odjednom ni od kuda  stvoriti, izroniti iz mraka i sa sporednih cesta. Zapravo samo o takvima i trebate voditi računa, jer kad sve glatko prolazi, kada svatko vozi „svoju vožnju“ u skladu s propisima, ne treba nam ni savjeta ni uputa ni zakonskih propisa ni upozorenja na kazne i kažnjavanje i stajališta sudske prakse.

Očekujte kršenje zakona od drugih, budite spremni na alkoholizirane, na neosvijetljene, budite spremni! Očekujete li ih, budete li spremni, moći ćete ih i izbjeći. U protivnom? Problemi!