Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom: Znate li što je to i tko ima pravo na tu kartu?!

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja ima to pravo sukladno zakonskoj odredbi ili se ta osoba nalazi u vozilu

O parkiranju na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom onih koji ne ulaze u krug osoba koje imaju to pravo, rečeno je i napisano mnogo i s pravnog i moralnog aspekta. Je li postojanje takvih mjesta povlastica? Neovisno o subjektivnom stajalištu u pogledu pojma povlastica u kontekstu prava osoba s invaliditetom skreće se pozornost kako je od 15. 11. 2023. godine stupio na snagu Zakon o povlasticama u prometu. S njim stižu i temeljna određenja vezana uz uređenje izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Vezano uz te pojmove potrebno je znati da je  Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom, pravo na njezino izdavanje imaju fizičke osobe i udruge koje ispunjavaju kriterije propisane zakonom. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom  tj. European Disability Card, prema slovu navedenog zakona, izdaje se nositeljima Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

Zakon je šireg obuhvata, njime se uređuju povlastice za učenike i studente, nedoprinosna novčana davanja za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj koja su vezana uz korištenje željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa na teritoriju Republike Hrvatske, te već ranije spomenuta Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom ali i Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u željezničkom i pomorskom putničkom prijevozu, pravo na korištenje parkirališta obilježenih znakom pristupačnosti te oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine. Vezano uz cestovni promet, fokus javnosti je uvijek na parkiranju i godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta i cestarina.

Osobe s invaliditetom s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više, odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti. I posebna napomena, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja ima to pravo sukladno zakonskoj odredbi ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Zlouporabi tog prava, svjedoči se svakodnevno, stoga ni ovdje ništa bez kazni! Zlouporaba prava mora biti sankcionirana! Sankcije za onog koji drugom omogući neovlašteno korištenje ali i za onog koji neovlašteno koristi prava koja mu ne pripadaju. Nekima samo novčana kazna, a nekima se može i oduzeti „javna isprava“ na određeno vrijeme!

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba koja svoju Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ustupi drugoj osobi na korištenje te se može oduzimanjem Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom privremeno onemogućiti korištenje iste u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Isti iznos novčane kazne propisan je i za drugu stranu! Osobu koja neovlašteno koristi Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom kao i za osobu koja odbije dati na uvid javne isprave izdane na temelju tog zakona  ovlaštenim osobama.

Osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja ili kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više postotaka ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Ako maloljetne osobe i osobe lišene poslovne sposobnosti nemaju osobni automobil u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta za osobe s invaliditetom imaju za jedan osobni automobil koji je u vlasništvu njihovih roditelja ili skrbnika odnosno koji oni koriste na temelju ugovora o leasingu.

Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% i više ili kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % ili kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila sluha od 100 % ili hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa 100% tjelesnog oštećenja ili civilni invalidi iz Domovinskog rata sa 100 % tjelesnog oštećenja ne plaćaju cestarinu za uporabu autoceste i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevoze.

No, to pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine ostvaruje se samo za prijevoz autocestom i objektom s naplatom koji se obavlja kao prijevoz za osobne potrebe osobe s invaliditetom. Pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine ostvaruje osoba s invaliditetom ako se nalazi u osobnom automobilu.

Što ako se ne nalazi? Kazna! Ukoliko se osobnom automobilu ne nalazi osoba s invaliditetom koja je nositelj prava, za vozača je propisana kazna 300,00 do 1000,00 eura. Kazna je propisana i za one galantne, široke ruke, za one koji svoju Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine predaju  na korištenje drugoj osobi koja ne ispunjava kriterije. Iznos kazne 300,00 do 1000,00 eura s tim da se  se nositelju prava na oslobađanje od plaćanja cestarine može privremeno onemogućiti korištenje istog u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.

Nema milosti što se propisivanja kazni tiče ni za „blagonaklone“ prema mogućnostima korištenja nepripadajućih prava. Novčanom kaznom od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj prijevoznik, upravitelj javne ceste ili stanica za tehnički pregled ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao, ili je morao znati da su neistiniti odnosno netočni, omogući korištenje povlastice utvrđene ovim Zakonom. Za taj prekršaj ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 190,00 do 660,00 eura.

Odlično, reći ćete! Zakon je na snagu stupio 15. 11. 2023. a što ćemo mi sa „starim“ postojećim ispravama, koliko one vrijede? Nije zakonodavac zaboravio dati odgovor na to pitanje. No morate znati, koji su rokovi! Pazite na njih! Šest mjeseci!

Potvrde/smart kartice koje je do stupanja na snagu tog Zakona izdalo društvo Hrvatske autoceste d. o. o. prema odredbama Zakona o cestama  važe do izdavanja Nacionalnih iskaznica za osobe s invaliditetom, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Parkirališne karte koje su do stupanja na snagu  Zakona izdane na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, također važe šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Uredno se tako navodi u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o povlasticama u prometu.