Jednadžba je jednostavna: Kako se računa snaga motora?

Od 2010. godine Europska unija donijela je propis da se snaga službeno izražava u vatima ili kilovatima. Konjske snage mogu se koristiti kao dodatna jedinica

Kad vozilo dođe na dinamometar ovaj uređaj mjeri moment motora, a potrebna je posebna formula koja će nam pokazati i njegovu snagu. Naime, u metričkom sustavu potrebno je pomnožiti okretni moment (Nm) s brzinom okretaja motora (o/min) te podijeliti sve s konstantom 9549. Izračun će biti snaga u kilovatima (kW). Da biste došli do konjskih snaga, ovu vrijednost pomnožite s 1.35962.

Oznaka KS po njemačkom standardu (DIN) se definira kao snaga potrebna da se masa od 75 kilograma podigne (djelujući silom od 75 kiloponda) na visinu od 1 metra u vremenu od 1 sekunde. Inače, od 2010. godine Europska unija donijela je propis da se snaga službeno izražava u vatima ili kilovatima. Konjske snage mogu se koristiti kao dodatna jedinica.