Kupnja rabljenog automobila: Kakve su vam pravne mogućnosti ako su vam prodali vozilo koje se odmah pokvarilo?!

Kod kupnje polovnih vozila najčešće se radi o skrivenim nedostacima, onima koje niste mogli otkriti uobičajenim pregledom kod njegovog preuzimanja

Savjeta vezanih uz kupnju polovnog vozila ne manjka! Pazite na ovo, pazite na ono, vodite dobrog mehaničara kad krenete u kupnju, provjerite krvnu sliku i DNK kako vozila tako i prodavatelja. Opreza nikada dosta! Oni dubljeg džepa u startu će reći kako je kupnja polovnog vozila uvijek lutrija, ma koliko oprezni bili. Neki drugi ustvrdit će da je kupnja novog vozila „porez na budale“, budući mu cijena pada onog trena kad ga izvezete iz prostora autosalona. Sto ljudi, sto ćudi! No rabljeni automobili se kupuju, shodno tome i prodaju.

Čovjek može imati gadnih  problema i s novim vozilom i sa serijskom greškom i teškim izazovima i naporima da mu se otklone kvarovi i nedostaci u garancijskom roku. Što je tek s rabljenim vozilima? Znate kako je, kad imate vozilo s kojim se patite gotovo od prvog dana, od servisa do servisa, nikud nikamo i u konačnici vam mehaničar kaže probajte ga se riješiti što  prije! S njim sreće nema! I što će onda čovjek, zagladi to što se mora, popravi se tek toliko da drži vodu dok majstori odu, odnosno dok se ne utrpa sljedećem nesretniku, koji će nastaviti mučnu seriju otklanjanja kvarova! Bitno ga je nekome uvaliti, brigo moja prijeđi na drugoga. Kada se taj  kupac nađe u sto muka kojih se prodavatelj riješio, bivši vlasnik posve će sigurno slegnuti ramenima, nijekati da je išta o potencijalnim problemima znao i mogao znati. Čujte, pa kupili ste rabljeno vozilo, što očekujete, mogli ste ga probno voziti, mogli ste dovesti mehaničara pregledati ga temeljito, podignuti, okrenuti, izokrenuti kao lignju. Ne mogu vam pomoći, vidjeli ste, kupili ste! Možda vas je sustigla naknadna pamet, možda se kajete ali ja vam pomoći ne mogu, nemam ništa s tim, vozilo je prodano, vi ste kupili.  Može se dogoditi da vam posebno ukažu i nabiju na nos da ste vlastoručno potpisali ugovor u kojem posebno piše da kupujete vozilo u viđenom stanju i nemate nikakvih primjedaba na isti! Otprilike potpisali ste sami sebi smrtnu presudu, odrekli se svih svojih prava koje biste možda i imali da niste još ovu klauzulu prihvatili i u konačnici nema plakanja za prolivenim mlijekom, tko vam je kriv što ste sami sebe usosili!

Je li baš tako? Ma zar baš nikakve pomoći nema, kad se kupi polovno, rabljeno vozilo i nakon kupnje utvrde nedostaci? Ne dižite olako ruke od svega! Samo znajte ako s druge strane imate nerazumnu osobu prodavatelja, naoružajte se strpljenjem, pazite na korake u postupanju, pazite na rokove. Neki koji su se zatekli u istoj takvoj kaši krenuli su hrabro i dosljedno ostvarivati svoja prava u sudskim postupcima i izišli kao pobjednici. Istjerali mak na konac. Nisu dozvolili da ih itko smatra naivnim budaletinama i ostriže kao nemoćnu ovcu, uvjeravajući ih kako nemaju ama baš nikakva prava iako su pristojan novac izbrojali za kupljeno vozilo.

U startu nemojte se obeshrabriti prigovorom da ste vozilo koje ima nedostatak kupili po sistemu „viđeno-kupljeno, bez prigovora“ i time sebi izbili za sva vremena sve adute iz ruku. Županijski sud u Zadru u svojoj presudi od 21. rujna  2016., Gž-1336/16-2 naveo je da je odredba ugovora viđeno – kupljeno o isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca pa je u tome slučaju kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku stvari ovlašten potraživati troškove otklanjanja nedostatka.

Zakon o obveznim odnosima je zakon kojeg se u ovom slučaju treba držati kao pijan plota! Taj zakon propisuje da prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Ta predmnijeva kod trgovačkih ugovora odnosi se na razdoblje od šest mjeseci od trenutka prijelaza rizika.

Materijalni nedostatak postoji, između ostalog i onda ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji. Postoji i u slučaju  ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak.

Kod kupnje polovnih vozila najčešće se radi o skrivenim nedostacima, onima koje niste mogli otkriti uobičajenim pregledom kod njegovog preuzimanja. Stoga je bitno što zakon kaže za taj slučaj! Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok, ti rokovi se dakako mogu samim ugovorom i produljiti.

Znači, kad otkrijete nedostatak na vozilu koji niste mogli otkriti uobičajenim pregledom kod njegovog preuzimanja hitno, odmah na pouzdan način  obavijestite prodavatelja. Preporučena pošiljka s povratnicom, papirnati dokaz da ste poslali i da je on primio obavijest, zlata će vam vrijediti u kasnijem postupku. Morate imati dokaz, čvrst, opipljiv! To što ste vi dobili tri sloma živaca i dvadeset puta ga zvali na mobitel da mu kažete sve i svašta na temu nedostataka na vozilu koje vam je „uvalio“, neće biti od osobite koristi u dokazne svrhe, samo po sebi.

Ima nešto što je silno bitno, upravo kod kupnje polovnog vozila s kojim se pokažu brojni problemi nakon što prijeđe u ruke kupca. To je situacija, ako je prodavatelju bio poznat nedostatak ili mu nije mogao ostati nepoznat. Znao je da vam prodaje „kvarnu robu“ ali je to mudro prešutio, jer tko zna biste li tada kupili, osobito po toj cijeni. Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine, odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari ali je odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem. Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka, predaju druge stvari bez nedostatka, razmjerno sniženje cijene, izjaviti da raskida ugovor. No, nema pravo na raskid ugovora ako je nedostatak neznatan ali tada zadržava ostala prava po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Ukoliko vam ova količina podataka i zakonskih odredaba zamagljuje vid i stvara zbrku u glavi, sve se uvijek razbistri  kad se konkretna životna situacija predoči. Onakva, primjerice kakvom se bavio Županijski sud u Bjelovaru u predmetu Gž1028/2022-2   koji je potvrdio presudu Općinskog suda u Splitu P-2298/2019.  Splitski sud presudom je raskinuo Ugovor o kupoprodaji vozila  zbog  njegovih materijalnih nedostataka i naložio povrat isplaćene kupoprodajne cijene sa zakonskom zateznom kamatom. Tuženik, prodavatelj prodao je vozilo i prilikom njegove predaje kupcu priopćio da isto ima samo manji problem u paljenju što je povezano s akumulatorom. Kupac je odmah nakon preuzimanja vozila imao problema s paljenjem i stoga odvezao vozilo automehaničaru  koji je priopćio da se radi o neispravnoj kompresiji, pumpi diznama i sl. te da je vozilu potrebna „generalka“, odnosno da je riječ o skupom popravku.  Kupac zaista nije u roku od 2 mjeseca od tog dana saznanja za nedostatak obavijestio prodavatelja. Međutim, sud je utvrdio da unatoč tome što je kupac izvijestio prodavatelja o nedostacima po proteku tog roka, vozilo ima takav nedostatak zbog kojeg nije upotrebljivo tj. nije u voznom stanju, ali i da se nedostatak pojavio neposredno nakon prodaje (unutar roka od 6 mjeseci od predaje kupcu) te  da je prodavatelj za nedostatke na motoru znao i morao znati a to je kupcu prešutio prilikom prodaje.

Sud je konstatirao da se ne radi o nekom neznatnom nedostatku! A s obzirom na činjenicu da prodavatelj nije htio prihvatiti činjenicu da prodano vozilo ima nedostatak o kojem je od kupca obaviješten, kupac je s pravom pozivajući se na relevantnu zakonsku odredbu, izjavio prodavatelju da raskida ugovor. I još nešto! Krenu li vas uvjeravati da nemate šanse jer stanje vozila niste utvrdili provođenjem sudskog osiguranja dokaza ili po javnom bilježniku ili sastavljanjem zapisnika u prisustvu svjedoka, ne budite odveć zabrinuti. Točno, bilo bi lakše kad bi to bilo učinjeno, ali to zakon ne traži. Možete si time samo olakšati život, no nije presudno.  Sud je u istom predmetu u obrazloženju presude donesene 27. 4. 2023. istakao nešto i na tu temu.  Navedeno je kako su žalbene tvrdnje u kojima se ističe da je kupac propustio stanje vozila  utvrditi na spomenuti način, neosnovane! Kupac je kako sud navodi bio samo dužan o otkrivenom nedostatku te stanju prodanog vozila obavijestiti prodavatelja po obavljenom pregledu od strane auto mehaničara, nakon čega je prodavatelj  radi otklanjanja svoje eventualne odgovornosti za nedostatke o kojima je bio obaviješten bio u mogućnosti i sam izvršiti pregled prodanog vozila i uvjeriti se u njegovo stanje, što je u konkretnom slučaju prodavatelj neosporno odbio učiniti ustrajući kod svojih tvrdnji da je kupcu prodao i predo  u posjed ispravno vozilo.