Portugalci instaliraju prvu elektranu na valove: Niska cijena i velika mogućnost ugradnje u velikom dijelu EU!

Elektrana na valove WaveRoller trenutno se testira u blizini Portugala. Energija valova bi teoretski mogla pokriti cjelokupne energetske potrebe čovjeka, no do sada je jedva iskorištena

Tvrtka AW-Energy razvila je elektranu koja za proizvodnju električne energije koristi energiju valova. WaveRoller, težak oko 280 tona, bit će postavljen na morsko dno blizu obale. Elektrana ima lopaticu od 20 tona koju pokreću valovi. To kretanje prenosi se na generator koji proizvodi električnu energiju. Snaga je jedan megavat (MW), što je dovoljno za opskrbu električnom energijom oko 2000 kućanstava. Budući da se gotovo cijela elektrana nalazi ispod površine mora, nema vizualnih oštećenja krajolika WaveRollerom. Osim toga, komponente, uključujući generator, pumpu i cjevovod, su kapsulirane tako da se okoliš ne onečišćuje čak ni u slučaju ozbiljne nesreće.

Za razliku od solarnih i vjetroelektrana, koje mogu proizvoditi električnu energiju samo kada su vremenski uvjeti pogodni, WaveRoller energiju osigurava trajno. Samo snaga lagano varira ovisno o valovima. Međutim, budući da se količina proizvedene električne energije može predvidjeti s visokim stupnjem točnosti, operateri mreže mogu dobro planirati fluktuacije, slično elektranama na plin, ugljen i nuklearnim elektranama.

Trenutno se WaveRoller instalira na portugalskoj obali, a tisuće WaveRollera trebale bi biti izgrađene u Europskoj uniji (EU) u srednjem roku. Nivelirana cijena električne energije iznosi devet do 14 centi po kilovatsatu (KWh), dakle otprilike na razini nove nuklearne elektrane. Prema raznim istraživanjima, energija valova je najveći izvor energije na planetu, koji se do sada gotovo nije koristio. Teoretski, to bi moglo pokriti cjelokupne energetske potrebe ljudi.