Trend uštede energije: Balkonske elektrane sve su jeftinije i sve popularnije u Europi!

Osim izravnih ušteda vlastitom proizvodnjom električne energije, potencijal uštede povećava se korištenjem državnih subvencija i poreznih poticaja za nabavu i rad balkonskih elektrana

Potencijal uštede balkonskih elektrana ključni je argument za njihovu sve veću popularnost među privatnim kućanstvima. Ovi mali fotonaponski sustavi mogu značajno doprinijeti smanjenju računa za električnu energiju. Osobito u vrijeme rastućih cijena energije, mnogi potrošači traže alternativne načine smanjenja troškova energije. Balkonska elektrana proizvodi ekološki prihvatljivu električnu energiju izravno na mjestu potrošnje, što ne samo da smanjuje ovisnost o tradicionalnim opskrbljivačima energijom, već i emisiju CO2 u kućanstvima. Balkonska elektrana Green Solar od 800 W, na primjer, predstavlja učinkovito rješenje u ovoj kategoriji. Takvi sustavi dizajnirani su da zadovolje značajan udio dnevne potražnje za električnom energijom i mogu proizvesti između 600 i 900 kilovatsati (kWh) električne energije godišnje, ovisno o lokaciji i orijentaciji. Uz prosječnu cijenu električne energije od oko 30 centi po kWh u mnogim europskim regijama, to može dovesti do godišnje uštede do 270 eura. Naravno, točan iznos uštede ovisi o različitim čimbenicima, uključujući učinkovitost panela, orijentaciju prema suncu i trajanje sunčevog zračenja.

Osim izravnih ušteda vlastitom proizvodnjom električne energije, potencijal uštede povećava se korištenjem državnih subvencija i poreznih poticaja za nabavu i rad balkonskih elektrana. U Njemačkoj i mnogim drugim zemljama državni programi podupiru trend korištenja obnovljive energije u privatnim kućanstvima. Ove potpore mogu smanjiti početno ulaganje i skratiti razdoblje povrata. Osim toga, mogućnost isporučivanja viška električne energije u javnu mrežu i primanja naknade za to nude dodatne potencijale financijskih ušteda. Premda se točni uvjeti i tarife mogu razlikovati, ova opcija dodatno pojačava financijski poticaj za ugradnju balkonske elektrane.