Koliko Elon Musk zarađuje u jednoj sekundi: Gleda li se samo Tesla – iznos je fascinantan!

Podaci koje je prikupio Finbold pokazuju da je sredinom veljače 2024. Muskovo neto bogatstvo prijavljeno na 198,9 milijardi dolara

Elon Musk, jedan od vlasnika Tesle, drugi je najbogatiji čovjek na svijetu. Muskov položaj proizlazi iz njegove uključenosti u tehnološke, inovativne i poduzetničke pothvate.

Podaci koje je prikupio Finbold pokazuju da je sredinom veljače 2024. Muskovo neto bogatstvo prijavljeno na 198,9 milijardi dolara. Muskova neto vrijednost određena je njegovim vlasničkim udjelima u raznim kompanijama: 20,5% u Tesli, 54% u Starlinku, 42% u SpaceX-u, procijenjenih 74% u X-u (bivši Twitter), preko 90% u The Boringu, 25% u xAI-u i više od 50% u Neuralinku.

Od svih navedenih kompanija javno je dostupna samo dobit Tesle u 2023. godini u iznosu od 17,66 milijardi dolara. Na temelju njegovih 20,5% udjela u Tesli, Musk je od tvrtke zaradio 3,62 milijarde dolara. Koliko je to po sekundi, satu, danu, tjedno… Dakle, to je približno 114,80 USD po sekundi, 6887 dolara po minuti, 413.220 dolara po satu, 9.917.280 dolara po danu i 69.420.960 dolara tjedno, a govorimo samo o zaradi u Tesli…