Dobro je znati: Nakon oštrog zaustavljanja podignite nogu s papučice kočnice!

Ne štedite na kočnicama i njihovom održavanju jer je u pitanju vaša sigurnost, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu

Vozite na autocesti 130-140 km/h, prisiljeni ste naglo zakočiti gotovo do zaustavljanja i tako, u nekoliko navrata… Što se događa s kočnicama, hoće li se uslijed opterećenja deformirati diskovi? Pitali smo HAK-ovog tehničkog savjetnika Marina Moravu:

– Moguće je i navedeni problem se ponekad događa kod kočnica koje su kupljene kao aftermarket dijelovi pa je tu u pitanju isključivo kvaliteta materijala i najčešće će ovi dijelovi biti dobri na vozilu za uvijete gradske vožnje i vozila koja se koriste na kratkim relacijama. Problemi neće nastati do nekog ekstremnijeg kočenja s vozilom kao što je navedeni primjer na autocesti.

Ne činite ovo u vožnji:
– Nakon ekstremnijeg gradskog kočenja zaustaviti se s vozilom i držati pritisnutu kočnicu. Moguće je da će se zagrijani disk deformirati, jer je on manje površinske tvrdoće i u njega se, ako držite pritisnutu kočnicu, mogu utisnuti disk pločice. Preporuka je otpustiti papučicu kočnice ako je vozilo na ravnoj površini.
–  Prolazak s jako zagrijanim diskovima kroz dublje lokve vode na kolniku ili odlazak u autopraonicu može rezultirati naglim hlađenjem diskova što može povući za sobom i deformiranje diskova.

Neki primjeri neadekvatne brige o kočnicama:
– Korištenje disk ploča izvan dozvoljene tolerancije za izmjerenu širinu radnih kočionih površina diska te korištenje istrošenih diskova s novim kočionim pločicama – ova kombinacija često daje loše rezultate. Diskove je najbolje zamijeniti uvijek zajedno s pločicama.
– Loša priprema i čišćenje površine na koju se montira disk te loše čišćenje vodilica disk pločica i same čeljusti.
– Puštanje u rad slabo pokretljive kočione čeljusti koju je zapravo trebalo zamijeniti ili servisirati.
– Ugrađivanje dijelova koje često kupuju vlasnici vozila i donose u servis bez preporuke trgovca i servisa. Vlasnici često odabiru najjeftinije, a ne adekvatne proizvode.

Preporuka je koristiti dijelove koji imaju oznaku izvornosti, oznaku homologacije i oznaku OEM kvalitete. Također je preporuka, ako sami nabavljamo dijelove, savjetovati se s trgovcem ili servisom hoće li  kupljeni dijelovi zadovoljiti zahtjeve. Kočnice niske cijene uglavnom su za manje zahtjeve (gradska vožnja) i za vozila koja ne putuju na dugim udaljenostima.