Nalet vozila na pticu u letu: Postoji li nečija odgovornost za nastalu štetu?!

Riječ je o slučaju, kažu sudovi, budite svjesni te opasnosti, kao i činjenice da u toj situaciji vezano uz naknadu štete ne možete računati na odgovornost pravnih subjekata nadležnih za održavanje ceste

Razne opasnosti vrebaju na cesti, a jeste li osvijestili činjenicu da na vas kao vozača opasnost vreba i iz zraka, s neba! Ptice! Često ih viđate kako spokojno sjede na ogradi uz autocestu. Dežuraju i mirno prate promet koji im se odvija u vidokrugu? Dobro je dok je sve na nivou vizualnog kontakta, po sistemu gledate vi njih, gledaju one vas! Problemi nastaju kada rašire krila i vinu se put nebeskih visina! Tada su one potencijalna opasnost za vozila i vozače! Moćni pernati vladari neba svoje patroliranje zračnim prostorom znaju i to nerijetko, završiti zabijanjem u vjetrobransko staklo vozila. Dozvoljavamo, da se to može i drugačije formulirati. Možemo reći da ste vi vozilom naletjeli na pticu u letu, a ne ona na vas.  Ne znamo samo,  znači li  vama ta promjena točke gledanja  išta, kao što ne znamo znači li što samoj ptici koja je loše okončala svoj let! Trenutak udara može biti  istinski strašan. Vjetrobransko staklo se rasipa a u sam prostor vozila na opće zaprepaštenje vozača i putnika ulijeće pernati stvor, oštrog kljuna, oštrih kandži, nastavlja mahnito, panično krilima lamatati. Teško je vozaču u takvoj situaciji zadržati prisebnost, kontrolu nad vozilom. Opća havarija! Prizori unutrašnjosti vozila koje je naletjelo na pticu u letu doista znaju biti katastrofični, sve puno rasutog stakla, posve devastirana unutrašnjost vozila, sve puno perja, krvi i posred svega još  beživotno tijelo ptice.

Jeste li vi kao vozač krivi za taj događaj? Je li se nalet na pticu u letu mogao izbjeći? Tko odgovara za nastalu štetu, od koga tražiti naknadu štete? Kasko? Jesu li cestari, pravni subjekti nadležni za održavanje ceste, odnosno autoceste odgovorni za nalet vozilom na pticu u letu? Odgovor je negativan! Nisu! Takav stav zauzeo je nedavno Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u presudi Pž-2176/2024-2 od 22. 5. 2024. U presudi je naime, navedeno kako: „iz neosporno utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je do naleta vozila na pticu sovu došlo na predjelu autoceste kojom upravlja tuženik. Po logici stvari postavljena zaštitna ograda ne može spriječiti pticu u letu odnosno naletu na vozilo koje se kreće autocestom. Stoga ne postoji Pravilnikom propisan način sprječavanja preleta ptica koje bi spriječile nalet vozila na pticu koja leti na trasi autoceste. Osoba koja upravlja cestom dužna je održavati cestu u skladu sa zakonskom odredbom, a žalitelj ne navodi da je do naleta došlo na neki od načina koji propisuje odgovornost tuženika. Stoga se radi o šteti koja je prouzročena slučajem i stoga nedostaje kumulativno ispunjenje pretpostavke tuženikove odgovornosti jer nema krivnje tuženika niti uzročne veze između obavljanja poslova održavanja autoceste i nastale štete kao posljedice propusta odnosno nečinjenja“.

Kraće rečeno: „u slučaju kad dođe do štete zbog naleta vozila na pticu sovu na predjelu autoceste, radi se o šteti koja je prouzročena slučajem jer ne postoji propisan način sprječavanja preleta ptica koje bi spriječile nalet vozila na pticu koja leti na trasi autoceste“.

Davnih dana, još 1994. na tu temu je i Vrhovni sud Republike Hrvatske imao štogod za reći, doduše tada se radilo o jastrebu, ali ptica u letu je ptica u letu! „Za štetu nastalu slučajnim naletom jastreba na vozilo u pokretu ne odgovara poduzeće za ceste, kao ni njegov osiguratelj, jer se ne može zaključiti da je sporna šteta posljedica propusta drugotuženika u održavanju javne ceste na propisani način. Sudovi utvrđuju da je riječ o šteti koja je prouzročena slučajem, a kako slučajna šteta nije nastala uslijed radnje koja bi se određenoj osobi (ovdje poduzeću za ceste – prvotuženiku) mogla pripisati u krivnju, to jer nedostaje element krivnje ne nastaje niti njegova odgovornost za štetu prouzročenu drugom (ovdje tužitelju) slučajem. S obzirom da nema zakonskog osnova za obvezivanje prvotuženika da tužitelju naknadi spornu štetu to nema niti osnove za obvezivanje prvotuženika kao osiguravatelja drugotuženika (VSRH, Rev-1983/1993-2 od 8. prosinca 1994.)“ .

Očito je kako opasnosti za vozače i vozila dolaze i sa neba i sa zemlje, odnosno prometnice. Očito je i kako nemamo kontrolu nad zračnim prometom ptica i kako je teško, ali istodobno nužno biti spreman za nalet na pticu u letu, odnosno udar ptice u vozilo. Riječ je o slučaju, kažu sudovi, budite svjesni te opasnosti, kao i činjenice da u toj situaciji vezano uz naknadu štete ne možete računati na odgovornost pravnih subjekata nadležnih za održavanje ceste.