Najskuplja vožnja s oduzetom vozačkom dozvolom

Zakonodavac je strog prema osobama kojima je oduzeta vozačka dozvola, ali opravdano jer je uglavnom riječ o najtežim prekršiteljima

Koje su to situacije u kojima se ostaje bez vozačke dozvole prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama? U načelu treba razlikovati četiri grupe situacija.  Razlikujemo oduzimanje vozačke dozvole iz čl. 284 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, isključenje iz prometa iz čl. 285. istog zakona, nadalje izricanje mjere opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole te u konačnici izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Što je zajedničko svim ovim slučajevima? Vozač ne smije upravljati vozilom u prometu na cestama za to vrijeme! Jasno kao dan!? Praksa svjedoči da nije!

Krenimo redom, vezano uz navođenje predmetnih zakonskih odredaba. Na koga se odnosi, odnosno što točno kaže spomenuti čl. 284. ZSPC-a? Tom odredbom propisano je kako će Policijska uprava, odnosno policijska postaja oduzeti vozačku dozvolu vozaču i instruktoru vožnje za kojeg se pregledom utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje vozilima, u vrijeme dok ta nesposobnost traje. Uočite propisano vrijeme oduzimanja vozačke dozvole u ovom slučaju! Zakon kaže dok nesposobnost traje.

Šest slučajeva zbog kojih se ostaje bez dozvole

Odredbom čl. 285. Zakona o sigurnosti prometa na cestama obuhvaćeno je čak šest slučajeva u kojima će policijski službenik naredbom privremeno oduzeti vozačku dozvolu te isključiti iz prometa vozača i instruktora vožnje i ne, nije samo u igri nedopuštena količina alkohola u krvi, koja prva pada ljudima na pamet (vozač koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom ako je odgovarajućim sredstvima ili uređajima utvrđeno da u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima, ili je utvrđeno da u krvi ima nedopuštenu količinu alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga ili lijekova, a odbija se podvrgnuti ispitivanju). Osim tog slučaja i ranije spomenutog privremenog oduzimanja vozačke dozvole vozaču i instruktoru vožnje koji nema pomagala za koja je navedeno u vozačkoj dozvoli da ih mora koristiti tijekom upravljanja, odnosno vozača motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze tim vozilima, ako kod sebe nemaju zaštitne kacige ili ih odbiju nositi na glavi, ima još situacija u kojima dolazi do privremenog oduzimanja dozvole. Konkretno to će se dogoditi i ako vozač upravlja vozilom dulje od vremena propisanog posebnim propisom ili ne koristi propisane odmore, kao i kad se ne postupi po zahtjevu policijskog službenika za podvrgavanje ispitivanju ili stručnom pregledu. Naravno da će se vozača isključiti iz prometa ako osoba upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom ili upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili ako upravlja vozilom u vrijeme kad mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta te kad mu je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Ovdje je, dakle, riječ o privremenom oduzimanju dozvole i dozvola se oduzima dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najdulje osam dana.

Kazna je do 15 tisuća kuna

Što se dešava s vozačem koji rukovodeći se starom narodnom izrekom ne vozi vozačka, nego ja, odnosno oduzeli mi ili ne oduzeli vozačku ja ću voziti? Principijelan sam i dosljedan! Razlog zbog kojeg im je vozačka oduzeta smatraju po svom najdubljem uvjerenju beznačajnim i/ili glupim, a voziti moraju s vozačkom ili bez, tako barem oni misle.

Neovisno o tome je li vozaču vozačka dozvola oduzeta (članak 284. ZSPC) ili je isključen iz prometa (članak 285. ZSPC) ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, zakon za vožnju koja to ignorira predviđa novčanu kaznu u iznosu od 5000 do 15.000 kuna ili kaznu zatvora do 60 dana.

Ono što je još potrebno reći i znati je da  prema Prekršajnom zakonu (čl. 58.) samo sud može izreći zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do čak dvije godine, i to počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Zabrana se izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila.

Važno je vrijeme dostave

Znači, privremeno do maksimalno osam dana vozačku vam može oduzeti policijski službenik, a sud je taj koji u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine izriče zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. Ono što je od osobitog značaja za ovu zaštitnu mjeru je trenutak od kojeg ona počinje teći. Ona, naime, ne teče od trenutka kad vam je sud izrekne! Pazite na to! Mjera iz stavka 1. ovoga članka počinje teći sljedećim danom kad je okrivljeniku nadležno tijelo uredno dostavilo obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola, a vrijeme provedeno na izdržavanju zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja mjere. Međutim, vrijeme privremenog oduzimanja vozačke dozvole uračunat će se u vrijeme zabrane upravljanja motornim vozilom. Upravo se trenutkom od kada počinje teći izrečena zaštitna mjera bavio Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u predmetu Pž-1306/15, odluci od 22. prosinca 2016. Naime, sud je zauzeo stajalište: Uredna dostava obavijesti o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola, a time i znanje okrivljenika da je pravomoćno izrečena zaštitna mjera počela teći je jedna od pretpostavki, odnosno odlučnih činjenica potrebnih za ispunjenje bića prekršaja iz čl. 289. st. 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što to točno znači uredna dostava obavijesti o upisu izrečene mjere sud je zauzeo u jednom drugom predmetu (Pž-702/15). Samo da znate, ako vam je nakon prve pokušane osobne dostave obavijest o upisu izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u evidenciju izdanih vozačkih dozvola ostavljena u poštanskom sandučiću, to se ne smatra urednom dostavom. Naime, dostava obavijesti o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola mora biti izvršena u skladu s odredbama Prekršajnog zakona.