Na putu: Park prirode Papuk

U Parku ima nekoliko posebno zaštićenih područja. Rupnica je prvi proglašeni geološki spomenik prirode u Hrvatskoj. Sekulinačka planina  poseban je rezervat šumske vegetacije - rijetka šumska oaza prašumskog tipa sa zaštićenom, 150 godina starom šumom bukve i jele

Glavna prirodna atrakcija zapadne Slavonije sigurno je Park prirode Papuk. Papuk je najljepša planina Slavonije, a Park prirode obuhvaća najveći dio te planine i dio Krndije. Područje Parka geološki je najraznolikije u tom dijelu Hrvatske, pa je u studenom Park prirode Papuk proglašen našim prvim UNESCO-vim geoparkom.

U Parku ima nekoliko posebno zaštićenih područja. Rupnica je prvi proglašeni geološki spomenik prirode u Hrvatskoj. Jedinstvene vulkanske stijene, u obliku četverokutnog i šesterokutnog stupastog lučenja albitskog riolita, nastale su pri hlađenju magme na prolazu prema površini Zemlje. Sekulinačka planina  poseban je rezervat šumske vegetacije – rijetka šumska oaza prašumskog tipa sa zaštićenom, 150 godina starom šumom bukve i jele. Jedino tamo u Hrvatskoj nađena je Catinella olivacea, vrlo rijetka europska gljiva koja raste na mrtvim, trulim, srušenim bukovim stablima. Stari hrastovi su dva hrasta kitnjaka stara oko 420 i 500 godina, a visoka oko 33 metra. To su možda najveći živući organizmi ovog dijela Hrvatske i zaštićeni su spomenik prirode. Posljednje stanište tise na Papuku, u šumi Debeljak kraj Zvečeva, također je spomenik prirode. Nekad je Papuk bio bogat tisom, što potvrđuju toponimi Tisovac, Tisica i Tisov potok, ali istrijebljena je sječom u 19. i početkom 20. stoljeća. Specijalni floristički rezervat Pliš-Mališćak-Turjak-Lapjak nalazi se na istoimenim brdima, a riječ je o travnjacima na kojima raste najviše zaštićenih biljaka Parka, poput kaćuna (orhideja). Zanimljiva je tzv. majmunska orhideja, čije su latice slične majmunskim rukama i nogama. I napokon, tu je izletište Jankovac. Čine ga idilična park-šuma s prekrasnom dolinom, jezerom, vodopadom Skakavac, planinarskim domom, grobom grofa Jankovića, grobljem njemačkih staklara i drugim zanimljivostima.