E-cigarete mogu biti manje rizične od cigareta, ali to ih ne čini sigurnima

Korisnici e-cigareta bili su izloženi nižim razinama otrovnih supstanci samo ako su isključivo koristili e-cigarete. Ljudi koji su koristili e-cigarete i cigarete istovremeno nisu uopće smanjili rizik

Mokraća korisnika sve popularnijih e-cigareta sadrži više teških metala, kao i znakove izlaganja kancerogenim tvarima i drugim iritantnim kemikalijama, navodeći da bi takva navika mogla dovesti do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Istodobno, oni koji su u potpunosti prešli na e-cigarete te prestali pušiti cigarete i dalje su imali niže razine tih tvari u urinu od onih koji su pušili, navodi se u novom istraživanju.

Istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA Network Open mjerilo je tvari koje su sudionici imali u urinu. Otkrića mogu pomoći u raspravi o tome jesu li e-cigarete sigurnije od cigareta. Uostalom, to je glavni prodajni adut za industriju koja e-cigarete prodaje kao manje rizičnu alternativu. Problem je u tome što su još uvijek u velikoj mjeri neregulirane pa ne znamo točno kakve kemikalije sadrže ili kakvi su dugoročni učinci tih kemikalija.

Važno je znati da je u nedavnoj studiji oko 6,7 posto odraslih prijavilo da koriste e-cigarete, kao i 3,6 milijuna  srednjoškolaca i učenika srednjih škola u SAD-u.

Istraživači u SAD-u na čelu s Maciejem Goniewiczom, u Centru za rak Roswell Park, analizirali su upitnike i uzorke urina koje je podnijelo više od 5100 ljudi između 2013. i 2014. godine kako bi pokušali uočiti količine kemijskih tvari u urinu.

Znanstvenici su pretražili uzorke urina za 50 biomarkera koji se pojavljuju kod korisnika duhana, uključujući spojeve koji nastaju kad tijelo razgrađuje nikotin. Istražitelji su tražili teške metale i markere za kancerogene tvari koje bi mogle povećati rizik od raka. Također su testirali znakove izlaganja kemikalijama povezanim sa srčanim udarima i nadraženim dišnim putevima. Istraživači su uspoređivali razinu tih otrovnih tvari u urinu pušača cigareta, pušača elektronskih cigareta, ljudi koji koriste oboje, i ljudi koji uopće ne puše.

Nije iznenađenje, ljudi koji nisu pušili imali su najnižu razinu otrovnih tvari u mokraći. Ljudi koji su koristili e-cigarete imali su otprilike 19 posto više olova, 23 posto više teškog metala kadmija, 20 posto više pirena (povezan sa srčanim udarima) i 66 posto više akrilonitrila u urinu. Sigurnosne informacije za osobe koje rade s akrilonitrilom kažu: Otrovno ako se udahne – Može prouzročiti iritaciju dišnog sustava – Može izazvati rak – Oštećuje plodnost ili nerođeno dijete. Ljudi koji su svakodnevno pušili e-cigarete imali su višu razinu tih tvari od ljudi koji su povremeno zapalili.

U usporedbi s pušačima cigareta, e-cigarete su malo bolje, ali ne u svemu. Korisnici e-cigareta imali su slične razine teških metala, osim kadmija, kao pušači.

Kada su ljudi koristili e-cigarete umjesto klasičnih cigareta, izloženi su nižim razinama svih ostalih kemikalija, uključujući nikotin. To je iznenađujuće ako ne znate da su sudionici studije podnijeli svoje uzorke urina između 2013. i 2014. godine. To je prije nego što su se počeli prodavati proizvodi s više nikotinskih soli.

Evo zaista iznenađujuće informacije – korisnici e-cigareta bili su izloženi nižim razinama tih supstanci samo ako su isključivo koristili e-cigarete. Ljudi koji su koristili e-cigarete i cigarete istovremeno nisu uopće smanjili rizik. U stvari, ti dvojni korisnici imali su visoku razinu nikotina i mnogih otrovnih tvari.

Iako znamo da se korisnici e-cigareta izlažu nekim od tih kemikalija, ne znamo nužno jesu li ove razine dovoljno visoke da budu zabrinjavajuće tijekom cijelog životnog vijeka upotrebe. Zasad se ne može relevantno tvrditi što znači ta razina izloženosti i konkretni učinci bit će poznati tek s godinama uporabe.

Isparavanje  e-cigareta je manje rizično od cigareta ako se ljudi potpuno prebace na njihovu uporabu, navodi se u studiji. Korištenje obje vrste cigareta može zapravo povećati rizik za zdravlje. Ako ne pušite, nemojte koristiti elektronske cigarete, jer biste mogli biti izloženi otrovnim tvarima. Ako ste pušač i smatrate da upotrebljavate elektroničke cigarete kao metodu postupnog prestajanja ili da smanjite rizik za zdravlje, onda se morate potpuno prebaciti.