Dizelski automobili emitiraju mnogo više štetnih plinova tijekom vrućih dana!

Stvarne emisije dušikovih oksida mogu biti i do 18 puta veće u realnim uvjetima u odnosu na one koje prijavljuju proizvođači automobila nakon tvorničkih testiranja

Čak i noviji dizelski automobili emitiraju mnogo više po zdravlje opasnih dušikovih oksida tijekom ljetnih dana kad temperature prelaze 30 stupnjeva. Aktivisti Inicijative za istinite urbane emisije izmjerili su u Parizu da dizelski automobili emitiraju od 20 do 30 posto više dušikovih oksida tijekom vrućih ljetnih dana. Također, emisije dizelskih automobila mnogo su više nego što deklariraju proizvođači vozila.

Također, neki polutanti koje emitiraju motocikli mnogo su veći nego na automobilima. Inicijativa je imala na raspolaganju FIA-inu opremu koja koristi daljinsko detektiranje emisije automobila. Uređaj koristi zraku svjetlosti i pomoći nje analizira emisije vozila. Obrađeno je čak 180.000 automobila u Parizu, a cijelo je istraživanje odobrila gradonačelnica Anne Hidalgo. Uglavnom su praćeni automobili, ali i motocikli, autobusi, kamioni…

Inače, stvarne emisije dušikovih oksida mogu biti i do 18 puta veće u realnim uvjetima u odnosu na one koje prijavljuju proizvođači automobila nakon tvorničkih testiranja…