Uskoro kreću s radom autoškole, poznato je koje uvjete moraju zadovoljavati!

Kreću s radom autoškole i ispiti iz sva tri predmeta u Hrvatskom autoklubu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će autoškole uskoro početi s radom, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisat će uvjete pod kojima će one raditi. Po svim dostupnim informacijama, autoškole bi trebale početi raditi u ponedjeljak. Vozači ispiti iz sva tri predmeta pučinju u HAK-u od 15. svibnja.

HZJZ je objavio uvjete pod kojima će raditi autoškole. Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja autoškole tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predavača, instruktora i kandidata za vozača.

1. Uvjeti za prostore i održavanje teoretskog dijela

Održavati higijenu prostora.

Učionicu, prijemni ured i sanitarni čvor prije održavanja predavanja potrebno je očistiti, prozračiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem.

Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom.

Za sve zaposlenike i kandidate prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja nužno je na vidljivom mjestu postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).

Održavati mjere fizičke udaljenosti.

Predavanja organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 1,5 m između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između kandidata također postoji razmak od 1,5 m te definirati maksimalni broj kandidata koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Kandidatima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u zgradu poštuju mjere fizičke udaljenosti. Voditi evidenciju prisutnosti koja minimalno mora sadržavati podatke o imenu, prezimenu, točnoj adresi stanovanja i broju telefona. Administrativno osoblje također mora nositi masku, a preporučuje se postavljanje perive pregrade na mjestima gdje se odvija komunikacija s klijentima (potencijalnim kandidatima) te se preporučuje beskontaktno kartično plaćanje.

Prilagoditi broj kandidata u grupi.

Prilikom prijavljivanja kandidata voditi računa da broj kandidata ne prelazi maksimalni broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prva pomoć.

Praktični dio predavanja o pružanju prve pomoći za kandidate održava se na način da polaznici prije i nakon rukovanja materijalom i modelima za edukaciju dezinficiraju ruke. Vježbe pružanja umjetnog disanja ne preporučaju se i preporuka je da se privremeno odgode. Za vježbe zamatanja i imobilizacije također se preporučuje rad na modelima.

U učionici ne konzumirati hranu.

U učionicama se preporučuje ne konzumirati hranu. Kandidatima prilikom prijave preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu jednokratnu bočicu s vodom koju nakon konzumacije mogu adekvatno odložiti u kante za otpatke.

Preporučuje se nošenje maski za lice.

Osim kirurških maski mogu se koristiti i platnene maske te druga pokrivala koja prekrivaju usta i nos.

Kandidati, predavači i instruktori sa simptomima koji bi mogli upućivati na COVID-19 ne pohađaju, odnosno ne održavaju praktični ni teoretski dio nastave.

Osobama koje imaju bilo kakav simptom akutne respiratorne infekcije (curenje nosa, kihanje, kašalj, povišena tjelesna temperatura i sl.) preporučuje se ostanak doma te javljanje nadležnom liječniku obiteljske medicine. Zaposlenici prije povratka na posao trebaju imati razjašnjenu dijagnozu. Preporučuje se da kandidati, predavači i instruktori kao i ostali zaposlenici autoškole svaki dan u jutarnjim satima kod kuće mjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom, odnosno u autoškolu i ne dolaziti na posao/nastavu dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.

Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor.

Po obavljenom predavanju prostorije se moraju očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale, primjerice kvake, stolovi i slično, peru se, a potom i dezinficiraju). Prostorije se moraju dobro prozračiti (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30 minuta).

2. Mjere prilikom praktičnog dijela – vožnje

Održavati higijenu neposrednog radnog prostora.

Između nastavnih satova vožnje pojedinih kandidata sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama prebrisati sve površine u neposrednoj blizini vozačkog i suvozačkog mjesta, osobito površine koje se često dodiruju rukama.

Osigurati dovoljne količine jednokratnih materijala i sredstava u automobilu.

Osigurati da u vozilu uvijek ima dovoljno papirnatih maramica, dezinfekcijskih maramica za čišćenje površina te dezinfekcijskog sredstva, materijala i pribora za čišćenje i dezinfekciju. Čišćenje i dezinfekcija provode se prema uputama dostupnima na mrežnoj stranici HZJZ-a.

Prije ulaska u vozilo obvezno dezinficirati ruke.

Tijekom nastavnog sata vožnje osobitu pozornost obratiti na higijenu. Suzdržavati se od kihanja, rukama ne dodirivati lice, ne konzumirati hranu.

Tijekom nastavnog sata vožnje održavati odgovarajuću ventilaciju.

Ventilacija vozila trebala bi biti u načinu rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Preporučuje se nošenje maski.

Preporuka za nošenje maski za lice odnosi se na kandidata (ako mu ne smeta kod vožnje) i instruktora. Prilikom polaganja ispita i ispitivač mora nositi masku za lice.

Redovito prozračivati vozilo.

Između nastavnih satova vožnje prozračiti vozilo u minimalnom trajanju od 15 minuta.

Ne zadržavati se u automobilu dulje nego što je potrebno.

Nakon nastavnog sata preporučuje se izlazak kandidata iz vozila. Eventualni administrativni posao instruktoru se preporučuje obaviti prije nastavnog sata vožnje. Izbjegavati dijeljenje predmeta između kandidata i instruktora, primjerice kemijske olovke pri evidenciji i slično.