Stradavanja u prometnim nesrećama u Hrvatskoj: Veliki porast novčanih naknada za strah, fizičke i duševne bolove!

Vrhovni sud Republike Hrvatske još je, sada već davne 2002. godine, donio orijentacijske kriterije za utvrđivanje visine pravičnih novčanih naknada za nematerijalnu štetu

Ako ste se rodili pod nesretnom zvijezdom i pretrpjeli u prometnoj nesreći fizičke ili duševne boli pripada vam pravo na naknadu te neimovinske štete. Naravno da se ljudi pitaju tko je taj koji određuje cijenu tih boli i na temelju čega. Odgovor nije ni malo mističan ni ti tajan! Visinu naknade određuje sud u pravilu na temelju vještačkog nalaza. Slijedi daljnji upit svakog prosječnog čovjeka, ma kako to vještaci procjenjuju koliko košta moj pretrpljeni strah i moja bolnička agonija u teškim bolovima. Nećete vjerovati ali stvari, preciznije brojke odnosno rasponi iznosa su vrlo jasni određeni.

Visina odštete određuje se u pravilu, u skladu s orijentacijskim kriterijima koje je donio Vrhovni sud. Vrhovni sud Republike Hrvatske još je, sada već davne 2002. godine, donio orijentacijske kriterije za utvrđivanje visine pravičnih novčanih naknada za nematerijalnu štetu. Doduše, nije riječ o formulama koje automatizmom dovode do izračuna pravične novčane naknade. Sudovi, savjetovao je Vrhovni sud, moraju pri primjeni orijentacijskih kriterija uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. Trajanje i jačina fizičkih i duševnih bolova i straha pri tome se smatraju osobito važnima međutim nisu to i jedine okolnosti koje mogu biti uzete u obzir.

Tek da steknete uvid donosimo pregled nekih stavki. Nelagodnosti u tijeku liječenja (npr. kraća nesvjestica, hospitalizacija, vezanost za krevet, razne vrste imobilizacija i fiksacija, rendgensko snimanje, broj operacija, infuzije, transfuzije, injekcije, previjanje rana, odstranjivanje šavova, upotreba invalidskih kolica, bolovanje, posjećivanje ambulante, fizioterapija, trajanje rehabilitacijskog postupka i slično) koje trpi oštećenik razmatraju se u okviru naknade za fizičke boli.

Iznos naknade za strah je u orijentacijskim kriterijima iz 2002., određen je  u rasponu od 2200 do 30.000 kuna. Duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti prema spomenutim kriterijma Vrhovnoga suda, propisani su u rasponima za svakih 10% , a postoje i dodatni kriteriji. Iznosi za naknadu štete za duševnu bol zbog naruženosti kreću se u slučaju jakog stupnja od 22.000 do 37.000 kn (ovisno o tome jesu li ozljede vidljive samo ponekad ili su vrlo uočljive trećim osobama), u srednjem stupnju od 11.000 do 22.000 kn, te u lakom stupnju od 2500 do 5000 kuna.

Za slučaj smrti bračnog i izvanbračnog druga ili djeteta, preporučena je naknada od 220.000 kuna, a za slučaj gubitka ploda roditeljima iznos od 75.000 kuna. Za slučaj smrti roditelja, dijete prema stavu iz 2002. može dobiti naknadu u iznosu do 150.000 kn, a 220.000 kuna ukoliko se nalazilo na skrbi kod roditelja. Za slučaj naročito teškog invaliditeta bračnog ili izvanbračnog društva ili djeteta, također se preporučuje iznos od 220.000 kuna, s naknadama istima kao ranije u slučaju smrti, na koje ima pravo dijete roditelja stradalih u nesreći.

Što je sada tu novo? Novost je iznimno velika i bitna! Priznat ćete naime, kako nitko ne može sporiti da je 2002. godina kada su doneseni gore navedeni orijentacijski kriteriji zaista sada već davna godina. Svijet je u posljednjih osamnaest godina doživio velike promjene.

Vrhovni sud nije mogao zanemariti tu činjenicu! Stoga je 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. pod brojem Su-IV-47/2020-5 na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/20.) zauzeto pravno shvaćanje kojim se mijenja dosadašnja praksa o visini naknade neimovinske (nematerijalne) štete. Novo pravno shvaćanje primjenjuje se na sve postupke naknade neimovinske (ranije nematerijalne) štete,

Naime, novo pravno shvaćanje glasi:

Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29. studenog 2002., br. Su-1331-VI/02 i 1372-11/02, u primjeni Zakona o obveznim odnosima.), na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) povećavaju za 50%“

Tih 50% doista predstavlja značajno povećanje! Dakle donesena je odluka o promjeni Orijentacijskih kriterija na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) po svim osnovama podignu u odnosu na 2002. za 50% (svi gore navedeni iznosi povećavaju se za taj postotak, da ne bi bilo zabune).

Izmjena Orijentacijskih kriterija primjenjuje se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja (ubuduće), tj. od dana prihvaćanja predmetnog shvaćanja.