Utjecaj koronavirusa: Pogledajte koliko su smanjene emisije sumporovog dioksida u Indiji!

U najzagađenijim dijelovima Indije koncentracija sumporovog dioksida u travnju 2020. pala je za 40 posto u odnosu na isti mjesec 2019.

Indijski gradovi naširoko su poznati po visokim razinama onečišćenja zraka. S izbijanjem epidemije koronavirusa razina prometa je pala, a Indija je također uvela oštre mjere o samoizolaciji stanovništva. Razina prometa drastično je pala, a s njim su reducirana i zagađenja. Europski satelit Kopernik (Europska svemirska agencija) snimio je Indiju u travnju 2019. godine te godinu dana kasnije, u travnju 2020. Na slikama su vidljiva onečišćenja sumporovim dioksidom i razlike su doista drastične.

U najzagađenijim dijelovima Indije koncentracija sumporovog dioksida u travnju 2020. pala je za 40 posto.

Inače, sumporov dioksid nastaje izgaranjem fosilnih goriva, a na listi njegovih negativnosti su: utjecaj na zdravlje ljudi i ekosistema, a on je i glavni uzročnik kiselih kiša.