Dizelski automobili: Kad je vrijeme za zamjenu ili čišćenje filtera krutih čestica?

To ovisi o mnogo varijabili - kako vozite automobil, jeste li u nekoliko navrata nesvjesno prekinuli čišćenje filtera usporavanjem ili gašenjem motora, je li motor ispravan...

Automobili s dizelskim motorima imaju i filtre krutih čestica ili filtre čađi, koji su uglavnom izrađeni od silicijeva karbida. Oni prikupljaju sitne čestice čađi koje su posljedica izgaranja goriva u motorima. Kad se nakupi dovoljna količina filtri su programirani da u njima dođe do izgaranja čađi. To se događa u vožnji i taj proces automatiziran, povećanjem temperature ispušnih plinova na ulazu u filtar spaljuju se čestice u njemu. U DPF-u dolazi do (samo)izgaranja vozite li od 15 do 20 minuta u kontinuitetu iznad 2500 o/min.

Kad dođe do samozapaljenja filtera stvaraju se pepeo, vodena para i CO2. S dugotrajnim radom, međutim, u filteru se stvaraju naslage pepela, koje utječu na njegovu funkcionalnost. Kad je vrijeme za zamjenu i čišćenje? To ovisi o mnogo varijabili – kako vozite automobil, jeste li u nekoliko navrata nesvjesno prekinuli čišćenje filtera usporavanjem ili gašenjem motora (to sami teško možete znati jer je proces automatiziran), je li motor ispravan (na primjer, povećana potrošnja ulja negativno utječe na filter)… No, procjena je da filter treba mijenjati ili čistiti kad s automobilom prijeđete oko 180.000-200.000 kilometara, a to će vam signalizirati i lampica na instrumentnoj ploči.

Čišćenje je jeftinija opcija (skidanjem filtera ili ubrizgavanjem posebnog sredstva uklanjanjem senzora tlaka ili temperature), a zamjena košta do 500 eura.