Ceste od plastike: Sve je više interesa za novi tip asfalta, koji je ekološki prihvatljiviji!

Plastični putovi traju duže te imaju manje pukotina od onih napravljenih uobičajenim asfaltom

Tvrtka MacRebur Ltd. je razvila postupak pretvaranja plastičnog otpada u materijal koji može zamijeniti dio bitumena. On se, naravno, koristi u pripremi asfalta za prometnice. Bitumen se dobiva preradom nafte, crna je, viskozna i ljepljiva tekućina koja veže materijale poput kamena i pijeska stvarajući asfalt.

MacRebur Ltd. je tvrtka sa sjedištem u Škotskoj koja je razvila postupak pretvaranja kućnog i komercijalnog plastičnog otpada u površinu ceste. Direktor tvrtke, Toby McCartney, nedavno je promovirao ideju asfaltiranja plastikom u okrugu Hillsborough na Floridi.

Rekao je da njihov proces koristi zajedničke karakteristike plastike i bitumena, jer bitumen dolazi iz istog ulja kao i plastika. McCartney je dodao da su MacReburove plastične ceste stabilnije od klasičnih prometnica i ne ispuštaju sitna čestice u okoliš poput asfalta u koji je ugrađena guma.

– Mi smo zeleniji, ekološki smo prihvatljiviji – rekao je.

MacReburove „plastične ceste“ već se koriste na brojnim lokacijama diljem svijeta (Velika Britanija, Bahrain, Australija…), a nerijetko i kao privatne ceste te parkirališta. MacReburov plastični kolnik koristi se čak i za trkaće staze te piste aerodroma.

MacRebur je u Sjedinjenim Državama izgradio jedan put od plastičnog otpada, smješten na kalifornijskom sveučilištu San Diego, i želi graditi više, posebno na Floridi.

McCartney je dodao da plastični putovi traju duže te imaju manje pukotina od onih napravljenih uobičajenim asfaltom. Također, dobra strana ovih cesta je i činjenica da kao materijal koriste plastiku koju dosad nitko nije reciklirao. Sa svakim kilometrom ovih cesta iskoristi se ekvivalent više od 750 tisuća jednokratnih plastičnih vrećica.