Nedisciplinirani pješaci u Hrvatskoj: U šest mjeseci više od 2.4 tisuće prekršaja! Koji su najčešći…

Kao vozačima čini nam se da i pješaci nerijetko krše propise, a u Novom Zagrebu, na primjer, već je gotovo olimpijska disciplina hodanje preko tri trake na Aveniji Dubrovnik

Život vozača, biciklist i pješača neprestana je mjena. U jednom trenutku upravljamo vozilom, a već desetak minuta kasnije hodamo ili se vozimo biciklima. Što je s pješacima? Kao vozačima čini nam se da i oni nerijetko krše propise, a u Novom Zagrebu, na primjer, već je gotovo olimpijska disciplina hodanje preko tri trake na Aveniji Dubrovnik. Obližnje pothodnike nitko ne koristi. Postavili smo pitanje MUP-u koliko je prekršaja pješaka registrirano u prvih šest mjeseci ove godine.

Odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), kretanje pješaka propisano je u člancima 124. do 132., kao i sankcije predviđene za ponašanja suprotna zakonskim odredbama. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine evidentirano je 2412 prekršaja pješaka prema člancima navedenog Zakona. Od toga 1190 prekršaja odnosi se na članak 129. Zakona, a on glasi:

(1) Pješak je dužan preko kolnika i biciklističke staze ili trake prelaziti pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način.
(2) Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pješak je dužan pri prelaženju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni više od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. 

Potom 1069 prekršaja odnosi se na članak 130. Zakona, a on glasi:

(1) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom pješaka upravlja prometnim svjetlima za pješake, odnosno na raskrižju, pješak je dužan postupiti prema tim znakovima.
(2) Na obilježenome pješačkom prijelazu ili raskrižju na kojem se prometom pješaka ne upravlja posebnim prometnim svjetlima za pješake, ali se prometom vozila upravlja prometnim svjetlima za vozila ili znacima koje daje ovlaštena osoba, pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika.
(3) Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima što ih daje ovlaštena osoba, pješak je dužan prije stupanja na pješački prijelaz obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

U ovom člancima lako je iščitati sve moguće varijacije na temu: kako pješaci najčešće krše Zakon. U to se kao vozači često možemo uvjeriti i sami. Za kraj, sa 103 prekršaja, na neslavnom trećem mjestu, treba izdvojiti i članak 124. Zakona:

(1) Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku.
(2) Na kolniku je zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama, kao i sanjkanje, skijanje i sl.
(3) Pješak se mora kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Sve su ovo iznimno opasni prekršaji. Znate i sami da ćemo nerijetko čuti u izvještajima da je vozač udario pješaka koji hodao po kolniku…. Pamet u glavu i hodajmo (i vozimo) po pravilima!