Istraživanje sigurnosti: Dva hrvatska tunela na visokoj razini, a Učka sa starim boljkama!

Europska unija (EU) definirala je minimalne tehničke standarde za sigurnost tunela u transeuropskoj cestovnoj mreži Direktivom 2004/54/EU

Koliko su sigurni europski tuneli? Austrijski i njemački autoklubovi (OAMTC i ADAC) istražili su nekoliko tunela u Austriji, Italiji i Hrvatskoj. Temelj je bila odluka Europske unije iz 2004. godine. Europska unija (EU) definirala je minimalne tehničke standarde za sigurnost tunela u transeuropskoj cestovnoj mreži Direktivom 2004/54/EU koja je obvezna za sve države članice. No jesu li se ti standardi zaista primijenili? Istraživanje je provedeno u 16 tunela na rutama za odmor u Italiji, Hrvatskoj i Austriji. Bez prethodne najave istraživanja, zabilježili su vidljive strukturne uvjete i opremu tunela tijekom opetovanih prolaza i usporedili jesu li oni u skladu s EU direktivom. Svih 16 tunela pregledanih na ovaj način duži su više od 1000 metara i turisti ih često koriste. Za terensku provedbu ispitivanja nadlažen je bio Deutsche Montan Technologie für Rohstoff, Energie, Umwelt (DMT GmbH & Co. KG), koji ima mnogo iskustva na polju sigurnosti i infrastrukture. Između 24. veljače i 6. ožujka 2020. godine stručnjaci DMT-a nekoliko su puta prolazili kroz 16 tunela. U sveobuhvatni popis zapisali su sve bitne kriterije.

Rezultati su podijeljeni u tri velike kategorije, prevenciju, mogućnost bijega u slučaju nesreće te upravljanje incidentnim situacijama. Trebalo je postići 100 bodova u svakom sigurnosnom stupu ako su ispunjeni svi zahtjevi EU direktive o tunelima. Minimalni zahtjevi u odgovarajućoj kategoriji smatrani su ispunjenim ako tunel dosegne najmanje 90 bodova. Ocjena između 80 i 90 bodova dovela je do toga da je ocjena djelomično ispunjena i stoga je unutar granica. Manje od 80 bodova ocijenjeno je kao nepridržavanje minimalnih zahtjeva.

Kako su prošli hrvatski tuneli?

Konjsko Hrvatska
Ocjena U skladu s Direktivom EU
Lokacija U blizini Splita

A1 Zagreb – Karlovac, između raskrižja Vučevica i Dugopolje

Pušten u rad 2004.
Dužina: 1262 m/1122 m
Broj cijevi 2
Ograničenje brzine 100 km/h

 

Ovaj tunel dobio je visoke ocjene i u skladu je s Direktivom Europske unije. Nedostatci su samo: jedan izlazak u slučaju nužde – izlazne rute duge su oko 720 metara, telefoni za hitne slučajeve udaljeni su 340 metara te nema zvučnika u tunelu (važno u slučaju incidenta). Sve ostalo je na iznimno visokom nivou (izlazi su pravilno označeni, u izlazne staze ne može prodrijeti dim, video monitoring, prisutni su aparati za gašenje požara, sustav za usisavanje dima u slučaju požara, sustav za drenažu opasnih tekućina…). Zbog toga je ovaj tunel dobio zadovoljavajuću ocjenu.

Sveta Tri Kralja Hrvatska
Ocjena U skladu s Direktivom EU
Lokacija U blizini Đurmanca

A2 Zagreb – Macelj, raskrižje izlaz Krapina i Đurmanec

Pušten u rad 2006.
Dužina: 1741 m
Broj cijevi 1/dvosmjerno
Ograničenje brzine 80 km/h

Tunel je u skladu s Direktivom EU, a jedini nedostatak je činjenica da je broj prometnih traka reduciran i da tako raste opasnost od prometnih nesreća (to se može povezati s činjenicom da ima samo jednu cijev za dvosmjerni promet). Svi ostali sigurnosni standardi su na visokom nivou (izlazi su svakih 190 do 490 metara, izlazi su pravilno označeni, u izlazne staze ne može prodrijeti dim, video monitoring, prisutni su aparati za gašenje požara, sustav za usisavanje dima u slučaju požara, telefoni su na svakih 250 metara, sustav za drenažu opasnih tekućina…).

Tunel Učka Hrvatska
Ocjena Nije u skladu s Direktivom EU
Lokacija U blizini Vranje

A8 Rijeka – Istra

Pušten u rad 1981.
Dužina: 5062 m
Broj cijevi 1/dvosmjerno
Ograničenje brzine 80 km/h

 

Tunel Učka na žalost nije su skladu s Direktivom EU, a razlozi su sljedeći. Ugibališta su udaljena 1750 metara, broj prometnih traka reduciran je i + tako raste opasnost od prometnih nesreća (to se može povezati s činjenicom da ima samo jednu cijev za dvosmjerni promet), nema izlaza za slučaj nužde, nema zvučnika u tunelu i nema vanjskog pristupa hitnim službama. Ostali sigurnosni elementi su solidni.

Za kraj, svi tuneli u Austriji ispunjavaju Direktivu EU, a talijanski tuneli i nisu tako dobri. Allocco (A1, Milan – Firenza) tek djelomično ispunjava uvjete, Banzole (A1, Milan – Firenza), Castelletto (A 12, Genova – Livorno), Fornaci (A10, Genova – Ventimiglia), Giovi (A7, Genova – Milan), Les Cretes (A5 Torino – Francuska), Roccaccia (SS33/E45 Perugia – Cesena), Tarvisio (A23, Udine – Villach) ne ispunjavaju zahtjevd navedene u Direktivi EU. U ovom istraživanju nijedan talijanski tunel ne ispunjava uvjete.