Uključena sva četiri žmigavca i zaustavljanje na cesti: Kako se Zakon odnosi prema čestoj navici hrvatskih vozača!

Zaustavljanje vozila „na sva 4“ na mjestu gdje se ne smije zaustaviti, osim ako ste na to prisiljeni, neće to protupropisno zaustavljanje učiniti niti legalnim niti legitimnim

Koliko ste puta samo vidjeli vozilo „pauka“ kako smjerno odvozi vozilo na kojem uredno trepću sva četiri pokazivača smjera koja od milja zovemo žmigavcima?

Koliko ste samo puta obilazili vozilo ostavljeno na prometnici na kojem su uredno upaljena „sva četiri“! Vozila zaustavljena na „sva četiri“ uobičajena su slika koju je nemoguće ne uočiti u neposrednoj blizini, odnosno u najneposrednijoj mogućoj blizini bankomata, pekara, kladionica, gostionica, kioska sa svim i svačim. Uglavnom mjesta gdje se treba nešto „obaviti na brzaka“. To što se to „obavljanje na brzaka“ protegne na desetak ili par desetaka minuta pa čak i više, ne percipira se kao osobit problem. Bitno je da su upaljena „sva četiri“, akumulator za to snage ima, pa dok izdrži! Gledajte, treba imati razumijevanja, red se otegao, stvari se zakomplicirale, aparat ne prihvaća karticu, naletjelo se na poznanika s kojim treba razmijeniti par rečenica po pitanju raznih tema! Sva četiri uredno žmirkaju i daju svijetu do znanja kako je vozač svjestan da tu baš nije trebao stati, niti je možda baš po propisu. Međutim, „sva četiri“ ga prema njegovom uvjerenju ekskulpiraju, oslobađaju svake odgovornosti, krivnje i gnjeva ostalih! Uostalom svi ionako govore kako bismo trebali biti tolerantniji! Ma nemojte molim vas, zgodne postavke za isprike koje se tiču vlastitih protupravnih ponašanja.

Nema se gdje stati na propisani način, nema se vremena za traženje parkinga pa se eto samo stane, upale se sva četiri! Zanimljivo je većina ostalih sudionika posve indiferentna na taj prizor! Otišao čovjek, skočio negdje na par minuta! Naime, to je tako uobičajen prizor, to je toliko uobičajena praksa da to više gotovo nitko od ostalih vozača „ne zarezuje“ osobito. Čujte ljudi smo, većina vozača to i sama čini pa što bi zamjerala drugom. Kad se usred grada upale sva četiri to u pravilu vozač ostalim sudionicima u prometu daje do znanja kako je svjestan.

Čemu zapravo služi „paljenje sva 4“? Što zakon kaže po tom pitanju? Ulazi li ostavljanje vozila pred pekarom na sva 4 kako bi vozač skočio po neki prehrambeni proizvod iz njinove bogate ponude u kategoriju zaustavljanja ili parkiranja?

Naš zakon jasno kaže kako su bitne 3 minute kad je zaustavljanje u pitanju! Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom! Samo znate što, nemojte vi to protumačiti kako možete do 3 minute zaustaviti se gdje vam srce želi! Ne to ne znači da možete upaliti „sva 4“ i sve do proteka 2 minute i 59 sekundi ležerno obavljati stvari, dok je vozilo zaustavljeno! Imajte u vidu kako ista ali posve ista odredba zakona regulira kažnjavanje i za zaustavljanje i za parkiranje! Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Nemojte samo odmah u svoju obranu navesti kako to što ste vi vozilo zaustavili na prometnici ili nogostupu na par minuta „sa sva 4“ tek da kupite novine na kiosku, nikom ne smeta! Ukoliko vas itko mora obilaziti bilo vozila, bilo pješaci smetate normalnom toku prometa! To što u trenu kad ste vi zaustavili vozilo nije bilo ni pješaka ni vozača ne mijenja ništa na stvari. Pazite. Recimo čl. 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama još izrijekom propisuje kako vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na 13 točno specificiranih mjesta! Pobrojimo ih:

1) na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika,
2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini,
3) na željezničkim ili tramvajskim prugama i u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću po tračnicama,
4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika,
5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima te na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvožnjaka i nadvožnjaka,
6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti,
7) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima,
8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,
9) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom,
10) na nogostupu i pješačkoj zoni,
11) ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima,
12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 m, odnosno u krugu od 3 m od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta,
13) na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Stavlja se dakle znak jednakosti u pogledu njih bilo da se radi o parkiranju ili zaustavljanju. Naravno postoje i iznimke kao uvijek. Naime, na nogostupu i pješačkoj zoni, zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.

To što ste vi upalili „sva 4“ radi obavljanja neke svoje neodgodive obveze na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje, teško da će vas spasiti!

Zakon izrijekom propisuje u kojim se slučajevima obavezno moraju upaliti svi pokazivači smjera. Većini vozača odmah će na um pasti slučaj vožnje unatrag tzv. „rikverc“, odnosno kod znatnog smanjenja brzine kretanja ili zaustavljanja vozila. Međutim to nisu jedini zakonom predviđeni slučajevi! Ni slučajno! Ponovite gradivo iz autoškole ako se ne možete dosjetiti. Često vozači uključuju sve pokazivače smjera u svrhu opomene ili upozorenja drugim vozačima, odnosno kako bi se „učinili što vidljivijima“, ukazali na neku opasnost na cesti, odnosno prometnu nesreću!

Međutim, zaustavljanje vozila „na sva 4“ na mjestu gdje se ne smije zaustaviti, osim ako ste na to prisiljeni, neće to protupropisno zaustavljanje učiniti niti legalnim niti legitimnim! Teško da će netko relevantan vaš odlazak u kladionicu, na bankomat ili na kratku kavu ocijeniti kao nešto zbog čega ste bili prisiljeni ostaviti vozilo na „sva 4“!

Zanimljivo je za znati kako propisi drugih zemalja drugačije definiraju zaustavljanje u odnosu na naš zakon. Naime, u Srbiji čim vozač iziđe iz vozila to više nije zaustavljanje! Kod njih je jako bitno da li je vozač izišao iz vozila ili ne? Naime, tamo se pod zaustavljanjm vozila podrazumijeva svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se regulira promet! S druge strane Slovenija je izrijekom navela što se „ima raditi“ tijekom zaustavljanja vozila i koliko to može trajati. Nema striktnog određivanja minutaže. Dozvolite nam pojašnjenje u slobodnom prijevodu. Zaustavljanje bi u Sloveniji bio svaki prekid vožnje i to za onoliko vremena koliko je potrebno za ulaz ili izlaz putnika, odnosno unos ukrca, iskrca teret ili popravi kvar na vozilu. Naime njihov zakon kaže kako je »ustavitev« vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu!