Utjecaj droga i vožnja: Kako se određuje krivnja?!

Ako ste vozili, bili pod utjecajem droga, uzrokovali štetu drugome, ono što je vaše osiguravajuće društvo tom drugom isplatilo na ime naknade štete potraživat će od vas, do stanovitog iznosa

U uporabi droga mnogi traže spas od svakodnevice ili imaju neke druge motive za njihovo uzimanje. No, oni kao ni alkohol nikada nisu bili dobri saveznici kad je vožnja u pitanju. Međutim, dešava se! Dešava se i češće nego bi trebalo. Čim se otvori tema droga, automobili, prometne nesreće, prava iz osiguranja za većinu tu nema nikakvog spora! Ne treba o tome ni razgovarati. Svi znaju da je kažnjivo i da se zbog droge gube prava iz osiguranja. Sve je jasno kao dan. Zabranjeno je i kažnjivo upravljati vozilom ako ste pod utjecajem droga! Ne treba ni spominjati kako prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem droga! Međutim, stanite, povucite ručnu! Postoji kvaka 22, a postoji i sudska praksa koja daje za pravo onima koji tvrde da nije kraj dok sudac ne odsvira kraj!

Što to konkretno znači? Borbu do kraja posljednje runde ili možda kraja sudačke nadoknade! Ukoliko stignu rezultati toksikološkog vještačenja iz kojeg proizlazi da je u krvi, odnosno mokraći utvrđena prisutnost droge u organizmu, to još nije kažnjivo! Naime, kako kaže Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u odluci od Pž-1439/17 od 1.6.2017. „Međutim, okolnost da je kod okrivljenika utvrđena prisutnost droge u organizmu (analizom krvi i mokraće) ne znači ujedno da je okrivljenik bio pod utjecajem droge, a što je bitno obilježje prekršaja“. Ističe se nadalje kako iz zakonskih odredbi: „jasno proizlazi da se sankcionira vozač (i instruktor vožnje) koji je pod utjecajem droga ili lijekova, a ne i onaj kod kojeg je utvrđena prisutnost droge odnosno lijeka, kao što je u konkretnom predmetu kod okrivljenika utvrđena prisutnost droge u krvi i mokraći, a što upućuje da je konzumirao marihuanu i/ili hašiš. Slijedom navedenog, da bi se moglo zaključiti da li je okrivljenik kao vozač počinio predmetni prekršaj prvenstveno je nužno utvrditi da li je isti kao vozač bio „pod utjecajem droga“, dakle, postojanje negativnog toksičnog utjecaja droge na njegove vozačke sposobnosti.“

Ključno je dakle utvrditi je li bilo toksičnog utjecaja droge na vaše vozačke sposobnosti ili ne! To bi bilo vezano uz Zakon o sigurnosti prometa na cestama i vašu prekršajnu odgovornost, a što je s gubitkom prava iz osiguranja. To neke boli daleko intenzivnije jer ima bolnu, tešku i dugotrajnu financijsku posljedicu!

Isti princip je u igri! Ima li uzročne veze ili nema uzročne veze! Potrgajte se dokazati da nema i prolazite financijski gotovo netaknuti! Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, tj. odredbi članka 24. stavka 1. točke 4. tog zakona osigurana osoba gubi prava iz osiguranja, ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari. Odredbom stavka 3. članka 24. istog zakona je propisano da društvo za osiguranje koje je temeljem stavka 1. točke 4. tog članka oštećenoj osobi isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu na naknadu isplaćenog iznosa štete, na kamatu i troškove, najviše do iznosa 12 prosječnih neto-plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku.

U prijevodu, ako ste vozili, bili pod utjecajem droga, uzrokovali štetu drugome, ono što je vaše osiguravajuće društvo tom drugom isplatilo na ime naknade štete potraživat će od vas, do stanovitog iznosa, dakako.

Tu sad valja imati na umu određeno stajalište suda. Točnije Županijskog suda u Splitu u predmetu Gž-592/2018-2. Naime u tom predmetu osiguravajuće društvo potraživalo je s naslova regresa iznos od 57.000,00 kn s pripadajućom kamatom budući je taj iznos isplaćen oštećeniku na ime naknade štete nastale u prometnoj nesreći koju je prema tvrdnji osiguravatelja skrivio vozač upravljajući vozilom pod utjecajem droge. Vozač je sam naveo da je tri dana ranije zaista konzumirao marihuanu. Ključnu ulogu kao i uvijek „kad se stručno mišljenje traži“ i ovdje je odigralo stajalište vještaka. Na temelju nalaza i mišljenja vještakinje utvrđeno je da je tuženik prema toksikološkom izvješću Centra u trenutku nastanka prometne nesreće bio pod utjecajem opojnih droga jer je kod njega utvrđena prisutnost tetrahidrokanabinola i njegovih metabolita, a što upućuje na to da je tuženik konzumirao marihuanu i/ili hašiš. Prema mišljenju navedene vještakinje nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna droga nije imala nikakav učinak na sposobnost i kvalitetu tuženikove vožnje.

S obzirom na rezultate nalaza i mišljenja navedene sudske vještakinje, sud je zaključio da nastanak štetnog događaja nije bio u uzročnoj vezi s činjenicom da je tuženik u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem droge i da stoga tuženik nije izgubio svoja prava iz osiguranja odredbi Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Dakle, „gubitak učinka konzumiranja opojnih druga na sposobnost i kvalitetu vožnje ukazuje na izostanak uzročne veze s nastankom prometne nezgode pa osiguranik ne gubi pravo iz osnove osiguranja u smislu osigurateljevih Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti“.