Ekološka katastrofa: Poznati su razmjeri i uzroci nesreće u kojoj su u Rusiji tisuće tona dizelskog goriva završile u rijekama!

Zbog visokih temperatura ove godine led se prvi puta otopio, potporni stupovi su potonuli, a rezervoar je puknuo

Ruski zamjenik ministara za hitne situacija, Alexander Chupriyan, priznao je da u povijesti ljudskog roda tolika količina dizelskog goriva nikada nije iscurila u prirodu. Točno 21.000 tona goriva iscurila je u rijeke u okolici arktičkog grada Norilsk početkom lipnja, a uzrok je sada objavljen i radi se o kvaru na rezervoaru u kojem je gorivo bilo pohranjeno. Za sve je odgovorna metalurška kompanija Nornickel, koju ruska država sada tuži za nestalu štetu i potražuje dvije milijarde dolara.

Pretpostavlja se da je rezervoar ležao na nekoliko betonskih stupova koji su bili potpornji temelja te su ukopani u zemlju. Neki su stupovi navodno bili prekratki, odnosno nisu bili fiksirani u tlu nego su ležali u nestabilnom dijelu terena u kojem je podloga bila trajni led. Zbog visokih temperatura ove godine taj led se prvi puta otopio, stupovi su potonuli, a rezervoar je puknuo. Većina dizelskog izlila se u rijeke Ambarnayu i Daldykan.