Masne mrlje na cesti i prometna nesreća: Možete li naplatiti štetu?

Sve ovisi o tome jesu li ophodari cesta radili u skladu s Pravilnikom...

Jeste li znali da su od 4. veljače 2021. stupile na snagu izmjene Pravilnika o ophodnji javnih cesta? Jamačno niste, a zašto i bi? Smanjena je tim izmjenama, učestalost ophodnji na određenim, manje frekventnim autocestama. Smanjen promet, smanjena ophodnja! Naime, ranije je bilo propisano kako se ophodnja javnih cesta uspostavlja i obavlja najmanje tri puta dnevno na autocestama i brzim cestama, a sada se obavlja tri puta dnevno na autocestama s PGDP > 10.000, dva puta dnevno na ostalim autocestama. PGDP je prosječni godišnji dnevni promet! Inače i dalje vrijedi pravilo kako je na brzim cestama minimalna propisana ophodnja tri puta dnevno. Produžena je i duljina ophodarske dionice na autocestama s ranijih 50, na sadašnjih 70 kilometara. Zakon kaže u pravilu! Dodana je i odredba po kojoj se ophodnja autoceste smatra se obavljenom ako je ophodarska dionica, prijeđena u oba smjera najmanje jednom u dvanaest sati, odnosno najmanje tri puta u dvadesetčetiri sata na autocestama s PGDP > 10.000.

Zašto bi to vama bilo bitno. Zašto bi vas zanimalo učestalost ophodnje na javnim cestama i duljina ophodarske dionice. Recimo, zbog naknade štete! Što to vama znači? Moglo bi vam značiti štošta u kontekstu recimo masnih mrlja na kolniku, na koje svaki vozač kojeg prati manjak sreće, naletjeti može. Ni kriv ni dužan. Znato ono jednostavno čovjek bio u krivo vrijeme na krivom mjestu.

Mrlje nikada nisu željena pojava. Jesu li od nafte ili ulja ili nekog nepoznatog maziva, sasvim je svejedno, bitno je ne pokliznuti se“, bitno je ne „proklizati“! Lako reći, teško ostvariti. Kada vozilo počne „plesati“ zbog masne podloge želja za zadržavanjem pravca i izbjegavanjem udesa, najčešće ostaje samo na razini želje. Neostvarene. Molba nebesima da nitko ne naiđe iz suprotnog pravca, dok se vi vrtite, proklizavate i izlazite iz „okvira svoje trake“ zbog tamne mrlje, ne ulazi u segment prometnih a ni pravnih savjeta, no teško da će biti na odmet.

Ukoliko vas baš snađe nevolja ljuta da vam se masna mrlja nađe posred puta, samo od sebe prije ili kasnije nametnut će vam se pitanje naknade štete. Tko je taj od koga naknadu pretrpljene štete zbog masne, ne nužno naftne mrlje možete potraživati. Nije težak odgovor na pitanje od koga možete naknadu štete tražiti, već je iznimno težak odgovor na upit od koga to s uspjehom možete tražiti i dobiti! Nije dovoljno tražiti, bitno je dobiti nakon traženja, u protivnom će vam posao biti jalov, a moguće i povezan s troškovima ukoliko izgubite sudski spor u koji se upustite s vjerom u pobjedu.

Na prvu stvari su jednostavne! Štetu treba potraživati od onog tko je zadužen za održavanje i čišćenje ceste. Tko je to u konkretnom slučaju ovisi o tome na kojoj cesti ste naletjeli na masnu mrlju. Je li riječ o autocesti, državnoj cesti, županijskoj, lokalnoj ili nerazvrstanoj cesti? Nakon što detektirate tko je zadužen za održavanje „vaše“ ceste s mrljom, tražiti ćete naknadu štete. Nema nikakve sumnje da pravna osoba nadležna za održavanje konkretne ceste u stanju podobnom za siguran promet treba masnu mrlju što prije ukloniti uz žurno poduzimanje i drugih mjere za osiguranje sigurnosti prometa. Pa o čemu onda ovisi vaš uspjeh vezan uz postavljeni zahtjev za naknadom štete zbog masne mrlje? Ovisi primarno o tome jeste li imali sreće da se ophodarska služba „ogriješi“ o svoje obveze ili ne! Ukoliko je ophodarska služba radila sve kako treba, a vi ste unatoč tome naletjeli na masnu mrlju i „udesili se“ u prometnoj nesreći, ostati ćete kratkih rukava! Praznog džepa, da budemo posve precizni.

Evo primjera. Na državnoj cesti dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla naišao na masnu mrlju na kolniku uslijed koje je došlo do proklizavanja i prevrtanja. Sud je utvrdio kako je njegova brzina kretanja bila dopuštena, a masna mrlja na kolniku vrlo je vjerojatno nastala ispuštanjem zbog kvara od strane nepoznatnog vozila. Sud utvrđuje da bi pravna osoba mogla odgovarati za štetu koju je vozač pretrpio po načelu krivnje jer je odgovorna za upravljanje i održavanje konkretne ceste. Međutim, Pravilnikom o ophodnji javnih cesta jasno je propisano koliko se puta dnevno uspostavlja ophodnja na državnoj cesti. Ophodnja javne ceste (ovdje se radilo o državnoj cesti D-5019) smatra se obavljenom ako je ophodarska dionica utvrđena tim Pravilnikom prijeđena u oba smjera najmanje jednom u osam sati, odnosno jednom u dvanaest sati kada se ophodnja obavlja subotom, nedjeljom i blagdanom od 6:00 do 18:00 sati. Što to vama znači? Ukoliko je ophodar uredno prošao dok još mrlje bilo nije, nema njihove odgovornosti?

U gore spomenutom konkretnom slučaju sud je utvrdio kako je spornim dijelom ceste na kojoj se prometna nesreća dogodila prošao ophodar prije nego se nesreća dogodila u 9,30 sati i tada nije bilo masne mrlje, budući bi u slučaju uočavanja na nju bacio apsorber, prašinu koja suši kolnik. Sud u konačnici zaključuje da je pravni subjekt zadužen za održavanje ceste ispunjavao obveze održavanja ceste na kojoj se dogodila prometna nezgoda sukladno zakonskim odredbama te podzakonskim aktima te da zbog toga u njegovom radu nije bilo propusta na kojima bi se temeljila odgovornost za naknadu štete. Pravni stav je suda prvog stupnja da tuženik objektivno nije imao mogućnost sanirati masnu mrlju na cesti prije nastanka prometne nezgode jer ophodarska služba ne može biti u svakom trenutku na svakoj dionici ceste, pa obzirom da je utvrđeno da je ophodarska služba prošla spornim dijelom ceste u vremenu od 6:00 do 11:00 sati na dan prometne nezgode, koja se dogodila u 9:30 sati, na strani tuženika nema krivnje zbog čega ne odgovara vozaču za štetu. Županijski sud u Varaždinu svojom presudom Gž-1853/2019-2 od 13. listopada 2020. potvrdio je ispravnost takvog stajališta prvostupanjskog suda. Znači ne samo da vozač po osnovi naleta na masnu mrlju nije dobio ni lipe već je dužan drugoj strani nadoknaditi trošak postupka.

Ukoliko su djelatnici pravne osobe zadužene za održavanje i čišćenje onečišćenja na javnoj cesti u propisanim vremenskim razmacima sukladno Pravilniku o ophodnji javnih cesta obilazili sporni dio ceste na kojoj se desio štetni događaj zbog mrlje od ulja na cesti, tada ta pravna osoba nije odgovorna za štetu koju je oštećenik pretrpio.