Novi prijedlog u Velikoj Britaniji: Za starije vozače s teškim bolestima ‘policijski sat’ i ograničenje prijeđenih kilometara?!

Zdravstvena stanja o kojim se govori su dijabetes, Parkinsonova bolest, demencija...

Rizici vožnje u starijoj dobi tema su ozbiljne rasprave u Velikoj Britaniji. Agencija za licenciranje vozača (DVLA) i udruga Driving Mobility prošli su niz tema i definirali nekoliko mjera, koje bi mogle biti uvjet za zadržavanje vozačke dozvole. Naime, vozači stariji od 70 godina, s određenim dijagnozama, mogli bi dobiti nekoliko zabrana, poput ‘policijskog sata’ tijekom noćnih sati ili restrikcijama u broju prijeđenih kilometara. Spominje se od 36 do 48 kilometara od kuće. Zdravstvena stanja o kojim se govori su dijabetes (ako osobe koriste inzulinsku terapiju), Parkinsonova bolest, demencija… Također, u prijedlozima stoji da bi se navedenim vozačima omogućila veća sloboda ako bi pristali na ugradnju takozvanih crnih kutija (uređaji koji mjere telemetriju vozila) u vozila.

Svi vozači u Velikoj Britaniji moraju obnoviti svoju dozvolu u Agencija za licenciranje vozača kada napune 70 godina te naglasiti pate li od nekih stanja i bolesti koje mogu narušiti sposobnost za vožnju.

Velika Britanija je jedna od država s najnižom stopom smrtno stradalih u prometu – 2.9 poginulih godišnje na 100.000 stanovnika.