Projekt koji ne podržavaju vozači: Gradske vlasti žele naplaćivati prometne kazne!

Građani su na ovu najavu reagirali malom pobunom, tvrdeći da gradske vlasti samo pokušavaju napuniti proračun i da je kažnjavanje za prometne prekršaje ovlast policije

Prometne kazne su obično u nadležnosti policije, ali ima iznimki. Naime, Gradsko vijeće Derbyja u Velikoj Britaniji planira postaviti prometne kamere za nadzor vozača na strateškim mjestima u cijelom gradu za nadzor vozača. Ako vijećnici podrže ovaj prijedlog, oduzeo bi se dio ovlasti policiji. Grad će izricati kazne onima koji skreću tamo gdje ne smiju, voze se u krivom smjeru jednosmjernim ulicama…

Građani su na ovu najavu reagirali malom pobunom, tvrdeći da gradske vlasti samo pokušavaju napuniti proračun i da je kažnjavanje za prometne prekršaje ovlast policije. Ovo nije prvi takav slučaj jer gradske vlasti naplaćuju kazne za prometne prekršaje i u jednom londonskom predgrađu.