Nevjerojatan podatak: Znate li koliko je u Kini proizvođača električnih automobila?

Država subvencionira nove industrijske subjekte, a relativno maleni tehnološki zahtjevi proizvodnje električnih automobila ovaj sektor učinili su jednim od najbrže rastućih

Svaki put kada pokušavamo jednostavno definirati veliki broj ljudi na jednom mjestu, a ne da nam se brojati, kažemo: ima ih k’o Kineza. Kinezi su odavno prešli milijardu, a takvu je državu teško kontrolirati, koliko god se jednopartijski sistam činio monolitnim i otpornim na sve vanjske utjecaje.

Sada iz kineskog Minstarstva industrije i inoformatičkih tenologija stiže vijest o zauzdavanju rasta proizvođača električnih automobila. Država subvencionira nove industrijske subjekte, a relativno maleni tehnološki zahtjevi proizvodnje električnih automobila ovaj sektor učinili su jednim od najbrže rastućih. U Kini djeluje oko 300 proizvođača električnih automobila i sad će se to smanjivati. Vlada će ukinuti potpore za nove proizvođače, a sprema se još jedna mjera.

Za svaku kinesku pokrajinu bit će postavljeni minimalni standardi korištenja proizvodnih kapaciteta koji će biti usklađeni.

Ako padnu ispod utvrđenih granica, središnja vlada neće dopustiti pokrajinama da odobre nove proizvodne pogone. Drugim riječima, postojeći će morati povećati produkciju.

Tim bi mjerama najviše koristi imale tvrtke poput Nio, Xpeng i Li Auto. Oni su najveći proizvođači ečlektričnih vozila u Kini. Prisiljavajući ih da povećaju svoju proizvodnju, kineska će im vlada pomoći da se suoče sa stranom konkurencijom sa zdravijeg položaja.  Tu je još i niz velikih kompanija, poput Geelyja, koje proizvode električne automobile i one s klasičnim motorima, kojima će ova mjera također pogodovati.