Bijeg s mjesta prometne nesreće sa stradalim osobama: Izostanak humanosti i teške kazne!

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila koji ne ostane na mjestu prometne nesreće

Često čitamo u medijima o (uglavnom) vozačima koji su skrivili prometnu nesreću s teško ozlijeđenim ili poginulim osoba te su nestali s mjesta događaja, ne obavijestivši policiju ili hitnu medicinsku službu. O ovom činu većina nas ima isto mišljenje, ali ovakve se situacije događaju i o njima treba pisati. Jasno ih je definirao i Zakon o sigurnosti na cestama.

Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samom potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije,

Sudionik je potom dužan poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće i da se omogući normalan tok prometa te da nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa

O prometnoj nesreći treba obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju i vratiti se na mjesto prometne nesreće i sačekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid. Pravna ili fizička osoba koja je obaviještena o prometnoj nesreći u kojoj je neka osoba ozlijeđena dužna je o tome odmah obavijestiti najbližu zdravstvenu ustanovu i policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.

Bijeg s mjesta nesreće može se definirati kao izostanak humanosti, a Zakon je definirao prikladne kazne: novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila koji ne ostane na mjestu prometne nesreće. Vozaču koji na obavijesti policiju izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 12 mjeseci. Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za navedeni prekršaj.