Vuča neispravnih vozila: Kod električnih automobila može doći do ozbiljnih kvarova!

U nekim slučajevima vuče neispravnog električnog vozila može doći do pregrijavanja elektromotora

Prije nego se odlučimo gurati ili šlepati vozila pomoću užeta ili metalne šipke prvo konzultirajmo priručnik vozila u kojem je opisano za svaki model na koji se način postupa s neispravnim vozilom, objašnjava HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morava. Tako za transport neispravnog vozila savjeti mogu biti:

  • Vozilo se ne smije vući s kotačima na podlozi
  • Vozilo se ne smije vući tako da se samo jedna od osovina odvoji od podloge
  • Vozilo se ne smije vući pri brzini višoj od 40 km/h preko užeta ili šipke s kotačima na podlozi
  • Vozilo se ne smije povlačiti s stražnje strane za potrebe utovara
  • Vozilo se samo može podići na kamionsku platformu bez povlačenja na istu. Za utovar su potrebni dizalica ili podmetači za kotače kako bi se kotači odvojili od podloge za potrebe utovara na kamion
  • Vozilo je moguće postaviti u neutralni položaj i može ga se samo povlačiti na platformu kamiona kretnjom brzine vozila ne veće od brzine hodanja

Neki od ovih savjeta mogu biti upisani u priručnik vašeg vozila i dobro ih je pročitati. Kod električnih i hibridnih vozila potrebno je pročitati priručnik vozila u kojem su opisane sve dozvoljene radnje. U suprotnom, ako se provode one radnje koje nije opisao proizvođač u priručniku, mogu nastati štete na vozilu koje mogu biti ekstremno skupe.

Električna vozila ne smiju se vući na uže ili gurati osim za potrebe utovara na kamion jer je za rad servo kočnice i upravljača potrebno ispravno električno napajanje. Ako smo bez električne energije u vozilu, mogli bismo ostati iznenađeni zbog znatno smanjene upravljivosti i mogućnosti zaustavljanja vozila.

U nekim slučajevima vučom neispravnog električnog vozila može doći do pregrijavanja elektromotora. Zbog toga biste trebali biste znati točno o kojem se modelu vozila i el. motora radi (tu je opet priručnik), ali, bez obzira na sve, nije uputno vući vozila koja nemaju spojku između pogonskog motora i prijenosnika, a električna vozila nemaju tip spojke koji bi mogao isključiti motor od pogona (to je moguće kod vozila s motorima na unutarnje sagorijevanje). Prema tome, nije poželjno za vrijeme vuče vozila da se rotira pogonski motor na većim brzinama, osim kako je već spomenuto, za potrebe krotkotrajnog utovara vozila na kamion HAK-a, na primjer.