Prometni prekršaji: Može li vas sud, umjesto novčane kazne, ‘samo’ opomenuti?

Opomena je prekršajno-pravna sankcija koja se kao mjera upozorenja može primijeniti prema počinitelju prekršaja za koji je propisana kao jedina kazna novčana kazna do 5.000,00 kuna, ali uz mnoge uvjete...

Kad se zgriješi kakav prometni prekršaj, naravno da se prvo pomisli bi li se to dalo kako zaobići, anulirati posljedice. Zaobići u smislu da se baš ne izrekne novčana kazna, da se ne zarade nikakvi negativni prekršajni bodovi. Možete li mi molim vas izreći kakvu opomenu, samo da ne platim ništa! Dajte molim vas, nisam sklon činjenju prekršaja, dajte! Omaklo mi se ovaj put!

Prvo da raščistimo terminološke zamke! Policijski službenici vam ne mogu formalno izreći opomenu! Ono na što vi jamačno mislite da policija može to se zove upozorenje! Može vam se izreći mjera usmenog ili pisanog upozorenja ako su za to ispunjeni uvjeti. To je termin kojim se valja koristiti ukoliko krenete argumentirano na licu mjesta u obraćanju policijskim službenicima, moliti i ukazivati kako vam inače nije navika da kršite propise! Znači kad je policija u pitanju i postupanje policije u igri valja rabiti termin upozorenje, ne opomena! Sad ćete reći nije šija nego je vrat. Uostalom neka se zove kako se zvati mora, samo da ništa ne košta. Međutim, ljepše je kad točno znate što tražite, što predlažete! Znate ono, kad se zavapi dajte  ljudi, inače sam pitom, drag i držim se propisa kao pijan plota, a osim toga policija je tu i da educira da ukazuje, upozorava vozače da su dužni ponašati se u skladu s prometnim propisima! Ne mora se uvijek djelovati represivno po džepu, postoje i priče o batini i mrkvi!

Skrenete li policiji pozornost kako postoji opcija koja se zove upozorenje pa bi se u vašem slučaju mogli baš njome i poslužiti, ne činite ništa nelegalno. Niste ušli u sivu zonu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama posve egzaktno propisuje tu mogućnost. Preciznije, definirano je kako policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pisanog upozorenja.

Znači, samo predlažete da sve bude po zakonu i da se zakon i primjeni. Sve to naravno pod uvjetom da su u pogledu vas ispunjene tražene pretpostavke. Međutim, što ako se ne sjetite na licu mjesta skrušeno predložiti da se na vas primjeni upozorenje? Što ako vam to na um padne naknadno kad vas sadržaj obaveznog prekršajnog naloga na to podsjeti tek na kućnom pragu? Je li prekasno? Ima li mogućnosti da sud, a ne policija izrekne tu mjeru? Ima li mogućnosti da vi prigovorite pa vam primjerice sud umjesto novčane kazne izrekne opomenu! Da! Upravo pred sudom u obzir dolazi uporaba termina opomena! Ukoliko ste htjeli da vas se opomene, prekršajni sud je pravo mjesto gdje se ima primijeniti baš „opomena“!

Postoji ta opcija! I znate što je još jako zgodno, limit je dignut na čak 5.000,00 kn, ne kao kod upozorenja na svega 1000,00! Što će reći, postoji mogućnost da se čovjek „provuče“ i „podvuče“ pod opomenu i za prekršajna djela za koja je predviđena kazna do 5.000,00 kuna. Sve to naravno pod pretpostavkom da su ispunjeni uvjeti za to! Ukoliko jesu, nema razloga da se ne predlaže izricanje „opomene“: Nije to nikakav „lov u mutnom“! To je opcija predviđena zakonom. Kada sud primjeni tu zakonsku opciju, radi sve po zakonu! Kako je i red!

Opomena je prekršajno-pravna sankcija koja se kao mjera upozorenja može primijeniti prema počinitelju prekršaja za koji je propisana kao jedina kazna novčana kazna do 5.000,00 kuna ako se prema postupanju počinitelja, njegovoj krivnji i prouzročenoj posljedici radi o očito lakom obliku tog prekršaja i kad se s obzirom na sve okolnosti koje se tiču počinitelja ili posebno njegova odnosa prema oštećeniku i naknadi štete prouzročene prekršajem steknu uvjeti za postignuće svrhe mjere upozorenja bez kažnjavanja. Opomena se može primijeniti i za prekršaje počinjene u stjecaju ako su se za svaki od tih prekršaj stekli navedeni uvjeti. Tako je to posve zgodno sročeno u Prekršajnom zakonu.

Kako to izgleda u stvarnom životu može se vidjeti iz presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Pp-20469/2021 od 15. prosinca 2021. kojom je prihvaćen prigovor okrivljenika protiv obaveznog prekršajnog naloga kojim mu je izrečena novčana kazna od tisuću kuna a zbog nedopuštene upotrebe mobitela u vožnji!

Čovjek je lijepo priznao da je doista počinio prekršaj, iskazao iskreno žaljenje zbog toga i zapravo se ispričao! Jednostavno je istakao kako se eto dogodilo! Posve običnim rječnikom, bez puno okolišanja i uvijenog akademskog izričaja je naveo kako je „taj dan imao nekog hitnog posla koji je trebao obaviti pa je nesvjesno počinio prekršaj upotrebe mobitela tijekom vožnje, a što mu inače nije običaj, a obzirom da je do sada prekršajno nekažnjavan moli da mu se primijeni opomena jer je korisnik zaštićenog računa te bi bilo koji novi trošak bio opterećenje za njegov, odnosno obiteljski budžet“.

I što je povodom takvog iskrenog priznanja dalje bilo? Kako je okrivljenik svoje navode u prigovoru obrazložio, sudac je našao da se njegovom prigovoru može udovoljiti i istom umjesto izrečene novčane kazne primijeniti opomenu na osnovu čl. 43. Prekršajnog zakona jer učinjenim prekršajem nisu nastupile štetne posljedice, okrivljenik je djelo prekršaja iskreno priznao, izrazio žaljenje zbog počinjenja istog, okrivljenik do sada nije prekršajno kažnjavan pa su se s obzirom na okolnosti koje se tiču okrivljenika stekli uvjeti za postignuće svrhe mjere upozorenja bez kažnjavanja. I tako je u konkretnom slučaju preinačen obavezni prekršajni nalog  policijske uprave i prema okrivljeniku se primijenila opomena. Pored toga oslobođen je plaćanja paušalnog iznosa troškova prekršajnog postupka.

Posebna bonus napomena, ukoliko se pozivate na lošu financijsku situaciju, kako se primjerice nezaposleni ili imate obvezu uzdržavanja određenih članova obitelji ili ste u blokadi, odnosno kako ste korisnik socijalne pomoći, dječjeg dodatka, svakako ali svakako se potruditi na tu okolnost priložiti konkretan dokaz konkretni papir. Nemojte očekivati da će vam sud vjerovati na „časna riječ stvarno mi je to financijski neodrživo“!